Ing.

Michal Matysík

Ph.D.

FYZ – odborný asistent

+420 541 147 656
Michal.Matysik@vut.cz

Publikace

 • 2021

  PLŠKOVÁ, I.; HRUBÝ, P.; TOPOLÁŘ, L.; MATYSÍK, M. Degradation of Materials Based on Alkali-Activated Blast-Furnace Slag after Exposure to Aggressive Environments. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VII. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 131-136. ISSN: 1662-9779.
  Detail

 • 2020

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Sensitivity assessment of the nonlinear resonant ultrasonic spectroscopy for concrete damage detection. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2020. s. 51-56. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V. Influence of alkali-activated materials placement during curing on their dynamic parameters. In Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2020. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. s. 1-8. ISSN: 2261-236X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; HRUBÝ, P. NDT Monitoring of Alkali-activated Material Carbonation. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2020. s. 45-50. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
  Detail

 • 2019

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Monitoring of Thermal Damage Evolution in Concrete Parts by Acoustic NDT Methods. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II, Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 159-164. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. The Possibility of Using Nonlinear Acoustic Spectroscopy with a Single Excitation Signal for Testing of Concrete Elements Damaged by High Temperature. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II, Key Engineering Materials (print). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 66-71. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  PLŠKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KOMÁRKOVÁ, T.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; STONIŠ, P. Verification of the ability of selected acoustic methods to detect the amount of steel fibers in concrete. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III- Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2018. Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2019. s. 217-222. ISBN: 978-0-367-07509-5.
  Detail

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Detection of Reinforced Concrete Thermal Damage by Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy. In Binders, Materials and Technologies in Modern construction V. Solid State Phenomena. 2019. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 143-148. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Detection of Concrete Thermal Load Time by Acoustic NDT Methods. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III- Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2018. Schipholweg 107C, 2316 XC Leiden, The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2019. s. 191-196. ISBN: 978-0-367-07509-5.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Effect of Thermal Loading on Selected Parameters of Reinforced Concrete Obtained by Acoustic NDT Method. In Binders, Materials and Technologies in Modern construction V. Solid State Phenomena. 2019. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. s. 131-136. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail

 • 2018

  MATYSÍK, M.; CARBOL, L.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I. Nonlinear Acoustic Spectroscopy Method for Nondestructive Testing of Thermally Damaged Concrete. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 128-133. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  MATYSÍK, M.; CARBOL, L.; CHOBOLA, Z.; DVOŘÁK, R.; PLŠKOVÁ, I. Comparison of Ultrasonic Methods for Thermally Damaged Concrete Nondestructive Testing. In 19th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. s. 86-91. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Using Acoustic Methods to Determine Concrete Thermal Load Time. In 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Slovakia: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2018. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-2982-6.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KOMÁRKOVÁ, M.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; STONIŠ, P. Amount of Steel Fibers in Concrete Detection by Acoustic NDT Methods. In 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Slovakia: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2018. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-2982-6.
  Detail

 • 2017

  ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; KERŠNER, Z. Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Crack Initiation and Acoustic Emission Parameters. In Solid State Phenomena: 23rd Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 58-63. ISBN: 978-3-0357-1105-9. ISSN: 1012-0394.
  Detail

 • 2016

  MATYSÍK, M.; TIMČAKOVÁ, K. Concrete Carbonation Monitoring by Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions II. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 222-225. ISBN: 978-3-03835-538- 0. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  TIMČAKOVÁ, K.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. The Possibilities of NUS and Impact-echo Methods for Steel Corrosion Monitoring in Concrete. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 4, s. 565-570. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  CARBOL, L.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z.; DVOŘÁK, R. Monitoring of Thermally Damaged Concrete by Various Ultrasonic Methods. 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY. 1. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016. s. 52-52. ISBN: 978-961-94088-0- 3.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L. Evaluation of Three-Point Bending Fracture Tests of Selected Concrete: Mechanical Fracture and Acoustic Emission Parameters. Program and book of abstracts 24th Int. Conf. on Materials and Technology. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in technologie, 2016. s. 111-111. ISBN: 978-961-94088-0- 3.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; MATYSÍK, M. Applying Method of Acoustic Emission for Monitoring of Different Concrete Mixture during Setting and Hardening. In Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. Solid State Phenomena. softcover. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 91-95. ISBN: 978-3-03835-675- 2. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  ŠTOUDEK, R.; TRČKA, T.; MATYSÍK, M.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I. Acoustic and Electromagnetic Emission of Lightweight Concrete with Polypropylene Fibers. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 4, s. 547-552. ISSN: 1580-2949.
  Detail

