Organizační struktura

Rada studijních programů

Členové

Ing. Karolína Jakubíková

člen zástupce Studentské komory Akademického senátu