doc. Ing.

Vladislav Horák

CSc.

GTN – docent

+420 541 147 239
Vladislav.Horak@vut.cz

Publikace

 • 2021

  HORÁK, V.; ŠTEFAŇÁK, J.; KREJZA, Z. Geotechnické příčiny statických poruch panelového domu. Sborník 49. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2021. Brno: Česká geotechnická společnost ČSSI, 2021. s. 125-132. ISBN: 978-80-87920-09-1.
  Detail

 • 2020

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely na Mittenwaldské dráze v Rakousku. Tunel, 2020, roč. 29, č. 1, s. 79-81. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely a s lokomotivami II. Tunel, 2020, roč. 29, č. 2, s. 75-78. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

 • 2019

  ZÁVACKÝ, M.; BLÜMEL, M.; HORÁK, V. Laboratory determination of shear strength of rock. In Sborník příspěvků 14. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2019. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. s. 1-5. ISBN: 978-80-906452-3-3.
  Detail

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. POHLEDNICE S TUNELY VE ŠVÝCARSKU II. Tunel, 2019, roč. 28, č. 3, s. 61-64. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

  ZÁVACKÝ, M.; HORÁK, V. Srovnání metodik pro stanovení přetvárnosti skalních hornin. In Zakládání staveb Brno 2019 / 47. konference se zahranicní úcastí. Brno: Česká geotechnická společnost ČSSI, 2019. s. 7-12. ISBN: 978-80-87920-07-7.
  Detail

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely ve Švýcarsku. Tunel, 2019, roč. 28, č. 1, s. 101-105. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

  HORÁK, V.; ZÁVACKÝ, M. Drobné plastiky připomínající podzemní stavitelství v České a Slovenské republice. In Sborník příspěvků 14. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2019. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-906452-3-3.
  Detail

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. POHLEDNICE S TUNELY – OPĚT NA SKOK V ČECHÁCH. Tunel, 2019, roč. 28, č. 4, s. 75-78. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely v Rakousku III. Tunel, 2019, roč. 28, č. 2, s. 94-98. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

 • 2018

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. POHLEDNICE S ŽELEZNIČNÍMI TUNELY V RAKOUSKU I. Tunel, 2018, roč. 27, č. 1, s. 65-67. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely v Německu II. Tunel, 2018, roč. 27, č. 4, s. 67-69. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

  HORÁK, V.; ZÁVACKÝ, M. Předběžné posouzení interakce základu dálničního mostu na konstrukci stávajícího železničního tunelu. In Tunely a podzemné stavby 2018 - zborník príspevkov. Žilina: Slovenská tunelárska asociácia, 2018. s. 57-57. ISBN: 978-80-973073-9-4.
  Detail

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely v Rakousku II. Tunel, 2018, roč. 27, č. 3, s. 91-94. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely za oceánem. Tunel, 2018, roč. 27, č. 2, s. 70-73. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

 • 2017

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S MĚSTSKÝMI TUNELY PORŮZNU PO EVROPĚ. Tunel, 2017, roč. 26, č. 3, s. 90-92. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELEM MONT BLANC. Tunel, 2017, roč. 26, č. 2, s. 71-73. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Z historie podzemních staveb - Pohlednice s železničními tunely v Severovýchodních Čechách. Tunel, 2017, roč. 26, č. 1, s. 107-110. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

  ZÁVACKÝ, M.; ŠTEFAŇÁK, J.; HORÁK, V.; MIČA, L. Statistical Estimate of Uniaxial Compressive Strength of Rock Based on Shore Hardness. In ISRM European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2017. Procedia Engineering. Ostrava: Elsevier, 2017. s. 248-255. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  KRMÍČEK, L.; HORÁK, V.; KUBOUŠKOVÁ, S.; PETRUŽÁLEK, M. Behaviour of multicomponent geomaterials: pilot experimental study in rock mechanics. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier, 2017. s. 31-35. ISSN: 1877-7058.
  Detail Odkaz

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s městskými tunely - pokračování. Tunel, 2017, roč. 26, č. 4, s. 81-83. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

