Ing.

Lenka Nevřivová

Ph.D.

THD – odborný asistent

+420 541 147 510
Lenka.Nevrivova@vut.cz

Publikace

 • 2023

  KOHUTOVÁ, A.; NEVŘIVOVÁ, L. VLIV STABILIZACE KOLOIDNÍCH ROZTOKŮ SIO2 NA TVORBU VAZBY SOL-GEL. Juniorstav 2023 : sborník příspěvků. 25. mezinárodní doktorská konference stavebního inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2023. ISBN: 978-80-86433-80-6.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; SKLENÁŘOVÁ, D.; MAJEROVÁ, J. The Effect of the Type of Gelling Agent on the Speed of Gelation of Sol-Gels. In Sborník příspěvků konference ICBM. Solid State Phenomena. 2023. s. 47-52. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  SKLENÁŘOVÁ, D.; MAJEROVÁ, J.; KOHUTOVÁ, A.; NEVŘIVOVÁ, L. The Effect of the Gelling Agent on the Gelation Rate and the Formed Sol-Gel Structure. In Sborník příspěvků ICBM. Solid State Phenomena. 2023. s. 61-66. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; ZEMÁNEK, D. Study of the Mineralogical Composition of an Alumina-Silica Binder System Formed by the Sol-Gel Method. Materials, 2023, roč. 16, č. 15, s. 100-114. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L.; KERŠNEROVÁ, L. LCC, ULCC and NCC Castables Benchmarking. In Special Concrete and Composites 2021 18th International Conference. AIP Conference Proceedings. 2023. ISSN: 1551-7616.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; ZEMÁNEK, D. Lightweight Refractory Materials in Al-Si Binary System Produced by Sol-Gel Method. In Sborník konference ICBM. Solid State Phenomena. 2023. s. 109-114. ISSN: 1662-9779.
  Detail Odkaz

 • 2022

  ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L. Development and Testing of Castables with Low Content of Calcium Oxide. Materials, 2022, roč. 15, č. 17, s. 1-17. ISSN: 1996-1944.
  Detail Odkaz

  ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L. Vliv obsahu CaO na specifické vlastnosti LCC, ULCC a NCC. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 525-532. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail Odkaz

  ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L. Corrosion Properties of Castables with Various Calcium Oxide Content. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2022. s. 241-246. ISSN: 1662-9752.
  Detail Odkaz

 • 2021

  ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L. Využití metody sol-gel pro výrobu bezcementových žárobetonů. JUNIORSTAV 2021. Brno: 2021. s. 608-613. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail Odkaz

  NEVŘIVOVÁ, L.; ZEMÁNEK, D. Analysis of alkali oxides influence on the microstructure of refractory grog. In 19th International Conference on Silicate Binders, ICBM 2020. Solid State Phenomena. Switzerland: Solid State Phenomena, 2021. s. 188-193. ISBN: 9783035718706. ISSN: 1012-0394.
  Detail Odkaz

  ZEMÁNEK, D.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; VŠIANSKÝ, D.; NEVŘIVOVÁ, L.; ŠTURSA, P.; KOVÁŘ, P.; KERŠNEROVÁ, L.; DVOŘÁK, K. Development and Properties of New Mullite Based Refractory Grog. Materials, 2021, roč. 14, č. 4, s. 1-15. ISSN: 1996-1944.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L. Use of the sol-gel method for the production of no cement castables. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. AIP conference proceedings. Melville, NY, USA: American Institute of Physics, 2021. s. 1-6. ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail Odkaz

  NEVŘIVOVÁ, L.; ZEMÁNEK, D. Factors Influencing Mullite Formation in Refractory Grog. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Switzerland: 2021. s. 149-155. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L. Influence of Colloidal Silica on Final Properties of no Cement Castables. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Switzerland: 2021. s. 125-130. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail

 • 2020

  ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L. Možnosti ovlivnění vlastností žárovzdorných ostřiv se zvýšeným obsahem oxidu hlinitého. In Juniorstav 2020 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 639-645. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. Pore Structure Regulation in Refractory Grog with Alumina Content over 45 %. In Sborník konference. Key Engineering Materials (web). 834. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2020. s. 75-81. ISBN: 978-3-0357-1519-4. ISSN: 1662-9795.
  Detail Odkaz

