prof. RNDr.

Zdeněk Chobola

CSc.

FYZ – profesor

+420 541 147 650
Zdenek.Chobola@vut.cz

Projekty

 • Využití akustických metod pro nedestruktivní testování betonu s polymerními vlákny degradovaného vysokými teplotami
  Detail

 • Simulace plošného poškození betonového prvku požárem a následná diagnostika vzniklého poškození nedestruktivními a destruktivní metodami
  Detail

 • Optimalizace akustické metody Impact-echo pro diagnostiku betonových konstrukcí degradovaných vysokými teplotami
  Detail

 • Využití akustických metod pro testování stavu betonu degradovaného vysokou teplotou
  Detail

 • Využití metody Impact-Echo pro analýzu betonu a železobetonu degradovaného vysokou teplotou.
  Detail

 • Využití akustických metod pro nedestruktivní testování stavu betonu degradovaného vysokou teplotou
  Detail

 • Využití akustických metod pro posouzení stavu koroze u železobetonových konstrukcí
  Detail

 • Využití metody Impact-echo pro testování cementových kompozitů degradovaných vysokou teplotou
  Detail

 • Využití metody Imact-echo pro posouzení stavu koroze výztižné oceli u železobetonových konstrukcí
  Detail

 • Posouzení možnosti využití metody Imact-echo pro testování cementových kompozitů degradovaných vysokou teplotou
  Detail

 • Využití metody Imact-echo pro testování cementových kompozitů degradovaných vysokou teplotou
  Detail

 • Progresivní testování kvality a životnosti nanomateriálů na bázi siliko-aerogelů využívaných ve stavebnictví
  Detail

 • Využití akustických metod pro analýzu betonu a železobetonu namáhaného zvýšenou teplotou Využití akustických metod pro analýzu betonu a železobetonu namáhaného zvýšenou teplotou
  Detail

 • GAP104/11/0734, Využití elektromagnetické a akustické emise ve výzkumu moderních kompozitních materiálů pro konstrukční aplikace
  Detail

 • Monitorování a analýza stavu koroze výztužné oceli v železobetonových konstrukcích akustickými metodami
  Detail

 • GA102/09/0859, Souvislost lokální emise světla se stochastickými jevy v PN přechodu solárních článků při velmi nízkých teplotách.
  Detail

 • GA102/04/0142, Šumová spektroskopie pro rychlé nedestruktivní testování kvality, spolehlivosti a životnosti solárních článků
  Detail

 • GA103/03/0295, Monitorování a analýza koroze vyztužené oceli v železobetonových konstrukcích.
  Detail

 • GA103/02/1092, Využití akustické emise pro posouzení mrazuvzdornosti pálených a betonových střešních krytin
  Detail

 • CE803120108, Stanovení metodiky monitorování výztuží železobenových s předpjatých konstrukcí
  Detail

 • KONTAKT
  Detail