doc. Ing.

Vladislav Horák

CSc.

GTN – docent

+420 541 147 239
Vladislav.Horak@vut.cz

Odborné zaměření

  • Inženýrská geologie, mechanika zemin, mechanika hornin, zakládání staveb, podzemní stavitelství. Stavebně-geologický průzkum, posudky a expertízy v geotechnice.