 • 2015

  MATYSÍK, M.; TIMČAKOVÁ, K. Sledování karbonatace betonu metodou nelineární ultrazvukové spektroskopie. In Proceedings of the 13th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. 1. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. s. 1-4. ISBN: 978-80-227-4463- 8.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; MISÁK, P.; KOCÁB, D.; MATYSÍK, M. Použití metody akustické emise pro sledování čerstvých betonů během tuhnutí a tvrdnutí. In 22. konference BETONÁŘSKÉ DNY (2015). Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-0- 9.
  Detail

  MATYSÍK, M.; TIMČAKOVÁ, K. The Application of NUS Method for Concrete- covered Steel Corrosion Monitoring. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2015. s. 267-272. ISBN: 978-3-03835-587- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; MATYSÍK, M.; DANĚK, P.; PAZDERA, L. Evaluation of Three-point Bending Fracture Tests of Selected Concrete – Part II: Results of Acoustic Emission Method. Lisbon: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2015. s. 33-34.
  Detail

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Assessment of the Impact-echo Method for Monitoring the Long-standing Frost Resistance of Ceramic Tiles. Materiali in tehnologije, 2015, roč. 49, č. 4, s. 639-643. ISSN: 1580-2949.
  Detail Odkaz

  MATYSÍK, M.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I. Effect of Superplasticizers on the Cement Hydration Process. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 3-6. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2014

  MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I. The Effect of Concrete Quality on the Acoustic Emission Parameters During Three-point Bending Fracture Test. In 11th International Conference Binders and Materials 2013 (ICBM 2013). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 149-152. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Estimation of Impact-echo Method for the Assessment of Long- term Frost Resistance of Ceramic Tiles. In ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 285-288. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; VYMAZAL, T.; PLŠKOVÁ, I. An Experimental Study on Acoustic Emission Signals During the Three- point Bending Fracture Test. In ICEBMP 2014. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 281-284. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2012

  KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M. New approach to evaluate building material structure damage via nonlinear ultrasonic spectroscopy. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2012, roč. 17, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M. Experimental investigation on nonlinear acoustic phenomena of damaged concrete structure. In 8th CCC Congress. Croatia: 2012. s. 211-216. ISBN: 978-953-7621-14- 8.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M. Evaluation of the Concrete Structure Integrity after Temperature Degradation via Nonlinear Ultrasonic Measurements. In Defektoskopie 2012 / NDE for Safety. NDT Welding Bulletin. 1. Praha: BETIS, s.r.o., 2012. s. 139-142. ISBN: 978-80-214-4609- 0. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

 • 2011

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z. Indication of internal and surface defects of ceramic tiles by means of the impact- echo method. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2011, roč. 16, č. 4, s. 1-5. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M. Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy Methods Proper for Defectoscopy of Concrete. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2011, roč. 16, č. 4, s. 1-7. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MAZAL, P. Acoustic emission and non linear ultrasonic spectroscopy at concrete hardening. NDT Welding Bulletin, 2011, roč. 21, č. 1, s. 18-21. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z.; MATYSÍK, M. Assessment of ceramic tile frost resistance by means of the frequency inspection method. Ceramics- Silikáty, 2011, roč. 55, č. 2, s. 176-182. ISSN: 0862- 5468.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; MATYSÍK, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.; BÍLEK, V. Temperature Measurement of Railway Sleeper Surface and Inside during Hardening. In Proceedings on 9th International Conference NDT 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. s. 85-92. ISBN: 978-80-7204-774- 1.
  Detail

 • 2010

  KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M. Nonlinear ultrasonic spectroscopy as a tool to evaluate building material structure damage. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2010, roč. 15, č. 8, s. 1-7. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Optimizing the Location of Piezoelectric Sensors. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, roč. 3, č. 1, s. 23-28. ISSN: 1802- 971X.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L. Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 1/ 2010, s. 78-82. ISSN: 1214- 9187.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M. Non- linear Ultrasonic Spectroscopy as an Assessment Tool for the Structure Integrity of Concrete Specimens. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, roč. 3, č. 1, s. 17-22. ISSN: 1802- 971X.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Verification of the inspection method by means of the accelerated degradation of ceramic tiles. In Proceedings of the 8th International Conference NDT 2010. 1. Brno: BUT, 2010. s. 114-120. ISBN: 978-80-7204-723- 9.
  Detail