 • 2016

  HORÁK, V.; SVOBODA, R. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY V SRN. Tunel, 2016, roč. 25, č. 4, s. 62-64. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

  HORÁK, V.; VRÁNA, T. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY V USA. Tunel, 2016, roč. 25, č. 3, s. 92-94. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

  HORÁK, V.; VRÁNA, T. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - EVROPA – POHLEDNICE S ALPSKÝMI TUNELY II. Tunel, 2016, roč. 25, č. 1, s. 93-96. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

  HORÁK, V.; VRÁNA, T. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S RAKOUSKÝMI TUNELY. Tunel, 2016, roč. 25, č. 2, s. 106-109. ISSN: 1211-0728.
  Detail Odkaz

 • 2015

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; VRÁNA, T. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - MĚSTSKÉ TUNELY. Tunel, 2015, roč. 24, č. 2, s. 98-101. ISSN: 1211- 0728.
  Detail Odkaz

  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; VRÁNA, T. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELY VE VZDÁLENÝCH KRAJÍCH. Tunel, 2015, roč. 24, č. 3, s. 118-122. ISSN: 1211- 0728.
  Detail Odkaz

  VLČKOVÁ, J.; HORÁK, V.; VRÁNA, T.; DIAZ, Y. Postup zemní práce při novostavbách, rekonstrukcích a opravách plynárenských zařízení. Brno: 2015. s. 1-20.
  Detail

  HORÁK, V.; JANKŮ, H.; SCHMID, P.; VRÁNA, T. POSOUZENÍ PŘÍČIN PRŮNIKU VODY DO SEKUNDÁRNÍHO, KOLEKTORU A KVALITY OBEZDÍVKY. NÁVRH OPATŘENÍ PRO NÁPRAVU. In TUNELY A PODZEMNÉ STAVBY 2015. 1. Podunajská 24, 821 06 Bratislava: Slovenská tunelárska asociácia, Podunajská 24, 821 06 Bratislava, 2015. s. 48-49. ISBN: 978-80-972154-4- 6.
  Detail

  HORÁK, V.; VRÁNA, T. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE TUNELŮ VE SLOVENSKÉ A ČESKÉ REPUBLICE S LOKOMOTIVAMI. Tunel, 2015, roč. 24, č. 4, s. 102-105. ISSN: 1211- 0728.
  Detail Odkaz

 • 2013

  HORÁK, V.; JANKŮ, H.; KURUC, M. Rizika, bezpečnost a legislativa v konstrukci vinného sklepa. Vinařský obzor, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 302-304. ISSN: 1212- 7884.
  Detail

  MIČA, L.; HORÁK, V.; CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R. Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ A NÁVRH JEJICH SANACE Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ A NÁVRH JEJICH SANACE Dálnice D2, km 23.0 - 23.5, vpravo; POSOUZENÍ LOKÁLNÍCH SESUVŮ A NÁVRH JEJICH SANACE. Brno: 2013. s. 1-69.
  Detail

 • 2012

  HORÁK, V.; HANZL, V. EUPALINŮV TUNEL/ ŠTOLA NA OSTROVĚ SAMOS. Tunel, 2012, roč. 21, č. 3, s. 38-45. ISSN: 1211- 0728.
  Detail

  HORÁK, V.; ŠRUBAŘ, J. NÁLEZ A LIKVIDACE PODZEMNÍHO PROSTORU POD RODINNÝM DOMKEM V BRNĚ. Tunel, 2012, roč. 21, č. 4, s. 90-94. ISSN: 1211- 0728.
  Detail

  HORÁK, V. Činnost rady monitoringu během stavby. In Královopolský tunel Brno. 1. Brno: Doplněk, 2012. s. 265-269. ISBN: 978-80-7239-295- 7.
  Detail

 • 2011

  HORÁK, V.; CHMELAŘ, R. Malešický tunel v Praze. Tunel, 2011, roč. 20, č. 4, s. 105-108. ISSN: 1211- 0728.
  Detail

