prof. RNDr.

Zdeněk Chobola

CSc.

FYZ – profesor

+420 541 147 650
chobola.z@fce.vutbr.cz

Publikace

 • 2023

  DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Classification of Thermally Degraded Concrete by Acoustic Resonance Method and Image Analysis via Machine Learning. Materials, 2023, roč. 16, č. 3, ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2022

  PUCHÝŘ, J.; DVOŘÁK, R.; HUBÁČEK, A.; CHOBOLA, Z. Comparison of Different Sensors Used in the Assessment of Concrete Elements by the Impact-Echo Method. Construction Technologies and Architecture. 2022. s. 31-37. ISSN: 2674-1237.
  Detail Odkaz

 • 2021

  PUCHÝŘ, J.; DVOŘÁK, R.; HUBÁČEK, A.; CHOBOLA, Z. Comparison of different sensors used in the assessment of concrete elements by the Impact-Echo method. Praha: ČVUT, 2021. ISBN: 978-80-908408-0-5.
  Detail

 • 2020

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Sensitivity assessment of the nonlinear resonant ultrasonic spectroscopy for concrete damage detection. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2020. s. 51-56. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
  Detail

 • 2019

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Detection of Reinforced Concrete Thermal Damage by Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy. In Binders, Materials and Technologies in Modern construction V. Solid State Phenomena. 2019. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 143-148. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Effect of Thermal Loading on Selected Parameters of Reinforced Concrete Obtained by Acoustic NDT Method. In Binders, Materials and Technologies in Modern construction V. Solid State Phenomena. 2019. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 131-136. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; KAREL, O.; ROZSYPALOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. VZTAH MEZI REZONANČNÍ FREKVENCÍ A RYCHLOSTÍ ULTRAZVUKU TEPLOTNĚ EXPONOVANÉHO BETONU. In Sborník Příspěvků Juniorstav 2019. Brno, Veveří 331/95, 602 00: VUT v Brně, 2019. s. 321-326. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KOMÁRKOVÁ, T.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; STONIŠ, P. Verification of the ability of selected acoustic methods to detect the amount of steel fibers in concrete. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III- Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2018. Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2019. s. 217-222. ISBN: 978-0-367-07509-5.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Monitoring of Thermal Damage Evolution in Concrete Parts by Acoustic NDT Methods. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II, Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 159-164. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. The Possibility of Using Nonlinear Acoustic Spectroscopy with a Single Excitation Signal for Testing of Concrete Elements Damaged by High Temperature. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II, Key Engineering Materials (print). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 66-71. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; CHOBOLA, Z. The determination of measurement errors in impedance spectroscopy. In 22st International Conference on Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-5. ISSN: 1757-8981.
  Detail Odkaz

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Detection of Concrete Thermal Load Time by Acoustic NDT Methods. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III- Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2018. Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2019. s. 191-196. ISBN: 978-0-367-07509-5.
  Detail

 • 2018

  MATYSÍK, M.; CARBOL, L.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I. Nonlinear Acoustic Spectroscopy Method for Nondestructive Testing of Thermally Damaged Concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 128-133. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Using Acoustic Methods to Determine Concrete Thermal Load Time. In 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Slovakia: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2018. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-2982-6.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KOMÁRKOVÁ, M.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; STONIŠ, P. Amount of Steel Fibers in Concrete Detection by Acoustic NDT Methods. In 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Slovakia: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2018. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-2982-6.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; KUSÁK, I. Acoustic non-destructive testing of high temperature degraded concrete with comparison of acoustic impedance. In 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers. MATEC Web of Conferences. Gdynia, Poland: MATEC Web of Conferences, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-83-60261-61-3. ISSN: 2261-236X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; KUSÁK, I. ACOUSTIC NON-DESTRUCTIVE TESTING OF HIGH TEMPERATURE DEGRADED CONCRETE WITH COMPARISON OF ACOUSTIC IMPEDANCE. 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers. Gdaňsk: Gdaňsk University of Technology, 2018. s. 79-80. ISBN: 978-83-60261-61-3.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z. NON-DESTRUCTIVE TESTING AND X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF HIGH-TEMPERATURE DEGRADED CONCRETE. The Civil Engineering Journal, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 268-275. ISSN: 1805-2576.
  Detail Odkaz

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; HODULÁKOVÁ, M.; DVOŘÁK, R.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z. Evaluation of acoustic emission signals obtained during the three-point bending loading of thermally degraded concrete samples. In Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings. 1. Harachov: Czech society for Mechanics, 2018. s. 326-331. ISBN: 9788027040629.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z. The assessment of mechanical properties of thermally stressed composite materials using radio frequency electrical field. In 21st International Conference on Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  MATYSÍK, M.; CARBOL, L.; CHOBOLA, Z.; DVOŘÁK, R.; PLŠKOVÁ, I. Comparison of Ultrasonic Methods for Thermally Damaged Concrete Nondestructive Testing. In 19th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. s. 86-91. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  PAZDERA, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z. Application of Acoustic Emission Method and Impact Echo Method to Structural Rehabilitation. In 19th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. s. 81-85. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
  Detail

 • 2017

  DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Non-Destructive Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 11/22 by Transverse Waves. In Advanced Engineering Technology III. Materials Science Forum. South Korea: 2017. s. 270-274. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  PAZDERA, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; CHOBOLA, Z. Aplication of acoustic emission method and impact echo method to structural rehabilitation. Sanace a rekonstrukce staveb 2017 CRRB - 19th International conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 108-108. ISBN: 978-80-01-06347-7.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Impact-Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Concrete Composite of Portland Cement CEM I 42.5 R and Gravel Aggregate 8/16. In Proceedings of the Second International Conference on Mechanics, Materials and Structural Engineering. Advances in Engineering Research. Bejing, China: 2017. s. 196-200. ISBN: 978-94-6252-370-8. ISSN: 2352-5401.
  Detail Odkaz

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; HODULÁKOVÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SEELMANN, H. Flexure response of thermal loaded concrete specimens by acoustic emission method. In MATEC Web of Conferences: Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2017. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences – Web of Conferences, 2017. s. 1-7. ISSN: 2261-236X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2016

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; CHOBOLA, Z. Carbon admixtures influence on the electrical properties of slag mortars focusing on alternating conductivity and permittivity. In ICEBMP 2016 - Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 236-240. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; MIKULÁŠEK, K.; SMUTNÝ, J.; SEELMANN, H.; ŠIMONOVÁ, H.; CHOBOLA, Z. Monitoring Thermal Loaded Concrete Specimens by Acoustic Emission Method. 24th International Conference on Materials and Technology. Ljubljana, Slovenia: 2016. s. 172-172. ISBN: 978-961-94088-0- 3.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; HELA, R. Impact- Echo Method Used to Testing of High Temperature Degraded Cement Composite of, Portland Cement CEM I 42,5 R and Gravel Aggregate 8/ 16. In 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY. 1. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016. s. 70-70. ISBN: 978-961-94088-0- 3.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z. Monitoring of concrete hydration by electrical measurement methods. In ICEBMP - Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 271-276. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  TIMČAKOVÁ, K.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. The Possibilities of NUS and Impact-echo Methods for Steel Corrosion Monitoring in Concrete. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 4, s. 565-570. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  CARBOL, L.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; DVOŘÁK, R. Monitoring of Thermally Damaged Concrete by Various Ultrasonic Methods. 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY. 1. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016. s. 52-52. ISBN: 978-961-94088-0- 3.
  Detail

 • 2015

  TIMČAKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; CHOBOLA, Z. Determination of the Influence of Carbonation of Concrete and Corrosion of Steel on Reinforced Concrete Condition. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 225-230. ISBN: 978-3-03835-587- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  TIMČAKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; CHOBOLA, Z. The Application Impact- echo Method to Detect Corrosion of Steel Reinforcement Due to Carbonation of Concrete. In Experimental Stress Analysis 2015. Český Krumlov: Czech Technical University in Prague Faculty of Civil Engineering Department of Mechanics & Czech Society for Mechanics expert group for Experimental Mechanics, 2015. s. 438-441. ISBN: 978-80-01-05735- 3.
  Detail

  ŠTEFKOVÁ, D.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Verification of High-temperature Stress of Cement-based Composite by Impact- echo Method. In Experimental Stress Analysis 2015. Český Krumlov: Czech Technical University in Prague Faculty of Civil Engineering Department of Mechanics & Czech Society for Mechanics expert group for Experimental Mechanics, 2015. s. 423-426. ISBN: 978-80-01-05735- 3.
  Detail

  ŠTEFKOVÁ, D.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Impact-echo Method for Non-destructive Testing of High temperature degraded Cement- based Composite. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 301-306. ISBN: 978-3-03835-587- 8. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Assessment of the Impact-echo Method for Monitoring the Long-standing Frost Resistance of Ceramic Tiles. Materiali in tehnologije, 2015, roč. 49, č. 4, s. 639-643. ISSN: 1580-2949.
  Detail Odkaz

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M. Low- Frequency Noise Diagnostic of Silicon Concentrator Photovoltaic Cell With, Very High Efficiency. In 16th ABAF International Conference proceeding. 1. Brno: Brno University of Technology, 2015. s. 144-146. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail Odkaz

