prof. RNDr.

Zdeněk Chobola

CSc.

FYZ – profesor

+420 541 147 650
Zdenek.Chobola@vut.cz

Tvůrčí aktivity

  • POSPÍŠIL, K.; STRYK, J.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; CHOBOLA, Z.: TP 148; Diagnostický průzkum mostů PK postupy monitorování a vyhodnocení koroze výztuží v betonu metodou akustické emise. www.cdv.cz. (metodika certifikovaná uplatněná)

  • LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.: Black Box I; Elektronický přepínač rezistorů, řízený PC. Ústav Fyziky FAST VUT v Brně, http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~lunak/Elektronicky_prepinac_rezistoru_rizeny_pc.pdf. URL: http://kf.fyz.fce.vutbr.cz/~lunak/Elektronicky_prepinac_rezistoru_rizeny_pc.pdf. (funkční vzorek)