doc. Ing.

Vladislav Horák

CSc.

GTN – docent

+420 541 147 239
Vladislav.Horak@vut.cz

Výuka

Konzultační hodiny

kdykoliv při zastižení

Garantované předměty Akademický rok 2023/24

BFA006 Mechanika hornin
BFA007 Podzemní stavby
BF003 Zakládání staveb (K)
BF005 Mechanika hornin
BF006 Podzemní stavby
BF091 Experiment v geotechnice (kurz ESF)
DFB023 Podzemní stavitelství
HF51 Základy geotechniky
VFC001 Experiment v geotechnice (kurz ESF)
ZF52 Podzemní stavitelství

Zaměření pedagogické činnosti

  • Inženýrská geologie a mechanika hornin, podzemní stavitelství - přednášky a cvičení (obor K); mechanika zemin - cvičení (VS); zakládání staveb -cvičení (obor S); vedení diplomových prací (obor K, specializace geotechnika). Dále podle potřeby.