Organizační struktura

Rada studijních programů

Členové

Ing. Karolína Jakubíková

člen / zástupce Studentské komory Akademického senátu

Bc. Radka Juránková

člen / zástupce Studentské komory Akademického senátu