  HORÁK, V. Tunel prezidenta T.G.Masaryka/Bralský tunel (Velký tunel). Tunel, 2011, roč. 20, č. 2, s. 46-51. ISSN: 1211- 0728.
  Detail

  HORÁK, V.; BROTHÁNEK, J.; JANKŮ, H.; KURUC, M. Některé aspekty poruch vinných sklepů. Tunel, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 75-85. ISSN: 1211- 0728.
  Detail

  HORÁK, V.; HRDÝ, J. Památky drobné plastiky na významné podzemní stavby. Tunel, 2011, roč. 20, č. 1, s. 55-60. ISSN: 1211- 0728.
  Detail

 • 2010

  KURUC, M.; WEIGEL, J.; HORÁK, V.; ŠVÁB, T. Problematika dokumentace vinných sklepů. In Sborník referátů XVII. konference SDMG. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 85-92. ISBN: 978-80-248-2312- 6.
  Detail

 • 2009

  HORÁK, V. ČSN EN 1997-2 (73 1000)/2007 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy. In Rizika v inženýrské geologii. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2009. s. 17-23. ISBN: 978-80-248-2026- 2.
  Detail

 • 2008

  HORÁK, V.; JANKŮ, H. VLIV PILOTOVÉHO ZALOŽENÍ NOVÉHO POZEMNÍHO OBJEKTU NA KONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ STAVBY. Geotechnika, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 18-23. ISSN: 1211- 913X.
  Detail

 • 2007

  HORÁK, V.; JANKŮ, H. POSOUZENÍ VLIVU NOVÉHO HLUBINNÉHO ZÁKLADU NA KONSTRUKCI PRIMÁRNÍHO KOLEKTOROVÉHO TUNELU. In Zakládání staveb Brno 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2007. s. 207-210. ISBN: 978-80-7204-544- 0.
  Detail

  HORÁK, V.; KRÁSNÝ, O. The reinforcement of tunnel lining of former service tunnel due to the load caused by a new undegground structure. Górnictwo i geoinzynieria, 2007, roč. 31, č. 3, s. 273-278. ISSN: 1732- 6702.
  Detail

 • 2006

  HORÁK, V.; KRÁSNÝ, O. Studie návrhu k zesílení obezdívky stávajícího kolektorového tunelu. Bojnice: Skanska BS a.s. Prievidza, 2006. s. 66-71.
  Detail

  HORÁK, V. Mechanika hornin. FAST VUT v Brně, 2006.
  Detail

  HORÁK, V. Zásady geotechnického průzkumu podle ČSN EN 1997-1 (73 1000) "Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla". Ostrava: ČGtS ČSSI; Unigeo a.s., 2006.
  Detail

  HORÁK, V.; POSPÍŠIL, P. Chyby a nedostatky stavebně- geologického průzkumu. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2006. s. 129-136. ISBN: 80-248-1047- 6.
  Detail

  HORÁK, V.; STEHLÍK, D. Lehký dynamický penetrometr DCP. In Ústí nad Labem: AZ Consult, spol. s r.o., ČKAIT, ČSSI, SSSI, Gt.Spol. ČSSI, 2006. s. 49-54.
  Detail

  HORÁK, V. 26 let seminářů "Polní geotechnické metody". Ústí nad Labem: AZ Consul, spol. s r.o. Ústí n/ L, 2006. s. 55-73. ISBN: 1213- 1237.
  Detail

 • 2005

  BUREŠ, J.; HORÁK, V. Sledování posunů a deformací podzemních prostor Templářských sklepů v Čejkovicích. In 33. konference Zakládání staveb, 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005. s. 317-322. ISBN: 80-7204-413- 3.
  Detail

  HORÁK, V.; PASEKA, A. Příčiny vzniku poruch a návrh opatření na jejich eliminaci u rodinného domku v Moravanech u Brna. Malenovice: SEKURKON Praha, 2005. s. 82-86. ISBN: 80-86604-21- 7.
  Detail

  HORÁK, V.; PŘIBYL, O. Příspěvek k problematice stanovení tříd těžitelnosti horniny u plošně rozsáhlých, půdorysně složitých, dlouhých nebo litologicky výrazně strukturovaných výkopů. In Akadem. nakl. CERM s.r.o. Brno, 2005. s. 21-24. ISBN: 80-7204-413- 3.
  Detail

