Ing.

Michal Matysík

Ph.D.

FYZ – odborný asistent

+420 541 147 656
matysik.m@fce.vutbr.cz

Odborné zaměření

  • Nedestruktivní testování stavebních prvků akustickými metodami.