Ing.

Lenka Nevřivová

Ph.D.

THD – odborný asistent

+420 541 147 510
Lenka.Nevrivova@vut.cz

Výuka

Garantované předměty Akademický rok 2023/24

BJA020 Technická termodynamika
BJ011 Technická termodynamika

Zaměření pedagogické činnosti

  • Keramika - cvičení
  • Keramika laboratoře - cvičení
  • Speciální keramika - cvičení
  • Technická termodynamika - garant předmětu
  • Technická termodynamika - cvičení