 • 2004

  HORÁK, V.; VYCHODIL, J. "Mělké" tunely - postup jejich výstavby a příspěvek k jejich názvosloví. In Zborník z konferencie so zahraničnou účasťou "Význam tunelov v doprave". Podbanské- Vysoké Tatry: Dom techniky ZSVTS Košice spol. s r.o., 2004. s. 103-108. ISBN: 80-232-0227- 8.
  Detail

  HORÁK, V. "Melké" tunely - postup jejich výstavby a příspěvek k jejich názvosloví. In Význam tunelov v doprave. Košice: Dom techniky ZSVTS Košice s.r.o., 2004. s. 103 ( s.)ISBN: 80-232-0227- 8.
  Detail

  HORÁK, V. Inženýrská činnost při monitoringu stavby tunelu pod ulicí Dobrovského v Brně. In Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004. Praha: Český svaz geodetů a kartografů, 2004. s. 3 ( s.)ISBN: 80-02-01603- 3.
  Detail

 • 2003

  HORÁK, V. Povodně v roce 1997 v okrese Přerov a jejich dopad na stavby v zaplaveném území. In Stavby a jejich odolnost proti povodním. Praha: SEKURKON, 2003. s. 160 ( s.)ISBN: 80-86604-04- 7.
  Detail

  HORÁK, V. Povodně v roce 1997 v okrese Přerov a jejich dopad na stavby v zaplaveném území. In Stavby a jejich odolnost proti povodním. Praha: SEKURKON, 2003. s. 160 ( s.)ISBN: 80-86604-04- 7.
  Detail

  HORÁK, V., MIČA, L., VESELÝ, V., HORT, O. Remarkable Underground Structures Realized and Designed in Czech Republic. In 1. EFUC- Konferenz 2003. Suderburg: EFUC, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail Odkaz

  HORÁK, V.; JANKŮ, H. Analýza možného chování vedoucího k poruchám konstrukce podchodu v železniční stanici. In ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 2003. BRNO: 2003. s. 1 (1 s.). ISBN: 80-7204-304- 8.
  Detail

 • 2002

  ŠTĚPÁNEK, P., HORÁK, V., ZMEK, B. Das Zusammenwirken des flachigen- und Pfahlfundamentes der rollenden horizontalen Frase in schwierigen Verhaltnissen. In Grundung im Boden und Fels. DAS ZUSAMMENWIRKEN DES FLÄCHIGEN- UND PFAHLFUDAMENTES DER ROLLENDEN HORIZONTALEN FRÄSE IN SCHWIERIGEN VERHÄLTNISSEN. Esslingen: 2002. s. 120 ( s.)
  Detail

 • 2001

  HORÁK, V., ŠTĚPÁNEK, P. Spolupůsobení plošného a pilotového základu pojíždějící horizontální frézky s podzákladím ve složitých základových poměrech. In Zakládání staveb (Foundations, Grundbau). Brno: Česká geotechnická společnost Českého svazýu stavebních inženýrů a SEKURKON, Brno v Akademickém nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2001. s. 179 ( s.)ISBN: 80-7204-217- 3.
  Detail

  HORÁK, V. Brno VMO - tunely Dobrovského I a II. In 2001.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., HORÁK, V., ZMEK, B. Interaction of flat and pile foundations wheeled by a horizontal planer in a difficult foundation conditions. In Deep foundation Practice. Singapore: CI Premier, Singapore, 2001. s. 349-353. ISBN: 981-04-2512- 0.
  Detail

  HORÁK, V. Experiment v mechanice hornin a jeho realizace. 2001.
  Detail

  HORÁK, V. ISO/ CD 14689 Popis a klasifikace skalních hornin. 2001.
  Detail

  HORÁK, V. Experiment v mechanice hornin a jeho realizace. 2001.
  Detail

  HORÁK, V. ISO/ CD 14689 Popis a klasifikace skalních hornin. 2001.
  Detail