  VANĚK, J.; HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; ŠIMONOVÁ, L.; CHOBOLA, Z. Assessment of the Longest Operating Photovoltaic Power Station in the Czech Republic. In Proceedings of 31st European PV Solar Energy Conference and Exhibition. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Hamburg: WIP, 2015. s. 2249-2252. ISBN: 3-936338-39- 6. ISSN: 2196- 0992.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; BAŘINKA, R. Low- Frequency Noise Quality Testing of Silicon Concentrator Photovoltaic Cell With Very High Efficiency. In Proceedings of 31st European PV Solar Energy Conference and Exhibition. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Hamburg: WIP, 2015. s. 2449-2452. ISBN: 3-936338-39- 6. ISSN: 2196- 0992.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M. Low-Frequency Noise Diagnostic of Silicon Concentrator Photovoltaic Cell With Very High Efficiency. In ECS Trans. 2015 70(1). ECS Transactions. USA: ECS Transaction, 2015. s. 245-253. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; HULICIUS, E.; KUSÁK, I. Low-frequency noise measurements used for quality assessment of GaSb based laser diodes prepared by molecular beam epitaxy. Journal of Electrical Engineering, 2015, roč. 66, č. 4, s. 226-230. ISSN: 1335-3632.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2014

  ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z.; SOTIRIADIS, K.; PETRÁNEK, V. Use of Impact-echo Method to Test High-temperature Degraded Cementitious Composite Materials Containing Rubber Aggregates and Acrylic Polymer Binder. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. 11. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 238-241. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Estimation of Impact-echo Method for the Assessment of Long- term Frost Resistance of Ceramic Tiles. In ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 285-288. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Non–destructive Acoustic Testing of High-temperature Degraded Composite Cementations Materials Containing Rubber Aggregates and Ethylen Vinyl Acetate Polymer Binder. In International Conference on Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Schwitzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 334-338. ISBN: 978-3-03835-188-7. ISSN: 1022-6680.
  Detail Odkaz

  ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; CHOBOLA, Z. Monitoring of Reinforced Concrete Structure Corrosion by Using Impact-Echo Method. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Schwitzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 239-242. ISBN: 978-80-87397-16-9. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z.; ŠTEFKOVÁ, D.; KUSÁK, I. Impact-Echo Methods to Assessment Corrosion of Reinforced Concrete Structures. In Advances in Mechanics Engineering. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. s. 268-271. ISBN: 978-3-03835-229-7. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K. Thermal Stress of Building Materials Containing Plasticizer Characterised by Alternating Electric Field. In Advances in Mechanics Engineering. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. s. 149-152. ISBN: 978-3-03835-229-7. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  ŠTEFKOVÁ, D.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Acoustic Method for Testing of High-Temperature-Degraded Cement- Based Composite Materials. In 31st Conference of the European Working Group on Acoustic Emission (EWGAE). Dresden: MAX-PLanck-Str.6, 12489 Berlin, Germany, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-3-940283-63- 4.
  Detail

  TIMČAKOVÁ-ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Inspection Condition of Reinforced Concrete Structures Using Acoustic Method of Non- Destructive Testing. In XIth European Conference on NDT. The e- Journal of Nondestructive Testing. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5018- 9. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K. Characterization of Thermal Stress of Building Materials Containing Rubber Granulate by Alternating Electric Field. In International Conference on Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 207-211. ISBN: 978-3-03835-188-7. ISSN: 1022-6680.
  Detail Odkaz

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; HULICIUS, E. Quality Assessment of GaAs Laser Diodes with InAs quantum dots layer by Low-Frequency Noise Measurements. In Proceedings of the International Conference on Microelectronics, ICM. International Conference on Microelectronics-MIEL. Belgrade, Serbie: IEEE Serbie, 2014. s. 349-352. ISBN: 978-1-4799-5297-7. ISSN: 2159-1660.
  Detail

  VANĚK, J.; ŠIMONOVÁ, L.; ŠTURM, M.; CHOBOLA, Z. Assessment of photovoltaic power plant functionality during winter condition in czech republic. In 29th European PV Solar Energy Conference and Exhibition. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Amsterdam, Netherlands.: WIP, 2014. s. 2932-2935. ISBN: 3-936338-34- 5. ISSN: 2196- 0992.
  Detail

  VANĚK, J.; ZIMÁKOVÁ, J.; ŠTURM, M.; CHOBOLA, Z. Causes of photovoltaic modules destruction analysis. In Proceedings of 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Amsterdam, Netherlands.: WIP, 2014. s. 3190-3193. ISBN: 3-936338-34- 5. ISSN: 2196- 0992.
  Detail

  STOJAN, R.; VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; FRANTÍK, O. Polarization Phenomenon Related to Luminescence of Silicon Solar Cell. In EU PVSEC 2014 Proceedings. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Amsterdam, Netherlands.: WIP, 2014. s. 1191-1193. ISBN: 3-936338-34- 5. ISSN: 2196- 0992.
  Detail

  ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. High-temperature Degradation of Mortar Containing Rubber Aggregates and EVA Binder Evaluated by Impact-echo Method. In Advanced Development in Industry and Applied Mechanics. Applied Mechanics and Materials. 2. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 272-275. ISBN: 978-3-03835-229-7. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D. Using of Impact- echo Methods to Assessment of Reinforced Concrete Structures Corrosion. In Mechanics and Control Engineering. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 1400-1404. ISBN: 978-3-03785-908- 7. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D. The Use Acoustic Methods for Non-destructive Testing of High-temperature-degraded Cement-based Composite. In Mechanics and Control Engineering. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 1395-1399. ISBN: 978-3-03785-908-7. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D. The Corrosion Status of Reinforced Concrete Structure Monitoring by Impact- echo method. In International Conference on Advanced Material and Manufacturing Science, ICAMMS 2012. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 445-449. ISBN: 978-3-03785-993- 3. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z. Non-Destructive Tracking of Structural Changes of Concrete Mixtures During Thermal Stress. In Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. s. 152-155. ISBN: 978-3-03835-197-9. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. High-temperature degradation confirmed by Impact- echo Method tested on Cementations Composite Materials Containing Rubber Aggregates and Acrylic or Ethylene Vinyl Acetate Polymer Binder. In XIth European Conference on NDT. The e- Journal of Nondestructive Testing. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5018- 9. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; TIMČAKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Vysoce teplotní degradace maltových kompozitů obsahujících částice pryže a Eva polymeru testovaných pomocí metody Impact- echo. In Defektoskopie 2014 Sborník příspěvků 44. mezinárodní konference. The e- Journal of Nondestructive Testing. 1. Praha: 2014. s. 129-134. ISBN: 978-80-214-5018- 9. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  TIMČAKOVÁ-ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z.; ŠTEFKOVÁ, D. Acoustic Testing of Reinforced Concrete Structure Corrosion. In 31st Conference of the European Working Group on Acoustic Emission (EWGAE). Dresden: German Society for Non- Destructive Testing, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-3-940283-63- 4.
  Detail

  TIMČAKOVÁ-ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Kontrola stavu železobetonových konstrukcí s využitím akustické metody nedestruktivního testování. In Defektoskopie 2014. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2014. s. 135-141. ISBN: 978-80-214-5035- 6.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; CHOBOLA, Z. Dielectric Properties of Concrete Specimens after Heat Stress. In Mechanics and Control Engineering. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 1389-1394. ISBN: 978-3-03785-908-7. ISSN: 1660-9336.
  Detail

 • 2013

  ŠTEFKOVÁ, D.; CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K. Non - Destructive Testing of High - temperature Degraded Cement - Based Composite by Acoustic Methods. In NDE for Safety / Defektoskopie 2013 sborník příspěvků. Olomouc: Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, 2013. s. 173-180. ISBN: 978-80-214-4799- 8.
  Detail

  ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Monitoring and analysis of reinforced concrete structure corrosion by Impact- echo method. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, QUAERE 2013, vol. III. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 2481-2485. ISBN: 978-80-905243-7- 8.
  Detail

  ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z.; ŠTEFKOVÁ, D. Impact- Echo Method Easy Tool for Monitoring of Reinforced Concrete Structure Corrosion. In NDE for Safety/ Defektoskopie 2013 sborník příspěvků. Olomouc: Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Českou společností pro NDT, 2013. s. 153-158. ISBN: 978-80-214-4799- 8.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J. Noise spectroscopy and electroluminescence analysis for silicon solar cells with different emitter formation. In Proceedings of 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Paris, France.: WIP, 2013. s. 1554-1557. ISBN: 3-936338-33- 7.
  Detail

  ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; CHOBOLA, Z. Non- destructive testing of corrosion. In 11th Workshop NDT 2013 Non- Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2013. s. 29-34. ISBN: 978-80-7204-864- 9.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Low-frequency noise, microplasma, and electroluminescence measurements as faster tools to investigate quality of monocrystalline- silicon solar cells. Optical Engineering, 2013, roč. 52, č. 5, s. 051203- 1 (051203-6 s.)ISSN: 0091- 3286.
  Detail

  ŠTEFKOVÁ, D.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Non - destructive testing of cement - based composite. In 11th WORKSHOP NDT 2013 NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2013. s. 35-41. ISBN: 978-80-7204-864- 9.
  Detail

 • 2012

  LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; HULICIUS, E. Low Noise as a Diagnostic Tool for GaSb based Laser Diodes Prepared by Molecular Beam Epitaxy. International Conference on Microelectronics- MIEL, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 343-346. ISSN: 2159- 1660.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K. Srovnání metody Impact- echo s výsledky z monitorování elektrického odporu při korozi železobetonu. In Proceedings of the 30th European Conference on Acoustic Emission Testing. Granada: University of Granada, 2012. s. 1-7. ISBN: 978-84-615-9941- 7.
  Detail

  VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; PORUBA, A. Microplasma Analysis and Noise Spectroscopy of c- Si Solar Cells. ECS Transactions, 2012, roč. 40, č. 1, s. 177-185. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; PORUBA, A. Low-Frequency Noise and Microplasma Analysis for c- Si Solar Cell Characterization. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, 2012, roč. 2012, č. 2012, s. 1-5. ISSN: 1110- 662X.
  Detail Odkaz

  CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L. Provedení a vyhodnocení měření kamenných kvádrů pomocí akustické emise. Brno: 2012. s. 1-26.
  Detail

  ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; CHOBOLA, Z. On the application of Impact-echo method to testing of high-temperature-degraded cement- based composite materials. In 10 th International Conference NDT 2012 Non- Destructive Testing in Engineering Practice. 1. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2012. s. 138-145. ISBN: 978-80-7204-823- 6.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R. Low-frequency noise and microplasma measurements as a faster tool to investigate the quality of monocrystalline- silicon solar cells. Proceedings of SPIE, 2012, roč. 2012, č. 8431, s. 843129- 1 (843129-6 s.)ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; PAZDERA, L.; KOŘENSKÁ, M.; TOPOLÁŘ, L. Měření integrity vzorků z Karlova mostu. Brno: 2012. s. 1-35.
  Detail

  ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; CHOBOLA, Z. Monitoring of reinforced concrete structure corrosion by Impact- echo method. In 10 th International Conference NDT 2012 Non- Destructive Testing in Engineering Practice. 1. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2012. s. 119-124. ISBN: 978-80-7204-823- 6.
  Detail

 • 2011

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z. Indication of internal and surface defects of ceramic tiles by means of the impact- echo method. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2011, roč. 16, č. 4, s. 1-5. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z.; MATYSÍK, M. Assessment of ceramic tile frost resistance by means of the frequency inspection method. Ceramics- Silikáty, 2011, roč. 55, č. 2, s. 176-182. ISSN: 0862- 5468.
  Detail

  ŠAMÁRKOVÁ, K.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z. Analyse of the armature corrosion by measurements of low- resistance. In 9 th International Conference NDT 2011 Non- Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: CERM, 2011. s. 50-55. ISBN: 978-80-7204-774- 1.
  Detail

  ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Low- Resistance Measurements as a Tool to Diagnose the Armature Corrosion. In Defektoskopie 2011 - NDE for Safety. Praha: BETIS s.r.o., 2011. s. 151-154. ISBN: 978-80-214-4358- 7.
  Detail

 • 2010

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Optimizing the Location of Piezoelectric Sensors. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, roč. 3, č. 1, s. 23-28. ISSN: 1802- 971X.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Verification of the inspection method by means of the accelerated degradation of ceramic tiles. In Proceedings of the 8th International Conference NDT 2010. 1. Brno: BUT, 2010. s. 114-120. ISBN: 978-80-7204-723- 9.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; HULICIUS, E. Noise as characterization for GaSb- based laser diodes prepared by molecular beam epitaxy. Proceedings of SPIE, 2010, roč. 2010, č. 7720, s. 77202c- 1 (77202c-7 s.)ISSN: 0277- 786X.
  Detail

 • 2009

  PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Nedestruktivní testování vzorku z lehkého betonu metodou impact- echo. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 14, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; DOLENSKÝ, J. Testing quality of new solar cells designed for concentrators system by noise spectroscopy. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells, 10th ABAF. Brno: Akademické centrum GEPARD International, s.r.o., 2009. s. 142-145. ISBN: 978-80-214-3943- 6.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Evaluation of ceramic tiles frost resistance using Impact Echo Method. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 3, č. 1, s. 333-340. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  VANĚK, J.; KOKTAVÝ, P.; DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A.; CHOBOLA, Z.; PARAČKA, P. Micro- plasma Luminescence And Signal Noise Used To Solar Cells Defect Diagnostic. AIP conference proceedings, 2009, roč. 2009, č. 1129, s. 641-644. ISSN: 0094- 243X.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Evaluation of ceramic tiles frost resistance using Impact Echo Method. In Conference Proceedings The 10th International Conference of the Slovenian Society for Non- destructive Testing. Ljubljana: Slovenian NDT, 2009. s. 333-340. ISBN: 978-961-90610-7- 7.
  Detail

  VANĚK, J.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; DOLENSKÝ, J.; VESELÝ, A. Evaluating of the Quality of New Solar Cells Designed for Concetrator Systems Application by Noise Spectroscopy. Electronics, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 261-263. ISSN: 1313- 1842.
  Detail

 • 2008

  KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. The Emploing the Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Rako. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 13, č. 3, s. 1-5. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Nedestruktivní testování vzorků z lehkého betonu metodou Impact-Echo. Defektoskopie 2008. Pavel Mazal, Luboš Pazdera. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 181-186. ISBN: 978-80-214-3759-3.
  Detail

  JANDOVÁ, K.; VANĚK, J.; DOLENSKÝ, J.; CHOBOLA, Z. Microplasma noise sources in solar cells. In 9th ABA Brno 2008. 1. Brno: 2008. s. 210-213. ISBN: 978-80-214-3659- 6.
  Detail

  LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z. Noise as characterization tool for single- mode VCSEL laser diode. In Proc. of the 6th Workshop NDT 2008. Brno: Brno University of Technology, 2008. s. 70-73. ISBN: 978-80-7204-610- 2.
  Detail

 • 2007

  CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy of new silicon solar cells with double- sided texture. Proceedings of SPIE, 2007, roč. 2007, č. 6600, s. 1M- 1 (1M-8 s.)ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. MODULUS OF ELASTICITY AND DEFORMABILITY FOR CERAMIC TILES LOADED BY FREEZE- THAW CYCLES. In 5TH Workshop NDT. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 106-111. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  KOKTAVÝ, P.; VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JANDOVÁ, K.; KAZELLE, J. Solar Cells Noise Diagnostic and LBIC Comparison. In Proceeding of AIP. Melville, New York: AIP, 2007. s. 306-309. ISBN: 978-0-7354-0432- 8.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; SOKOLÁŘ, R. Frequency inspection as an assessment tool for the frost resistance of ceramic tiles. In MATBUD 2007. Krakow, Polsko: Politechnika Krakowska, 2007. s. 253-259. ISBN: 978-83-7242-429- 7.
  Detail

  SKALA, J.; CHOBOLA, Z. Predominant frequencies of reinforced concrete elements subjected to the impact- echo method tests. In DEFEKTOSKOPIE 2007. Praha: ČNDT, 2007. s. 217-220. ISBN: 978-80-214-3504- 9.
  Detail

  SKALA, J.; CHOBOLA, Z. Frequency inspection as an assesment tool for the reinforced concrete armature corrosion progres. In Workshop NDT 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 136-141.
  Detail

  SKALA, J.; CHOBOLA, Z. Predominant frequencies of reinforced concrete elements subjected to the Impact- echo method tests. In Workshop NDT 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 142-145.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Noise Spectroscopy as a Diagnostic Tool for Non-Destructive Testing of New Silicon Solar Cells With Double- Sided Texture. In New trends in physics NTF 2007. Brno: Ing. Zdenek Novotný CSc., 2007. s. 51-56. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J. Noise and I-V Characteristic as a Characterisation Tool for Silicon Solar Cells With Double- Sided Texture. In 5th Workshop NDT 2007. Brno: BUT, 2007. s. 28-33. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V. Noise and I- V Characteristic as Characterisation Tool for PiN Amorphous Silicon Solar Cells. In 5th Workshop NDT 2007. Brno: BUT, 2007. s. 28-33. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; CHOBOLA, Z. Frequency inspection as a tool for comparison of varies types of technology for frost resistance of fired roofing tiles. In 5th Workshop NDT 2007 Non- destructive testing in engineering practice. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 224-228. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; VANĚK, J.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy as a diagnostic tool for non-destructive testing of new silicon solar cells with double- sided texture. In New trends in physics 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 51-56. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PAZDERA, L. Modernization of Instructional Physics Laboratory. In New Trends in Physics NTF 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. s. 324-326. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. THE EMPLOYING OF PASSIVE ACOUSTIC EMISSION METHOD TO ASSESS THE LONG FROST RESISTANCE OF CERAMIC TILES. In Physical and Material engineering 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 185-189. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. EXAMINATION OF SUITABILITY OF THE FREQUENCY INSPECTION TO MONITORING OF CHANGES OF CERAMIC TILES IN THE COURSE OF THE FREEZING AND THAWING CYCLES. In Sborník 37. Mezinárodní konference a výstava NDT techniky. M. Kořenská, P. Mazal. VUT v Brně: Betis s.r.o. Praha, 2007. s. 191-196. ISBN: 978-80-214-3504- 9.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V. Noise spectroscopy of PIN amorphous silicon solar cells. In Physical and Material Engineering 2007. Brno: BUT, 2007. s. 218-221. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

 • 2006

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z. Noise as a Diagnostic Tool for Quality of GaSb Laser Diodes. In 25th International conference on Microelectronics. Belgrade, Serbia and Montenegro: Elekctron Devices Society, 2006. s. 307 ( s.)ISBN: 1-4244-0116- X.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; MARTINEK, J.; PLŠKOVÁ, I. The emploing the frequency inspection to assess the long frost resistance of ceramic tiles made in Rako. In Proceedings. Berlin: DGZfP, 2006. s. P127 ( s.)ISBN: 3-931381-86- 2.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Testování kvality pasivace šumovou diagnostickou metodou. In 2. česká fotovoltaická konference. Brno: Solartec s.r.o., 2006. s. 64 ( s.)ISBN: 80-239-7361- 4.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z. A STUDY OF THE CHANGE IN AE RESPONSE PARAMETERS RESULTING FROM ACCELERATED CEMENT MORTAR CARBONATION. In Physical and Material Engineering 2006. 1. Račkova dolina, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. s. 248-251. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z. DETECTION OF THE RESPONSE PARAMETER CHANGE PRIOR TO AND AFTER THE APPLICATION OF EPOXY VARNISH ON THE SURFACE OF CEMENT-MORTAR- MADE SPECIMENS. In Physical and Material Engineering 2006. 1. Račkova dolina, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. s. 256-259. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. THE EMPLOYING THE FREQUENCY INSPECTION TO ASSESS THE LONG FROST RESISTANCE OF CONCRETE ROOFING TILES MADE BY MANUFACTURER A. In Physical and Material Engineering 2006. 1. Račkova dolina, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. s. 252-255. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  SKALA, J.; CHOBOLA, Z. Low- resistance measurements as a tool to diagnose the armature corrosion. In Physical and material engineering 2006. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. s. 234-239. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z. A study of the change in AE response parameters resulting from accelerated cement mortar carbonation. In Physical and Material Engineering 2006. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. s. 248-251. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; ZADĚLÁK, M.; CHOBOLA, Z. On the correlation between the frequency inspection method application results and the ultrasonic method- based elasticity modulus measurement for the concrete tile frost resistance assessment. In Physical and Material Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. s. 144-148. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. The emploing the frequency inspection to assess the long frost resistance of concrete roofing tiles made by manufacturer A. In Physical and Material Engineering. Bratislava: Slovak uNIVEWRSITY OF tECHNOLOGY IN bRATISLAVA, 2006. s. 252-255. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z. Detection of the response parameter change prior to and after the application of epoxy varnish on the surface of cement-mortar- made speciments. In Physical and Material Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 256-259. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy of silicon solar cells with double- sided alkali texture. In Physical and Material Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 260-263. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; HASSE, L.; SPIRALSKI, L. 1/f noise as a diagnostic tool for non- destructive testing of silicon solar cells. Elektronika, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 48-49. ISSN: 0033- 2089.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; VANĚK, J. Noise as a Diagnostic Tool for Quality of GaSb Laser Diodes. In Prof. 25th International Conference on Microelectronics. Niš: Serbia and Montenegro IEEE Section, 2006. s. 307-308. ISBN: 1-4244-0116- X.
  Detail

  VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V. Testování kvality pasivace šumovou diagnostickou metodou. In Sborník příspěvků-2. česká fotovoltaická konference. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, 2006. s. 121-123. ISBN: 80-239-7361- 4.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z., KAZELLE, J. Noise Spectroscopy Used in Si: H Amorphous Solar Cells Diagnostic. In Proceeding of 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference. Dresden, Germany: WIP- Renewable Energies, 2006. s. 1620 ( s.)ISBN: 3-936338-20- 5.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Passivation quality test by noise method. In EDS06. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 175 ( s.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z. DETECTION OF THE RESPONSE PARAMETER CHANGE PRIOR TO AND AFTER THE APPLICATION OF BEESWAX COVER ON THE SURFACE OF CEMENT-MORTAR- MADE SPECIMENS. In Workshop NDT 2006. Czech Republic, Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 224-228. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z. A STUDY OF THE CHANGE IN AE RESPONSE PARAMETERS RESULTING FROM ACCELERATED CEMENT MORTAR CARBONATION PRETREATED BY APPLYING THE BEESWAX COVER. In Workshop NDT 2006. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2006. s. 228-232. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J. Noise spectroscopy used in Si: H amorphous solar cells diagnostic. In Proc. of the International Conference held in Dresden, Germany. Dresden, Germany: WIP- Renewable Energies, 2006. s. 1620-1622. ISBN: 3-936338-20- 5.
  Detail

  VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V. Passivation quality test by noise method. In Electronic Devices and Systems. Brno: Ing.Zdeněk Novotný,CSc., 2006. s. 175-178. ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

  HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z. Diagnostics of silicon solar cell of type G5 with bifacial acidic texture. In Proc. of the Workshop NDT 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 43-45. ISBN: 978-80-7204-487- 7.
  Detail

  HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z. Diagnostics of silicon solar cell of type G3 with bifacial alkali texture. In Proc. of the Workshop NDT 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 46-48. ISBN: 978-80-7204-487- 7.
  Detail

  SKALA, J.; CHOBOLA, Z. Optimalizace využití metody impact- echo jako nástroje pro posouzení stavu koroze železobetonových dílců. In Proc. of the Workshop NDT 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 144-146. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z. Detection of the response parameter change prior to and after the application of beeswax cover on the surface of cement-mortar- made specimens. In Proc. of the Workshop NDT 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 224-227. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; CHOBOLA, Z. A study of the change in AE response parameters resulting from accelerated cement mortar carbonation pretreated by applying the beeswax cover. In Proc. of the Workshop NDT 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 228-231. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J. Noise spectroscopy used in Si: H solar cells. In Proc. of the Workshop NDT 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 232-236. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy of silicon solar cells type G3A with double- sided alkali texture. In Proc. of the Workshop NDT 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 237-240. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; JURÁNKOVÁ, V.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy of silicon solar cells type G5 with double- sided acidic texture. In Proc. of the Workshop NDT 2006. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 241-244. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  HRUŠKA, P.; GRMELA, L.; CHOBOLA, Z. Diagnostika slunečních článků s podporou MATLABu. In Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích. Brno: ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105 Brno, 2006. s. 107 ( s.)ISBN: 80-7355-062- 8.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J. Frequency inspection as an assessment tool for the frost resistance of fired roof tiles. Ceramics- Silikáty, 2006, roč. 50, č. 3, s. 185-192. ISSN: 0862- 5468.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. The Emploing the Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in HOB. In Physical and Material Engineering 2006. 1. Račková Dolina: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. s. 214-217. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z.; GRMELA, L. Diode I- U curve fitting with Lambert W function. In Proc. 25th Internationa Conference on Microelectronics. Niš: Serbia nad Montenegro IEEE Section, 2006. s. 501-504. ISBN: 1-4244-0116- X.
  Detail

  VANĚK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; CHOBOLA, Z.; BAŘINKA, R. Noise spectroscopy as tool for non- destructive testing of silicon solar cells. In Physical Materials and Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 264-267. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I. Application of frequency inspection to comparison the frost resistance of ceramic tiles manufactured using an old and new technology. In sborník. Tábor: BETIS,s.r.o. Praha, 2006. s. 133-138. ISBN: 80-214-3290- X.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SOKOLÁŘ, R.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J. Frequency inspection as an assessment tool the resistance of ceramic tiles. NDT Welding Bulletin, 2006, roč. 16, č. Special Issue, s. 22-27. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J. New method of photovoltaic cells diagnostic. In 3rd International workshop on teaching in potovoltaics. Prag: IEE, 2006. s. 107 ( s.)ISBN: 80-01-03467- 4.
  Detail

 • 2005

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., VANĚK, J. Noise spectroscopy measurement of 2. 3 microm CW GaSb based laser diodes. Elektronika, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 70 ( s.)ISSN: 0033- 2089.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z. Low- frequency noise measurements used for semiconductor light active devices. Proceedings of SPIE, 2005, roč. 2005, č. 5844, s. 86 ( s.)ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z., KAZELLE, J. Comparison between noise characteristic of silicon solar cells and LBIC. In Phasical and material engineereing 2005. Lysičinská bouda, Czech Republic: CTU Prague, 2005. s. 48 ( s.)ISBN: 80-01-03290- 6.
  Detail

  CHOBOLA, Z., VAŠÍČEK, T., KAZELLE, J., BAŘINKA, R. The LBIC method appended to noise spectroscopy. In Proceedings of 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference. Barcelona, Spain: WIP- Renewable Energies, 2005. s. 1287 ( s.)ISBN: 3-936338-19- 1.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z., VAŠÍČEK, T., KAZELLE, J., BAŘINKA, R. The LBIC method appendet to noise spectroscopy. In Proceedings of 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference. Barcelona, Spain: WIP, 2005. s. 1287 ( s.)ISBN: 3-936338-19- 1.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I., MARTINEK, J., TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z. Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Hob. In Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005. Lysečinská bouda: 2005. s. 44-47. ISBN: 80-01-03290- 6.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I., CHOBOLA, Z., CIKRLE, P., TREBULÁKOVÁ, P. Moduls of Elasticity and Deformability for Ceramic Tiles Made in Rako Loaded by Freeze- Thaw Cycles. In Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005. Lysečinská bouda: Vysoké učení technické, 2005. s. 52-55. ISBN: 80-01-03290- 6.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z., CIKRLE, P., PLŠKOVÁ, I. Moduls of Elasticity and Deformability for Fired Roofing Tiles Loaded by Freeze- Thaw Cycles. In Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005. Lysečinská bouda: Vysoké učení technické, 2005. s. 56-59. ISBN: 80-01-03290- 6.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z., MARTINEK, J., PLŠKOVÁ, I. Emploing the Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Fired Roofing Tiles French Type. In Proceedings of International Workskop Physical and Material Engineering 2005. Lysečinská bouda: 2005. s. 40-43. ISBN: 80-01-03290- 6.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J., BRZOKOUPIL, V., CHOBOLA, Z. In Proceedings of the Conference Noise in Devices and Circuits III. Texas: Vysoké učení technické, 2005. s. (43 s.)ISBN: 0-8194-5839- 2.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; KAZELLE, J.; ŠIMEČEK, J. Noise and I- V Characteristic as Characterization Tools for GaSb based Laser Diodes. In Proceedings of the 18th International Conference on Noise and Fluctuations - ICNF 2005. Španělsko: University of Salamanca, 2005. s. 721-724. ISBN: 0-7354-0267- 1.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; KAZELLE, J. Noise and I- V Characteristic as Characterization Tools for GaSb base Laser Diodes. AIP conference proceedings, 2005, roč. 2005, č. 780, s. 721 ( s.)ISSN: 0094- 243X.
  Detail

  HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z.; GRMELA, L. CF toolbox in solar cell diagnostics. In Technical Computing Prague 2005. Praha: 2005. s. 49 ( s.)ISBN: 80-7080-577- 3.
  Detail