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B. NDT of Mechanical Damaged Concrete Specimens by Nonlinear Acoustic Spectroscopy Method. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, roč. 2, č. 4, s. 166-171. ISSN: 1802-971X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2009

  KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; POSPÍŠIL, K. NDT of Reinforcement Corrosion Using Ultrasonic Spectroscopy. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2009, roč. 1, č. 4, s. 203-210. ISSN: 1802-971X.
  Detail

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B. NDT of Mechanical Damaged Concrete Specimens by NAS Method. In 7th Workshop NDT 2009. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 102-108. ISBN: 978-80-7204-671- 3.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Evaluation of ceramic tiles frost resistance using Impact Echo Method. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 3, č. 1, s. 333-340. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Evaluation of ceramic tiles frost resistance using Impact Echo Method. In Conference Proceedings The 10th International Conference of the Slovenian Society for Non- destructive Testing. Ljubljana: Slovenian NDT, 2009. s. 333-340. ISBN: 978-961-90610-7- 7.
  Detail

  MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I. Použitelnost metod nelineární akustické spektroskopie pro defektoskopii teplotně degradovaných betonových vzorku. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 14, č. 3, s. 1-8. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Nedestruktivní testování vzorku z lehkého betonu metodou impact- echo. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 14, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M. Application of Non-Linear Ultrasonic Spectroscopy to Non- Destructive Testing in Civil Engineering. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 135-141. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I. NDT OF FREEZE- THAW DAMAGED CONCRETE SPECIMENS BY NONLINEAR ACOUSTIC SPECTROSCOPY METHOD. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 3, č. 1, s. 317-323. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

 • 2008

  PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Nedestruktivní testování vzorků z lehkého betonu metodou Impact-Echo. Defektoskopie 2008. Pavel Mazal, Luboš Pazdera. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 181-186. ISBN: 978-80-214-3759-3.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; ŘÍMAL, J. Diagnostics of concrete components using nonlinear ultrasonic spectroscopy. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 13, č. 3, s. 153-157. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M. Nonlinear Ultrasonic spectroscopy of ceramic specimens. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 13, č. 3, s. 117-121. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M.; PAZDERA, L. Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy of Structural Components. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 13, č. 3, s. 1-7. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; MANYCHOVÁ, M. Monitoring of Concrete Components Structure Condition Using a Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 13, č. 11, s. 1-6. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M. Diagnosing Reinforcement Corrosion by Means of Non- linear Ultrasonic Spectroscopy. NDT Welding Bulletin, 2008, roč. 18, č. Special Issue, s. 4-8. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

 • 2007

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. MODULUS OF ELASTICITY AND DEFORMABILITY FOR CERAMIC TILES LOADED BY FREEZE- THAW CYCLES. In 5TH Workshop NDT. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 106-111. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; PLŠKOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KEPRT, J. APPLICATION OF THE NON- LINEAR ULTRASONIC SPETROSCOPY METHOD TO LIGHTWEIGHT CONCRETE SPECIMEN TESTING. In Workshop NDT 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 82-87. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. EXAMINATION OF SUITABILITY OF THE FREQUENCY INSPECTION TO MONITORING OF CHANGES OF CERAMIC TILES IN THE COURSE OF THE FREEZING AND THAWING CYCLES. In Sborník 37. Mezinárodní konference a výstava NDT techniky. M. Kořenská, P. Mazal. VUT v Brně: Betis s.r.o. Praha, 2007. s. 191-196. ISBN: 978-80-214-3504- 9.
  Detail

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M. ON THE EFFECT OF CONCRETE STRUCTURE ON THE ELASTIC WAVE PROPAGATION SPEED. In PHYSICAL AND MATERIAL ENGINEERING 2007. LUBOŠ PAZDERA, MARTA KOŘENSKÁ. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM,s.r.o., 2007. s. 160-164. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. THE EMPLOYING OF PASSIVE ACOUSTIC EMISSION METHOD TO ASSESS THE LONG FROST RESISTANCE OF CERAMIC TILES. In Physical and Material engineering 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 185-189. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M. ON THE EFFECT OF THE CONCRETE MIX COMPOSITION ON THE VALUE OF THE DYNAMIC MODULUS OF ELASTICITY. In PHYSICAL AND MATERIAL ENGINEERING 2007. LUBOŠ PAZDERA, MARTA KOŘENSKÁ. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2007. s. 154-159. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M. Non- linear Ultrasonic Spectroscopy as a Tool for Defectoscopy in the Civil Engineering. In New Trends in Physics NTF 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, Csc., 2007. s. 102-105. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M. Měřicí zařízení pro aplikaci metody nelineární ultrazvukové spektroskopie. In Česko-Slovenská konference EXPERIMENT ´ 07. Brno: CERM, s.r.o., 2007. s. 217-222. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M. Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy of Ceramic Specimen. In Proceedings of 37th International Conference Defektoskopie 2007. Praha: BETIS,s.r.o., 2007. s. 117-122. ISBN: 978-80-214-3504- 9.
  Detail

  MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M. NON- LINEAR ULTRASONIC SPECTROSCOPY AS A TOOL FOR DEFECTOSCOPY IN CIVIL. In NEW TRENDS IN PHYSICS 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 102-105. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  MATYSÍK, M. PŘÍPRAVA A MECHANIZMUS PORUŠENÍ STRUKTURY BETONOVÝCH TRÁMCŮ PRO TESTOVÁNÍ METODAMI NELINEÁRNÍ AKUSTICKÉ SPEKTROSKOPIE. In Sborník Juniorstav 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 257-262. ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; ŘÍMAL, J. Diagnostics of Concrete Components Using Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy. In Proceedings of 37th International Conference Defektoskopie 2007. Praha: BETIS s.r.o., 2007. s. 153-157. ISBN: 978-80-214-3504- 9.
  Detail

 • 2006

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MATYSÍK, M. Testing of pickups for single-exciting signal non- linear acoustic spectroscopy. In Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 70-75. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M. Experiment set-up testing for non- linear ultrasonic spectroscopy. In sbornik. Tabor: BETIS, 2006. s. 139-144. ISBN: 80-214-3290- X.
  Detail

  MATYSÍK, M. Fabricate of concrete test blocks for nonlinear acoustic spectroscopy methods and mechanism of crack generation in concrete. In WORKSHOP NDT 2006 PROCEEDINGS. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, 2006. s. 123-128. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  MATYSÍK, M.; ZADĚLÁK, M. Mechanism of Crack Generation in Concrete and the Manufacture of Test Specimens for Non- linear Acoustic Spectroscopy Methods. In PHYSICAL AND MATERIAL ENGINEERING 2006. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. s. 130-135. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L.; MATYSÍK, M. Nonlinear ultrasonic spectroscopy of structural components. In Proceedings. Berlin: DGZfP Berlin, 2006. s. Th.4.6. 1 ( s.)ISBN: 3-931381-86- 2.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; POSPÍŠIL, K. Optimization of sensor configuration for detecting the specimen response to ultrasonic harmonic excitation. In sborník. Brno: CERM, akademické nakladatelství, 2006. s. 129-134. ISBN: 80-7204-487-7.
  Detail

  MATYSÍK, M. Metody nelineární akustické spektroskopie a jejich využití ve stavebnictví. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno, 2006. s. 95-100. ISBN: 80-214-3112- 1.
  Detail

 • 2005

  MANYCHOVÁ, M.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; HÁJEK, K. Theory of nonlinear acoustic spectroscopy from the point of view its utilization in civil engineering. In Proceedings of International Workshop. 1. Lysečinská bouda, ČR: ČVUT Praha, 2005. s. 85-89. ISBN: 80-01-03290- 6.
  Detail

  MATYSÍK, M. The Hydration Heat Development Progress in Dependence on Used Additives. In Physical and Material Engineering 2005. Praha: ČVUT v Praze, 2005. s. 103-108. ISBN: 80-01-03290- 6.
  Detail

  MATYSÍK, M. On the Effect of Additives on the Cement Hydration Heat Development Progress. In NDT in Progress. Praha: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o. Brno, 2005. s. 215-222. ISBN: 80-214-2996- 8.
  Detail

  MATYSÍK, M. The Cement Hydration Heat Development Progress Monitoring. In WORKSHOP NDT 2005. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s. r. o. Brno, 2005. s. 94-99. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MANYCHOVÁ, M.; PAZDERA, L. Acoustic Method based Diagniostics of Ceramic Tiles Structure Integrity. In Proceedings of Workshop NDT 2005. 1. VUT v Brně: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, 2005. s. 100-105. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

 • 2004

  MATYSÍK, M., KOŘENSKÁ, M. Defectoscopy of Reinforced Concrete Components and Structures by Impact Echo Method. In Workshop NDT 2004. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. s. 119 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M., MATYSÍK, M., MANYCHOVÁ, M. Nelineární ultrazvuková spektroskopie stavebních prvků a konstrukcí. In Research Activities of Physics Departmens of civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak repulblics. Brno: VUT Brno, 2004. s. 69 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail