Ing.

Michal Matysík

Ph.D.

FYZ – odborný asistent

+420 541 147 656
matysik.m@fce.vutbr.cz

Projekty

 • Progresivní testování kvality a životnosti nanomateriálů na bázi siliko-aerogelů využívaných ve stavebnictví
  Detail

 • Pohlcovače na principu Helmholtzových rezonátorů
  Detail

 • GP103/09/P252, Výzkum metod nelineární akustické spektroskopie pro diagnostiku betonových prvků
  Detail

 • Studium metod nelineární ultrazvukové spektroskopie a jejich využití pro defektoskopii ve stavebnictví
  Detail