  VANĚK, J., KUBÍČKOVÁ, K., CHOBOLA, Z. Solar cells properties during low and very low illumination. In Non- Desturctive Testing in Engineering Practice. Brno: BUT, 2005. s. 234 ( s.)ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z. Different wavelength of light in the LBIC. In Non- destructive Testing in Engineering Practice. Brno: BUT, 2005. s. 240 ( s.)ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z. Low current region of solar cell i- u curves. In Workshop NDT 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. s. 28- 30 ( s.)ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z. Saturation current components in solar cell diagnostics. In Proceedings of Workshop NDT 2005. Brno: CERM, sro, 2005. s. 31 ( s.)ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z. Determination of the solar cells series resistance and CFTOOL of Matlab. In Proceedings of Workshop NDT 2005. Brno: CERM, sro, 2005. s. 37 ( s.)ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z. Low- frequency Noise Measurements used for semiconductors light active devices. In Noise in Devices. Austin, Texas: 2005. s. 86-93. ISBN: 0-8194-5839- 2.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J. Comparison Between Noise Characteristic of Silicon Solar Cells and LBIC. In Physical and Material Engineering 2005. Krkonoše: CTU in Prague, 2005. s. 48-51. ISBN: 80-01-03290- 6.
  Detail

  HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z. Low current region of solar cell I- U curves. In Proc. of the Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 28-30. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z. Saturation Current Components in Solar Cell Diagnostics. In Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 31-36. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  HRUŠKA, P.; CHOBOLA, Z. Determination of the Solar Cells Series Resistance and Cftool of Matlab. In Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 37-40. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; ŠIKULA, J. Third harmonic index (THI) and Low Frequency Noise (LFN) as a Reliability Tool for Silicon solar cells. In Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 41-46. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  VANĚK, J.; KUBÍČKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z. Solar cells properties during low and very low illumination. In Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 234-239. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z. Different Wavelength of Light in the LBIC. In Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 240-245. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; CHOBOLA, Z.; VYROUBAL, P.; POSPÍŠIL, K.; STRYK, J. Acoustic emission from cyclically stressed reinforced concrete specimens. In Proc. of Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 67-72. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; MANYCHOVÁ, M. Impact- Echo Method Based Deetction of Steel Reinforced Corrosion. In Proc. of Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 73-77. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. The employing the frequency inspection to assess the long frost resistance of ceramic tiles made in Bohemia gres. In Proc. of Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 114-117. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; CHOBOLA, Z. On the Correlation between the Frequency Inspection Method Application Results and the Ultrasonic Method-Based Moduls Measurement for the Ceramic tiles Frost Resistance Assessment. In Proc. of Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 118-122. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. Application of Frequency Insoection to Assessing the Condition of Ceramic Tiles Made by Old Technology. In Proc. of Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 123-126. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; ŠMÍD, P.; CHOBOLA, Z. Moduls of Elasticity and Deformability for Ceramic Tiles Made in HOB Loaded by Freeze- Thaw Cycles. In Proc. of Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 127-130. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Ceramic Tiles Frost Resistance Assessment Taking Acount of Porosity. In Proc. of Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 185-188. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. The emploing the frequency inspection to assess the long frost resistance of concrete roofing tiles made by manufacturer B. In Proc. of Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 212-215. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; SCHMID, P.; CHOBOLA, Z. Modulus of elasticity and deformability for concrete roof tiles loaded by freeze- thaw cycles. In Proc. of Workshop NDT2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 216-220. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; ZADĚLÁK, M.; CHOBOLA, Z. On the correlation between the frequency inspection method application results and the ulrasonic method- based elasticity modulus measurement for the fired roof tile frost resistance assessment. In Proc. of Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 221-225. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. The Emploing Frequency Inspection to Assess the Long Frost Resistance of Fired Roofing Tiles "Bobrovka" Type. In Proceedings of International Workshop. Znojmo, ČR: Czech Society for Nonodestructive Testing, 2005. s. 115-119. ISBN: 80-214-3053- 2.
  Detail

  SKALA, J.; CHOBOLA, Z. Frekvency inspection as a tool to assess the armature corrosion. In Workshop NDT 2005. Brno University of Technology: 2005. s. 159-161. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; VAŠÍČEK, T.; KAZELLE, J. The LBIC method appended to noise spectroscopy II. In Twentieth Eur. Photovoltaic SolarEnergy Conf. Barcelona, Spain: WIP- Renewable Energies, 2005. s. 1287-1290. ISBN: 3-936338-19- 1.
  Detail

 • 2004

  CHOBOLA, Z.; HASSE, L.; ŠIKULA, J.; SPIRALSKI, L. Noise Spectroscopy of Semiconductor Parth II. Elektronika, 2004, roč. 2, č. 2, s. 7 ( s.)ISSN: 0033- 2089.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; PLŠKOVÁ, I. Application of Frequency Inspection to Roofing Tiles Diagnostics by Using Response from the tile side of the Tile. In Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004. University of Technology, 2004. s. 98 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V. Measurement of Low Frequency Noise of 2, 3 um CW GaSb Based Laser Diodes. In Proceedings of the Conference New trend in Physics. 2004. s. 44 ( s.)
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., CHOBOLA, Z., TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., PLŠKOVÁ, I. Application of Frequency Inspection to Comparison Frost Resistance of Fired Roofing Tiles Manufactured Using Old and New Technology. In 26th European Conference on Acoustic Emission Testing. Berlin, Germany: DGZfP, 2004. s. 1077 ( s.)ISBN: 3-931-381-58- 7.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., CHOBOLA, Z., POSPÍŠIL, K., STRYK, J. Non- destructive Testing of Reinforced Bridges by Acoustic Emission Method. In Life Cycle Assessment, Behaviour and properties of Concrete and Concrete Structures. Brno: Brno University of Technology, Faculty of ivil Engineering, 2004. s. 223 ( s.)ISBN: 80-214-2370- 6.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V. Measurement of low frequency noise of 2, 3 micrometer laser diodes. In New trends in physics 2004. Brno: MSD, 2004. s. 44 ( s.)ISBN: 80-7355-024- 5.
  Detail

  VAŠÍČEK, T., VANĚK, J., BRZOKOUPIL, V., CHOBOLA, Z. LBIC technique verified by noise spectroscopy. In Workshop NDT 2004. Brno: BUT, 2004. s. 229 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., VANĚK, J., BRZOKOUPIL, V. Noise as a Diagnostic Tool for Quality of 2. 3 micrometer CW GaSb Based Laser Diodes. In Electronic Devices and Systems EDS 2004. Brno: Ing. Zdenek Novotny, 2004. s. 423 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  HRUŠKA, P., CHOBOLA, Z. Solar Cell Diagnostics Based on the Transport Characteristics - Linear Region Below 50 mV. In Proceedings of the Conference Workshop NDT 2004. Brno: 2004. s. 64 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  HRUŠKA, P., CHOBOLA, Z. Solar Cell Diagnostics Based on the Transport Characteristics - Series Resistance. In Proceedings of the Conference Workshop NDT 2004. Brno: Faculty of Civil Engineering Brno Technology University, 2004. s. 61 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4..
  Detail

  VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V.; VAŠÍČEK, T.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; BAŘINKA, R. The Comparison of LBIC Method with Noise Spetroscopy. In Photovoltaic Devices: Manufacturing issues - From laboratory to mass production. Kranjska Gora, Slovenia: PV- NET, 2004. s. 60 ( s.)
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; PLŠKOVÁ, I. Application of Frequency Inspection to Assesing the Condition of Concrete Roofing Tiles Manufactured Using a New Technology. In Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004. 2004. s. 112 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I. Application of Frequency Inspection to Assessing the Condition of Fired Roofing Tiles Manufactured Using a New Technology. In Proceeding of International Workshop Cikháj 2004. 2004. s. 116 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. Application of Frequency Inspetion to Assessing the Condition of Ceramic Tiles. In Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004. 2004. s. 151 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Fired Roofing Tiles. In Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004. 2004. s. 107 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z.; KOŘENSKÁ, M. Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Concrete Roofing Tiles M ade by Manufacturer A. In Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004. Cikhaj: 2004. s. 102 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z. Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Water Absorbing Capacity. In Proceeding of INternational Workshop Cikhaj 2004. 2004. s. 168 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z. Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Capillarity. In Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004. 2004. s. 173 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; PLŠKOVÁ, I. Application of Frequency Inspection to Comparison Frost Resistance of Fired Roofing Tiles Manufactured Using Oldand New Technology. In Procceding of 26 th European Conference on Acoustic Emission Testing. 2004. s. 1077 ( s.)ISBN: 3-931381-58- 7.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. Concrete Roofing Tiles Water Absorption Capacity and Resonance Frequencies. In Proceedings of the Conference New trend in Physics. 2004. s. 76 ( s.)
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Concere Roofing Tiles Made by Manufacturer B. In Proceedings of the Conference New trend on Physics. 2004. s. 80 ( s.)
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. Application of Frequency Inspection to Assessing the Condition of Fired Roofing Tiles Manufactured Using and Old Technology. In Proceedings of the Conference Noew trend in Physics. 2004. s. 72 ( s.)
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Concrete Roofing Tiles Alpine Type. In Workshop NDT 2004. Brno: 2004. s. 129 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. Frequency Inspecton to Assessing the Frost Resitance of Fired Roofing Tiles French Type. In Workshp NDT 2004. Brno: 2004. s. 134 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; ZADĚLÁK, M.; CHOBOLA, Z. On the Correlation Between the Frequency Inspection Method Application Results and the Ultrasonic Method- Based Elasticity Moduls Measurement for the Fired Roof Tile Frost Resistance Assessment. In Workshop NDT 2004. Brno: 2004. s. 139 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; CIKRLE, P.; ZADĚLÁK, M.; CHOBOLA, Z. On the Correlation Between the Frequency Inspection Method Application Results and the Ultrasonic Method- Based Elasticity Moduls Measurement for the Concrete Tile Frost Resistance Assessment. In Workshop NDT 2004. Brno: 2004. s. 144 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Bohemia Gres. In Workshop NDT 2004. Brno: 2004. s. 168 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. Application of Frequency Inspection to Assessing the Frost Resistance of Ceramic Tiles Made in Rako. In Workshop NDT 2004. Brno: 2004. s. 173 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. Passive Acoustic Emission Method as a Tool to Analyze the Homogeneity of Ceramic Tiles. In Workshop NDT 2004. Brno: 2004. s. 178 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z. Concrete Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Capilarity, of Water Absorption Cappacity and of Porosity. In Workshop NDT 2004. Brno: 2004. s. 192 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z. Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Porosity. In Workshop NDT 2004. Brno: 2004. s. 197 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  BRZOKOUPIL, V.; VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z. Measurement of Low Frequency Noise of Silicon Solar Cells Part II. In Proceedings of the Conference new trend in Physics. 2004. s. 16 ( s.)
  Detail

  VAŠÍČEK, T.; VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V.; CHOBOLA, Z. Lbic Technique Verified by Noise Spectroscopy. In Workshop NDT 2004. Brno: 2004. s. 229 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; HASSE, L. Effect of illumination on noise of silicon solar cells. Elektronika, 2004, roč. 5, č. 5, s. 16 ( s.)ISSN: 0033- 2089.
  Detail

  VANĚK, J.; BRZOKOUPIL, V.; VAŠÍČEK, T.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z. The Comparison between NOise Spectroscopy and LBIC. In Proceedings of 11 th conference Electronic Devices and System Brno 2004. Brno: University of Technology, 2004. s. 454 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P.; KOŘENSKÁ, M.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. Application of Freěuency Inspection to Assessing the Condition of Fired Roofing Tiles Manufactured Using and LD Technology. In Proceedings of the Conference New trend in Physics. Brno: VUT, 2004. s. 72 ( s.)
  Detail

  BRZOKOUPIL, V.; CHOBOLA, Z.; VANĚK, J.; KAZELLE, J.; BAŘINKA, R. Measurement of Low Frequency Noise of Silicon Solar Cells Part I. In Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004. Brno: VUT, 2004. s. 19 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. Fired Roofing tiles Water Absorption Capacity and Resonance Frequencies. In Defektoskopie 2004. Praha: Betis, s.r.o., 2004. s. 89 ( s.)ISBN: 80-214-2749- 3.
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; HASSE, L. Effect of illumination on noise of silicon solar cell. Elektronika, 2004, roč. 2004, č. 5, s. 16 ( s.)ISSN: 0033- 2089.
  Detail

  BRZOKOUPIL, V.; VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z.; BAŘINKA, R. Measurement of Low Frequency Noise of Silicon Solar Cells Part II. In New trends in physics 2004. Brno: MSD, 2004. s. 16 ( s.)ISBN: 80-7355-024- 5.
  Detail

  CHOBOLA, Z. Effect of illumination of 1/ f noise and transport characteristics of a monocrystalline silicon solar cells. In NOISE 2000. Gdansk: Politechnika Gdanska, 2004. s. 10 ( s.)
  Detail

  VANĚK, J., BRZOKOUPIL, V., VAŠÍČEK, T., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R. The Comparison between Noise Spectroscopy and LBIC. In The 11th Electronic Devices and Systems Conference. Brno: MSD, 2004. s. 454 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J., BRZOKOUPIL, V., VAŠÍČEK, T., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R. The Comparison of LBIC Method with Noise Spectroscopy. Photovoltaic Devices. Kranjska Gora, Slovenia: PV- NET, 2004. s. 60 ( s.)
  Detail

  BRZOKOUPIL, V., VAŠÍČEK, T., VANĚK, J., CHOBOLA, Z. Verification LBIC technique by noise spectroscopy. In Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic. Czech Republic - Cigháj: Akademické nakladatelství CERM, 2004. s. 15 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  BRZOKOUPIL, V., VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R. Measurement of low frequency noise of silicon solar cells part I. In Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic. Czech Republic, Cigháj: Akademické nakladatelství CERM, 2004. s. 19 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  VANĚK, J., BRZOKOUPIL, V., CHOBOLA, Z., ŠIMEČEK, T. Low frequency noise and I-V characteristic as characterization tools for 2. 3 microM CW GaSb based LASER diodes. In Research Activities f Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic. Czech Republic, Cigháj: Akademické nakladatelství CERM, 2004. s. 184 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

 • 2003

  RŮŽIČKA, Z. a kol. Measurement of Low Requency Noise of Monocrystalline Silicon Solar Cells. In Proceeding of 17th IMEKO World Congress, Metrology in the 3rd Millennium. Dubrovník: IMEKO and HMD, 2003. s. 783 ( s.)ISBN: 953-7124-00- 2.
  Detail

  CHOBOLA, Z. Measurement of Low Frequency Noise of Monocrystalline Silicon Solar Cells. In Dubrovník: IMEKO and HMD, 2003. s. 783 ( s.)ISBN: 953-7124-00- 2.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; HASSE, L. Properties of Solar Cells in Reverse Direction. In Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003. Slovakia: Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. s. 127 ( s.)ISBN: 80-227-1924- 2.
  Detail

  MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. Computation of Decay Coefficient of Acoustic Signal. In Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003. Slovakia: Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. s. 149 ( s.)ISBN: 80-227-1924- 2.
  Detail

  KAZELLE, J., CHOBOLA, Z. Noise Characteristic of Solicon Solar Cells under Illumination. In Proceeding of 17th Conf. on Noise and Fluctuations. Prague: CNRL s.r.o., 2003. s. 793 ( s.)ISBN: 80-239-1005- 1.
  Detail

  CHOBOLA, Z. Long Term Noise Reliability Indicator Evolution in Solar Cells. In Proceeding of 17th Conf. on Noise and Fluctuations. Prague: CNRL s.r.o., 2003. s. 789 ( s.)ISBN: 80-239-1005- 1.
  Detail

  CHOBOLA, Z. Noise Based Range Limitation of Ptat/ Jeet Sensors. In Proceeding of 17th Conf. on Noise and Fluctuations. Prague: CNRL s.r.o., 2003. s. 687 ( s.)ISBN: 80-239-1005- 1.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., CHOBOLA, Z., TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J. Passive Acoustic Emission Method as a Tool to Analyze the Homogeneity of Fired Roofing Tiles. In Proceeding of 33rd International Conference, Defektoskopie 2003. Ostrava: Czech Society for Non- destructive Testing, 2003. s. 105 ( s.)ISBN: 80-214-2475- 3.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; CHOBOLA, Z. A Study of the Response Signal Amplitude Versus the Sensor Position on the Ceramic Rile Surface. In Proceeding of the Workshop NDT CMC 2003 Non- Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions. Brno: Technikal University of Brno, 2003. s. 123-126. ISBN: 80-7204-318- 8.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., CHOBOLA, Z. Application of Frequency Method to the Testing of Fired Roofing Matrial Quality. In Proceeding of the Workshop NDT CMC 2003 Non- Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions. Brno: Technikal University of Brno, 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 80-7204-318- 8.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., CHOBOLA, Z. Application of Frequency Inspection Method to the Assessment of Concrete Roofing Material Quality. In Proceeding of the Workshop NDT CMC 2003 Non- Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions. Brno: Technikal University of Brno, 2003. s. 94 ( s.)ISBN: 80-7204-318- 8.
  Detail

  MARTINEK, J., TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z. Study of Dependence of Acoustic Signal Parameters on Roof Tile Water Absorbability. In Proceeding of the Workshop NDT CMC 2003 Non- Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions. Brno: Technikal University of Brno, 2003. s. 84 ( s.)ISBN: 80-7204-318- 8.
  Detail

  CHOBOLA, Z., TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J. Roof Tile Frequency Inspection. In Proceeding of the Workshop NDT CMC 2003 Non- Destructive Testing of Civil Engineering Structures and Constructions. Brno: Technikal University of Brno, 2003. s. 36 ( s.)ISBN: 80-7204-318- 8.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P., KOŘENSKÁ, M., MARTINEK, J., CHOBOLA, Z. A Study of the Burnt Roofing Response Vs. Pickup Location and Transmission Medium Dependence. In Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003. Slovakia: Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. s. 145 ( s.)ISBN: 80-227-1924- 2.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; CHOBOLA, Z. On the Determination of Water Absorption Capacity of Concrete and Burnt Roofing Tiles. In Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003. Slovakia: Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. s. 129 ( s.)ISBN: 80-227-1924- 2.
  Detail

  PAZDERA, L., KOŘENSKÁ, M., PROUZOVÁ, P., PÁLKOVÁ, M., MARTINEK, J., BÍLKOVÁ, J., WEBER, Z., CHOBOLA, Z. Dispersion Curve of Tile. In Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003. Slovakia: Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. s. 17 ( s.)ISBN: 80-227-1924- 2.
  Detail

  MARTINEK, J., TREBULÁKOVÁ, P., CHOBOLA, Z. Comparison of Good and Bad Roof Tile in Terms of Acoustic Signal Parameters. In Proceeding of International Workshop on Physical and Material Engineering 2003. Slovakia: Bratislava: Slovak University of Technology, 2003. s. 161 ( s.)ISBN: 80-227-1924- 2.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., CHOBOLA, Z., TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J. On the Application of Impact- Echo Method to Asses the Quality of Ceramic Roofing Tiles. In Proceeding of the Fourth Conf. Material Problems in Civil Engineering MATBUD 2003. Wydavnictvo Politechniki Krakowskiej Dzial - Poligrafii, Poland: Krakow University of Technology Poland, 2003. s. 239 ( s.)ISBN: 83-7242-261- 3.
  Detail

  VANĚK, J., KAZELLE, J., CHOBOLA, Z. Noise Characteristic of Silicon Solar Cells under Illumination. In Noise and Fluctuations ICNF 2003. Praha: 2003. s. 793 ( s.)ISBN: 80-239-1005- 1.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z., HASSE, L. Properties of solar cells in reverse direction. In Physical and material engineering 2003. Bratislava: 2003. s. 127 ( s.)ISBN: 80-227-1924- 2.
  Detail

