Ing.

Michal Matysík

Ph.D.

FYZ – odborný asistent

+420 541 147 656
matysik.m@fce.vutbr.cz

Výuka

Vyučované předměty

BBA001 Fyzika
BBA003 Fyzika 1
BBA004 Fyzika 2
NBA007 Aplikovaná fyzika
NBB011 Aplikovaná fyzika (EVB)

Údaje platné pro aktuální akademický rok