  ŠTURSA, P.; NEVŘIVOVÁ, L.; VŠIANSKÝ, D.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; KOVÁŘ, P.; KERŠNEROVÁ, L. Vysokoteplotní fázové transformace kaolinitu v závislosti na krystalinitě. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce …. Masarykova univerzita DB DD, 2020, roč. 27, č. 1-2, s. 21-29. ISSN: 1212-6209.
  Detail Odkaz

 • 2019

  NEVŘIVOVÁ, L.; ZEMÁNEK, D. The Influence of Al2O3 Microparticles on the Pore Structure of Fired Clay. In 17th International Conference Silicate Binders, ICBM 2018. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, 2019. s. 197-202. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
  Detail Odkaz

  NEVŘIVOVÁ, L.; ZEMÁNEK, D. The ageing effect of raw materials on the final properties of high alumina refractory grog. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Published under licence by IOP Publishing Ltd, 2019. s. 92-108. ISSN: 1757-8981.
  Detail Odkaz

  ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M.; KEPRDOVÁ, Š. Improving the Resistance of Cement-Based Composites to Sulphur Dioxide. In Sborník konference Smart Material Research 16–18 November 2018, Sydney, Australia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. s. 106-111. ISSN: 1757-8981.
  Detail Odkaz

  NEVŘIVOVÁ, L.; ŽIŽKOVÁ, N. The Influence of Crystallization Additives on the Porosity of Polypropylene Fibre-reinforced Cement Mortar. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Published under licence by IOP Publishing Ltd, 2019. s. 254-260. ISSN: 1757-8981.
  Detail Odkaz

  ZEMÁNEK, D.; NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; TVRDÍK, L. Vliv modifikačních přísad na výsledné vlastnosti ostřiva. In Hutní keramika 2019. Ostrava: TANGER, 2019. s. 52-58. ISBN: 978-80-87294-93-2.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; KOVÁŘ, P.; KERŠNEROVÁ, L.; VŠIANSKÝ, D. Newly Developed Refractory Aggregates. INTERCERAM, 2019, roč. 68, č. 1, s. 40-46. ISSN: 0020-5214.
  Detail Odkaz

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; KOVÁŘ, P.; KERŠNEROVÁ, L.; VŠIANSKÝ, D. Newly developed refractory aggregates in the company P-D Refractories CZ a.s. REFRA PRAGUE 2019. Praha: Silikátová společnost ČR, 2019. s. 20 ( s.)ISBN: 978-80-02-02861-1.
  Detail

 • 2018

  ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M. Durability of Cement Based Mortars Containing Crystalline Additives. In Engineering and Innovative Materials VI. Defect and Diffusion Forum. Switzerland: 2018 Trans Tech Publications, 2018. s. 246-253. ISSN: 1662-9507.
  Detail Odkaz

  NEVŘIVOVÁ, L. The Effect of Temperature on the Fundamental Characteristics of Self-Compacting No-Cement Refractory Castable. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (web). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 132-138. ISSN: 1662-9795.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; ŽIŽKOVÁ, N.; LÉDL, M. Influence of a Crystalline Additive on the Porosity of Cement Mortar. In Engineering and Innovative Materials VI. Defect and Diffusion Forum. Switzerland: 2018 Trans Tech Publications, 2018. s. 254-260. ISSN: 1662-9507.
  Detail Odkaz

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.; TVRDÍK, L.; TIHLAŘÍK, P.; VŠIANSKÝ, D.; VODOVÁ, L. SITUACE VE VÝROBĚ A POUŽITÍ HLINITOKŘEMIČITÝCH SUROVIN PRO VÝROBU ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ. In Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie. 2018. s. 80-86. ISBN: 978-80-553-2957-4.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. Use of Undersize Fractions of Refractory Claystone for Grog Manufacturing in Shaft Kilns. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, 2018. s. 242-247. ISSN: 1012-0394.
  Detail Odkaz

  ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M. Effect of Humidity on the Properties of Cement Mortars with a Crystalline Additive. Solid State Phenomena, 2018, roč. 276, č. 276, s. 53-59. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M.; KEPRDOVÁ, Š. Mortars with crystalline additive in aggressive environments. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Great Britain: IOP Publishing, 2018. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; KERŠNEROVÁ, L.; VŠIANSKÝ, D. Mullitická ostřiva – vstupní suroviny, výroba a jejich vlastnosti. In Suroviny 2018. 2018. s. 11-16. ISBN: 978-80-02-02812-3.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; VŠIANSKÝ, D.; TVRDÍK, L.; KERŠNEROVÁ, L. Problematika stanovení obsahu a složení amorfní fáze v mullitických ostřivech. In Suroviny 2018. 2018. s. 11-16. ISBN: 978-80-02-02812-3.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; TIHLAŘÍK, P.; VŠIANSKÝ, D.; KOVÁŘ, P.; LANG, K. Využití podsítných podílů jílovce W super pro přípravu vysocehlinitých briketizovaných ostřiv. In 18. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 2018. s. 25-30. ISBN: 978-80-87397-26-8.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. Raw materials for mullite grog manufacturing. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. s. 385-390. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  NEVŘIVOVÁ, L.; MÁTL, D. ODOLNOST ŽÁROBETONŮ PROTI PŮSOBENÍ KYSELÉHO PROSTŘEDÍ. TZB-info, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 10-16. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

 • 2017

  NEVŘIVOVÁ, L. The Impact of In Situ-Formed Spinel on the Porosity of No-Cement Refractory Castables. In 15th International Conference Binders and Materials. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 139-144. ISBN: 9783035711578. ISSN: 0255-5476.
  Detail Odkaz

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; TIHLAŘÍK, P. Acid Grog with Regulated Alkali Content Development and Dynamic Modulus of Elasticity Determination. Praha: Silikátová společnost České Republiky, 2017. s. 100-106.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; TIHLAŘÍK, P.; VŠIANSKÝ, D. Mullitized Raw Materials for High-Alumina Products. Praha: SILIS, 2017. s. 80-86.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; DVOŘÁK, S.; TIHLAŘÍK, P.; TVRDÍK, L.; VŠIANSKÝ, D. VÝROBA, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MULLITICKÝCH OSTŘIV. Hutní keramika 2017. Ostrava: VŠB Ostrava, 2017. s. 35-42.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; TIHLAŘÍK, P.; TVRDÍK, L. VÝVOJ VYSOCEHLINITÝCH BRIKETIZOVANÝCH OSTŘIV A JEJICH DYNAMICKÝ MODUL PRUŽNOSTI. Ostrava: VŠB Ostrava, 2017. s. 29-34.
  Detail

 • 2016

  PABST, W.; GREGOROVÁ, E.; KLOUŽEK, J.; KLOUŽKOVÁ, A.; ZEMENOVÁ, P.; KOHOUTKOVÁ, M.; SEDLÁŘOVÁ, I.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; NEVŘIVOVÁ, L.; VŠIANSKÝ, D. High-temperature Young’ s moduli and dilatation behavior of silicarefractories. JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, 2016, roč. 36, č. 1, s. 209-220. ISSN: 1873-619X.
  Detail Odkaz

  NEVŘIVOVÁ, L.; MÁTL, D. VLIV KYSELÉHO PROSTŘEDÍ NA ŽÁROBETONY. In Juniorstav 2016_ 18. ročník konference doktorského studia. 2016. s. 22-30. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; MÁTL, D. ODOLNOST ŽÁROBETONŮ PROTI PŮSOBENÍ KYSELÉHO PROSTŘEDÍ. In Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016. 2016. s. 107-114. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. VLIV HOMOGENIZACE PRACOVNÍ HMOTY NA HUTNOST DINASU. In Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní, konference o stavebních materiálech. Praha: České vysoké učení technické, 2016. s. 133-139. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. MgO Influence on the Fundamental Characteristics of Corundum Refractory Castables. In Special Concrete and Composites 2016. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 81-87. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  NEVŘIVOVÁ, L. The Impact of in-situ-formed Spinel on the Porosity of No- Cement Refractory Castables. Maltoviny 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 39-39. ISBN: 978-80-214-5446- 0.
  Detail