 • 2002

  CHOBOLA, Z.; IBRAHIM, A.; RŮŽIČKA, Z. C- V and DLTS as a characterization Tools for Silicon Solar Cells. In Proceedings of 23rd International conferennce on Microelectronics. Niš: Universiti of Technology, 2002. s. 773 ( s.)ISBN: 00-000-0000- 0.
  Detail

  VANĚK, J.; KAZELLE, J.; CHOBOLA, Z. Comparing contact technologies by 1/ f noise in photovoltaic cells. In Advanced Batteries and Accumulators - 3rd. Brno: CERN, s.r. o, 2002. s. 34- 1 ( s.)ISBN: 80-214-2082- 0.
  Detail

  CHOBOLA, Z. PTAT Silicon Diode Noise Spectroscopy. In Proceedings of International Workshop Phsical and Material Engineering 2002. Herbertov: University of Technology, 2002. s. 47 ( s.)ISBN: 80-0102579- 9.
  Detail

  CHOBOLA, Z. Silicon Photodiode Noise Spectroscopy. In Proceedings of International workshop Physical and Material Engineering 2002. Herbertov: Czech Technical University in Praque, 2002. s. 51 ( s.)ISBN: 80-01-02579- 9.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R. Low Frequency Noise and I- V Characteristic as Silicon Solar Cell Contact Characterization Tools. In Proceedings of International Workshop Physical and Maaterial Engineering 2002. Herbertov: Czech Technical University in Praque, 2002. s. 121 ( s.)ISBN: 80-01-02579- 9.
  Detail

  TREBULÁKOVÁ, P., MARTINEK, J., CHOBOLA, Z. Determination of Concrete Reinforcement Bar Corrosion Product Mass Percentage Using Faraday` s Law. In Proceedings of International Workshop Physical and Material Ingineering 2002. Herbertov: Czech Technical University in Praque, 2002. s. 79 ( s.)ISBN: 80-01-02579- 9.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z. Influence of Illumination of silicon solar cells. In Electronic Devices and Systems 02. Brno: Ing. Zdenek Novotny, 2002. s. 216 ( s.)ISBN: 80-214-2180- 0.
  Detail

  VANĚK, J., CHOBOLA, Z., BAŘINKA, R. Low Frequency Noise and I- V Characteristic as Silicon Solar Cell Contact Characterization Tools. In Physical and Material Engineering 2002. Prague: 2002. s. 121 ( s.)ISBN: 80-01-02579- 9.
  Detail

  SCHAUER, P., KOKTAVÝ, B., PAZDERA, L., CHOBOLA, Z. Šumová a galvanomagnetická spektroskopie materiálů typu II-VI, Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu 102/99/0953 za roky 1999- 2001. toto je u výzkumné zpravý nesmyslný údaj. Brno: GA ČR Praha, 2002.
  Detail

 • 2001

  CHOBOLA, Z. Impulse noise in silicon solar cells. Microelectronic Journal, 2001, roč. 32/ 9, s. 707 ( s.)ISSN: 0026- 2692.
  Detail

  MARTINEK, J., CHOBOLA, Z. The corosion of reinforcement steel in corrored reinforced concrete structurere. In Proceedings of International Workshop "Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic". Křižánky: University of Technology, 2001. s. 85 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., IBRAHIM, A. Noise and scanning by local illumination as Reliability estimation for silicon solar cells. Fluctuation and Noise Letters, 2001, roč. 1, č. 1, s. L21 ( s.)ISSN: 0219- 4775.
  Detail

  IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z. Effect of illumination 1/ f noise and transport characteristics of a monocrystalline silicon solar cells. Elektronika, 2001, roč. 12, s. 92 ( s.)ISSN: 0033- 2089.
  Detail

  CHOBOLA, Z., IBRAHIM, A. Noise and scanning by local illumination as reliability estimation for silicon solar cells. Fluctuation and Noise Letters, 2001, roč. 1, č. 1, s. L21 ( s.)ISSN: 0219- 4775.
  Detail

  CHOBOLA, Z. Noise as a tool for non-destructive testing of signle- crystal silicon solar cells. Microelectronic Journal, 2001, roč. 2001, č. 8, s. 1947 ( s.)ISSN: 0026- 2692.
  Detail

  IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z. Effect of illumination on 1/ f noise and transport characteristics of a monocrystalline silicon solar cells. Elektronika, 2001, roč. 42, č. 12, s. 14 ( s.)ISSN: 0033- 2089.
  Detail

  IBRAHIM, A., ŠIKULA, J., CHOBOLA, Z. Non- linearity and Noise as a Quality Indicators for Silicon Solar Cells. In Proceedings of the 16th International Conference Noise in Physical Systems and 1/ f Fluctuations ICNF 2001. Gainesville, Florida, USA: University of Florida, 2001. s. 739 ( s.)
  Detail

  IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z. Capacitance- voltage analysis for silicon solar cells. In Proceedings of Conference New trends in Physics. Brno: University of Technology, 2001. s. 84 ( s.)
  Detail

  MARTINEK, J., CHOBOLA, Z. Assessing damage in corroded ferroconcrete using acoustic emission. In Proceedings of Conference New trends in Physics. Brno: University of Technology, 2001. s. 101 ( s.)ISBN: 80-214-1992- X.
  Detail

  IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z. Capacitace- voltage analysis for silicon solar cells. In Proceedings of the International Workshop 2001, Noise and Non- linearity Testing. Brno: Univerisity of Technology, 2001. s. 119 ( s.)ISBN: 80-238-9094- 8.
  Detail

  CHOBOLA, Z. JFET Silicon Noise Spectroscopy. In Proceedings of the EDS 02 Konference. Brno: University of Technology, 2001. s. 219 ( s.)ISBN: 80-214-2180- 0.
  Detail

  IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z. Dep- Level Defects and Their Correlation to the Performance of 100cm2 Area Monocrystalline Silicon Solar Cells. In Proceedings of the EDS 02 Konference. Brno: University of Technology, 2001. s. 200 ( s.)ISBN: 80-214-2180- 0.
  Detail

  IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z. Silicon solar cells performance analysis. In Proceedings of International Workshop "Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic". Kižánky: University of Technology, 2001. s. 73 ( s.)ISBN: 80-7204-201- 7.
  Detail

  CHOBOLA, Z., MARTINEK, J. Non- destructive testing of corrsion in reinforced concrete structures. In Proceedings of International Workshop "Research activities of Physical Departments of civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic". Křižánky: University of Technology, 2001. s. 77 ( s.)ISBN: 80-7204-201- 7.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; IBRAHIM, A.; RŮŽIČKA, Z. Light beam induced voltage (LBIV), low frequency noise and DLTS as silicon solar cell characterization tools. In The 6th International Conference of the Slovenian Society for Non- destructive Testing. Portorož: The Slovenian Society for Non- destructive Testing, 2001. s. 355 ( s.)ISBN: 961-90610-1- 2.
  Detail

  IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z., ŠIKULA, J. Non- linearity and Noise as a Quality indicators for Silicon Solar Cells. In Proceedings of 16th International Confrence on Noise in Physical Systems and 1/ f Fluctuations. Florida: University of Technology, 2001. s. 739 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., IBRAHIM, A., RŮŽIČKA, Z. Light beam induced voltage (LBIV), low frequency nooise and DLTS as silicon solar cell characterization tools. In Proceedings of the 6th International Conference of Slovenian Society for Non- destructive Testing. Portorož: University of technology, 2001. s. 335 ( s.)
  Detail

  MARTINEK, J., CHOBOLA, Z. The corrosion of reinforcement steel in corrored reinforced concrete structure. In Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic. Brno: Technical University of Brno, 2001. s. 85 ( s.)ISBN: 80-7204-201- 7.
  Detail

  MARTINEK, J., CHOBOLA, Z. Assesing damage in corroded ferroconcrete using acoustic emission. In Nové trendy ve fyzice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 101 ( s.)ISBN: 80-214-1992- X.
  Detail

  CHOBOLA, Z., MARTINEK, J. Non- destructive testing of corrosion in reinforced concrete structures. In Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic. Brno: Technical University of Brno, 2001. s. 77 ( s.)ISBN: 80-7204-201- 7.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; IBRAHIM, A. Silicon solar cells performance analysis. In Research Activities of Physical Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republic. Brno: Technical University of Brno, 2001. s. 73 ( s.)ISBN: 80-7204-201- 7.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; IBRAHIM, A. Capacitance- voltage analysis for silicon solar cells. In Nové trendy ve fyzice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. s. 84 ( s.)ISBN: 80-214-1992- X.
  Detail

  ALIWI, I., CHOBOLA, Z., ŠIKULA, J. Non- linearity and Noise as a Quality Indicators for Silicon Solar Cells. In Proceedings of the 16th Int. Conf. Noise in Physical Systems and 1/ f Fluctuations ICNF 2001. Gainesville, Florida, USA: World Scientific, 2001. s. 739 ( s.)ISBN: 981-02-4677- 3.
  Detail

  CHOBOLA, Z. Noise as a tool for non-destructive testing of single- crystal silicon solar cells. Microelectronics Reliability, 2001, roč. 41/ 12, s. 1947 ( s.)ISSN: 0026- 2714.
  Detail

 • 2000

  CHOBOLA, Z. Temperature dependence of 1/f noise and transport characteristics as non- destructive testing of monocrystalline silicon solar cells. In 15th World Conference of Non- Destructive Testing. Roma: Italian Society for Non- Destructvie Testing Monitoring Diagnostics, 2000. s. 1-5.
  Detail

