Řádní členové interní

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA

člen / řádný, interní pracovník

Ing. arch. Radek Suchánek, Ph. D.

člen / řádný, interní pracovník