prof. RNDr.

Zdeněk Chobola

CSc.

FYZ – profesor

+420 541 147 650
chobola.z@fce.vutbr.cz

Odborné zaměření

  • aplikovaná fyzika
  • šum ve fotodiodách a fototranzistorech
  • šumová spektroskopie
  • šumová diagnostika
  • testování, degradace a spolehlivost
  • elektronických materiálů a součástek
  • nedestruktuvní testování a diagnostika stavebních materiálů a konstrukcí akustickými metodami
  • Přehled publikací: publikace
  • Výzkumné aktivity:přehled