  CHOBOLA, Z., KOŘENSKÁ, M., MELCHER, J., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., WEBER, Z. Application of discrete wavelet transform to analysis acoustic emission signal generete at determintion strength limit of glass walls. In Proceedings of International Workshop. Bratislava: University of Technology, 2000. s. 109 ( s.)ISBN: 80-227-1364- 3.
  Detail

  CHOBOLA, Z., KOŘENSKÁ, M., PAZDERA, L., SMUTNÝ, J., ŠIKULA, J., WEBER, Z. Non-destructive testing nethod- acoustic emission with generated load. In Proceedings of International Workshop. Bratislava: University of Technology, 2000. s. 63 ( s.)ISBN: 80-227-1364- 3.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., WEBER, Z., CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., ŘITIČKOVÁ, L. Method of Concrete Crossbeam with Cyclic Bend Loading. In 15th World Conference on Non- Destructive Testing. Roma: Italian Society for Non- Destructive Testing Monitoring Diagnostics, 2000. s. 83 ( s.)
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., ŘITIČKOVÁ, L. Method of concrete crossbeam with cyclic bend loading. In Proceedings of 15th World Conference on Non- destructive Testing. Roma: University of Technology, 2000. s. 1 ( s.)
  Detail

  IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z. Temperature dependence of 1/ f noise and transport characteristics as a nondestructive testing of monocrystalline silicon solar cells. In Proceedings of 15th World Conference on Non- Destructive Testing. Roma: University of Tochnology, 2000. s. 231 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Non- destructive testing of heterosstructure laser based od GaInAsSb. In Proceedings of International Workshop. Bratislava: University of Technology, 2000. s. 53 ( s.)ISBN: 80-227-1364- 3.
  Detail

  IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z. Invited paper.Effect of illumination of 1/ f noise and transport characteristic of a monocrystalline silicon solar cells. In Proceedings of Seminar Noise 2000. Gdaňsk: University of Technology, 2000. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 1998

  IBRAHIM, A., CHOBOLA, Z. Low Frequency Noise in Monocrystalline and Polycristalline Solar Cells. In Proceedings of 5th Electronic Devices and Systems Conference 1998. Brno: University of Technology, 1998. s. 105 ( s.)
  Detail

  VANĚK, J.; CHOBOLA, Z.; KAZELLE, J. New Methods for Testing Quality of Solar Cells and Employment of Photovoltaic System in Czech Republik. In EDS 98. Brno: VUT Brno, 1998. s. 109 ( s.)ISBN: 80-214-1198- 8.
  Detail

  CHOBOLA, Z., PAZDERA, L. Simulation of acoustic emission sources. In Research Activities of Physical Departments of Civil Enginee. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1998. s. 52-53. ISBN: 80-214- 114.
  Detail

 • 1997

  NAVAROVÁ, H., JURÁNKOVÁ, V., CHOBOLA, Z. Experimental study of impuls arise in hightension bushings. In Proceeding of Workshop 97. Slovakia: University of Technology, 1997. s. 96 ( s.)ISBN: 80-227-0957- 3.
  Detail

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Šum a DLTS luminiscenčních diod. In Workshop 97. Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. s. 67 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Náhodné proudové impulsy ve vysokonapěťových průchodkách. In Workshop 97. Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. s. 135-136.
  Detail

  NAVAROVÁ, H., MATĚJKA, F., CHOBOLA, Z. Relaxation phenomena in relanex containing various impregnants. In Proceedings of Workshop 97. Praha: University of Technology, 1997. s. 129 ( s.)
  Detail

  JURÁNKOVÁ, V., NAVAROVÁ, H., CHOBOLA, Z. A study of transport characteristic temperature dependence for relanex. In Proceedings of Workshop 97. Prague: University of Technology, 1997. s. 131 ( s.)
  Detail

  NAVAROVÁ, H., JURÁNKOVÁ, V., CHOBOLA, Z. Non- destructive testing of relanex insulating foils. In Proceedings of Workshop 97. Praha: University of Technology, 1997. s. 133 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Random current impulses in high- tension bushings. In Proceedings of Workshop 97. Praha: University of Technology, 1997. s. 135 ( s.)
  Detail

  IBRAHIM, A.; CHOBOLA, Z. Experimental investigation of convection heat losses in box- type solar cooker. In Proceedings of Workshop 97. Praha: University of Technology, 1997. s. 61 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z. Non- destructive testing of contacts on GaAs substrates. In Proceedings of Workshop 97. Praha: University of Technology, 1997. s. 65 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V., IBRAHIM, A. Non- destructive testing of solar cells. In Proceedings of Workshop 97. Praha: University of Technology, 1997. s. 63 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Noise and DlTS in LEDs. In Proceedings of Workshop 97. Praha: University of Technology, 1997. s. 67 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z. Non- destructive testing of contact on GaSb substratcs. In Proceedings of Workshop 97. Slovakia: University of Technology, 1997. s. 119 ( s.)ISBN: 80-227-0957- 3.
  Detail

  JURÁNKOVÁ, V., NAVAROVÁ, H., CHOBOLA, Z. Random current impulse in high- tension bushings. In Proceeding of Workshop 97. Slovakia: University of Technology, 1997. s. 101 ( s.)ISBN: 80-227-0957- 3.
  Detail

  JURÁNKOVÁ, V., CHOBOLA, Z. DLTS and noise in LEDS. In Proceedings of Workshop 97. Slovakia: University of technology, 1997. s. 92 ( s.)ISBN: 80-227-0957- 3.
  Detail

 • 1996

  CHOBOLA, Z. Šum 1/ f a DLTS u LED diod. In 1/ f noise and DLTS in LEDs. Leuven, BELGIUM: IMEC Leuven, 1996. s. 10 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., VAŠINA, P., ŠIKULA, J., JURÁNKOVÁ, V., SIMOEN, E. 1/ f Noise and DLTS in LEDS. In Proceedings Third ELEN Workshop Leuven. Belgium: University of Technology, 1996. s. 32 ( s.)
  Detail

 • 1995

  HRUŠKA, P., CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŠIKULA, J. Analysis of Solar Cell Transport Properties. In Proceeding of the International NODITO Workshop. Brno: University of Technology, 1995. s. 216 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., HRUŠKA, P., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŠIKULA, J. Noise Reliability Indicators for Solar Cells. In Procedings of Second ELEN conerence. Grenoble: University of Technology, 1995. s. 505/ 1 ( s.)
  Detail

  HRUŠKA, P., CHOBOLA, Z., ŠIKULA, J. Transport Reliability Indicators for Solar Cells. In Proceedings of Second ELEN conference. France: University of Technology, 1995. s. 506/ 1 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., ŠIKULA, J., VAŠINA, P., PAZDERA, L., JURÁNKOVÁ, V., ŘEHÁK, D. Analysis of Noise Properitef of R1 Solar Cells. In Proceedings of the International NODITO Workshop. Brno: University of Technology, 1995. s. 220 ( s.)ISBN: 80-214-0663- 1.
  Detail

 • 1994

  CHOBOLA, Z., PAZDERA, L., ŠIKULA, J., VAŠINA, P. Noise in NiPt Schottky Diodes. In Proceedings of ELEN Workshop. Montpellier: University of technology, 1994. s. 126 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., ŠIKULA, J., VAŠINA, P. Šum v NiPt Schotkyho diodách. In ELEN Workshop. Montpellier: University of Montpellier II, 1994. s. 85-91.
  Detail

  CHOBOLA, Z. RTS šum v integrovaných obvodech MH54ALS153. In Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT. Brno: Technická universita v Brně, 1994. s. 107 ( s.)ISBN: 80-214-0560- 0.
  Detail

  ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, B., VAŠINA, P., CHOBOLA, Z., SCHAUER, P., KOŘENSKÁ, M. Noise Diagnostics of PN- Junction Power Devices. In Proceedings of Conference ESREF 94. Scotland: University of Technology, 1994. s. 217 ( s.)
  Detail

  ŠIKULA, J., SCHAUER, P., VAŠINA, P., ŠIKULOVÁ, M., KOKTAVÝ, B., CHOBOLA, Z., NAVAROVÁ, H., PAZDERA, L. 1/ f Noise in Metallic Thin Films. In Proceedings of the Sixth Van der Ziel Symposium on Quantum 1/ f Noise and other Low Frequency Fluctuations in Electronic Devices. Missouri: University of Technology, 1994. s. 11 ( s.)
  Detail

 • 1993

  ŠIKULA, J., KOKTAVÝ, B., VAŠINA, P., CHOBOLA, Z., JURÁNKOVÁ, V. Noise Reliability Indicators. In Procedings of the 4th European Symposium on Reliability of Electron Devices. Bordeaux - France: University of Technology, 1993. s. 341 ( s.)
  Detail

  CHOBOLA, Z., VAŠINA, P., ŠIKULA, J. RTS Noise in Integrated Circuits. In Proceedings of the 12th International Conference on Noise in Physical Systems and 1/ f Fluctuations. Missouri USA: University of Technology, 1993. s. 212 ( s.)ISBN: 96-305-5778- 9.
  Detail

 • 1992

  JURÁNKOVÁ, V., ŠIKULA, J., VAŠINA, P., CHOBOLA, Z., JANOVSKÝ, P. 1/f Noise and L-V Characteristics of GaAsP LEDs. In Proceedings of International Symp. Fluctuation in Solids. Brno: University of technology, 1992. s. 87 ( s.)
  Detail

 • 1989

  CHOBOLA, Z.; ŠIKULA, J.; VAŠINA, P. Application of Frequency Inspection to Assessing the Condition of Fired Roofing Tiles Manufactured Using and LD Technology. In Noise in Physics Systems. 0. St. Luis, USA: University of Missouri, 1989. s. 212 ( s.)
  Detail