Detail předmětu

Architektura technické civilizace

Akademický rok 2022/23

BGB044 předmět zařazen v 1 studijním plánu

BPC-APS zimní semestr 1. ročník

Předmět se zaměřuje na minulost a současnost architektury inspirované technikou a průmyslem, reflektuje racionální a romantická východiska technicistní architektury, její zásadní vliv na vznik moderního hnutí i pozdně moderní projevy jejích nejvýznamnějších soudobých protagonistů. Pokouší se anticipovat dopad techniky na budoucnost architektury 21. století.

Garant předmětu

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury

Cíl

Přehled o vzájemném ovlivňování techniky a architektury, průmyslová revoluce, počátky moderního hnutí, meziválečná avantgarda, současnost a budoucnost technicistní architektury.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, kterým je přehled o vzájemném ovlivňování techniky a architektury, průmyslová revoluce, počátky moderního hnutí, meziválečná avantgarda, současnost a budoucnost technicistní architektury.

Osnova

1. Úvod a doporučené zdroje studia.
2. Průmyslová revoluce a architektura.
3. Kořeny moderny v inženýrství a průmyslu.
4. Teoretická východiska nové estetiky.
5. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Německo, sovětské Rusko.
6. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Francie, Československo.
7. Poválečná architektura rozděleného světa.
8. Technicistní architektura druhé poloviny 20. století – Archigram, J. Stirling.
9. Technicistní architektura druhé poloviny 20. století – R. Rogers, N. Foster.
10. Technicistní architektura druhé poloviny 20. století – M. Hopkins, N. Grimshaw.
11. Technicistní architektura druhé poloviny 20. století – E. Jiřičná, J. Kaplický.
12. Technicistní architektura v českých zemích.
13. Budoucnost technicistní architektury.

Prerekvizity

Předmět navazuje na předchozí přednášky o soudobé architektuře a dějinách architektury, zejména na dějiny architektury 20. století.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/252697

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod a doporučené zdroje studia.
2. Průmyslová revoluce a architektura.
3. Kořeny moderny v inženýrství a průmyslu.
4. Teoretická východiska nové estetiky.
5. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Německo, sovětské Rusko.
6. Industriální inspirace meziválečné avantgardy – Francie, Československo.
7. Poválečná architektura rozděleného světa.
8. Technicistní architektura druhé poloviny 20. století – Archigram, J. Stirling.
9. Technicistní architektura druhé poloviny 20. století – R. Rogers, N. Foster.
10. Technicistní architektura druhé poloviny 20. století – M. Hopkins, N. Grimshaw.
11. Technicistní architektura druhé poloviny 20. století – E. Jiřičná, J. Kaplický.
12. Technicistní architektura v českých zemích.
13. Budoucnost technicistní architektury.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Stanovení tématu seminární práce
2.- 10. Konzultace
11.-12. Přednesení práce v seminární skupině
13. Závěrečné hodnocení