 • 2015

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; TVRDÍK, L. Prvotní zkušenosti a perspektivy produkce žárovzdorných ostřiv pomocí briketace. In Suroviny 2015. Praha: Silikátová společnost České republiky, 2015. s. 17-22. ISBN: 978-80-02-02610- 5.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; MÁTL, D.; MAŇÁK, J. MOŽNOSTI REGULACE PEVNOSTI DINASOVÉHO STŘEPU. In Construmat 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 25-29. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; KOTOUČEK, M.; VŠIANSKÝ, D.; LANG, K. HUTNÉ DINASOVÉ ŽÁROMATERIÁLY S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ PROTI KOROZI. In Hutní keramika 2015. Ostrava, ČR: Tanger, 2015. s. 20-27. ISBN: 978-80-87294-60- 4.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; ŠVEDA, M.; KERESTUR, M.; NEVŘIVOVÁ, L.; UNČÍK, S. Determination of suitable raw materials for preparation of frost resistant brick body and its evaluation according to pore size distribution. JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, 2015, roč. 123, č. 7, s. 1-6. ISSN: 1882-0743.
  Detail

  MÁTL, D.; NEVŘIVOVÁ, L. ODOLNOST KAMENIVA DO ŽÁROBETONŮ VŮČI CHEMICKY AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ. In CONSTRUMAT 2015 - Sborník příspěvků z XXI. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 120-126. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
  Detail

 • 2014

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; PETRÁNEK, V. The Influence of Fe Additives on Silica Brick Microstructure. Advanced Materials Research, 2014, roč. 911, č. 2014, s. 173-177. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; TVRDÍK, L. Development of new high alumina materials for high temperature applications. In Refra Hitherm. Praha: 2014. s. 143-149. ISBN: 978-80-02-02529- 0.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; LANG, K. CZECH SILICA BRICKS – HISTORY, PRESENT TIME AND FUTURE. In Refra Hitherm. Praha: 2014. s. 73-81. ISBN: 978-80-02-02529- 0.
  Detail

  PETRÁNEK, V.; GUZIY, S.; NEVŘIVOVÁ, L.; ZEZULOVÁ, D. Thermal Insulating Materials for Energy Storage Application. Advanced Materials Research, 2014, roč. 911, č. 2014, s. 30-35. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.; TVRDÍK, L. Utility Properties of Refractories Produced by High-Pressure Pressing Viewed in Context of their Density. INTERCERAM, 2014, roč. 2014, č. 63, s. 278-280. ISSN: 0020-5214.
  Detail Odkaz

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; VŠIANSKÝ, D. The Influence of Mineraliser Granulometry on Dense Silica Brick Microstructure. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, roč. 11 2014, č. 8, s. 971-975. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M. History, Present State and Future of Czech Silica Bricks. INTERCERAM, 2014, roč. 2014, č. 63, s. 266-271. ISSN: 0020- 5214.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; LANG, K. Possibilities of Reducing the Apparent Porosity of Silica Bricks for the Coke Batteries. Advanced Materials Research, 2014, roč. 897, č. 2014, s. 121-124. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; LANG, K.; KOVÁŘ, P. Posouzení vlastností dinasových vyzdívek topné stěny velkoprostorové koksárenské baterie po 20 letech provozu. In Sborník konference. Slovensko: 2014. s. 92-98. ISBN: 978-80-553-1673- 4.
  Detail

 • 2013

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P.; VAŠICA, L.; LANG, K. DENSE SILICA - PROPERTIES, PRODUCTION AND PERSPECTIVES. Refractories Worldforum, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 65-68. ISSN: 1868- 2405.
  Detail

  PETRÁNEK, V.; NEVŘIVOVÁ, L.; ŠUBRT, R.; PLACHÝ, J.; PETŘÍČEK, T.; KALOUSEK, L.; CAHA, Z. Thermal Bridges in Insulation Systems. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 732, s. 182-185. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; DVOŘÁK, S.; VAŠICA, L. OHŘÍVAČE VYSOKOPECNÍHO VĚTRU (OV) – DINAS V OV A JEHO VÝVOJOVÝ TREND. In Hutní keramika 2013. Ostrava: VŠB Ostrava, 2013. s. 35-41. ISBN: 978-80-87294-43- 7.
  Detail

  PETRANEK, V.; GUZIY, S.; SOTIRIADIS, K.; NEVRIVOVA, L. Study on the Properties of Geocement Based Thermal Insulating Materials for High Temperature Technical Appliances. Advanced Materials Research, 2013, roč. 734- 737, č. 2013, s. 2356-2359. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M. Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice. Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2013. s. 1-104. ISBN: 978-80-7204-846-5.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.; TVRDÍK, L. TRENDY V TĚŽBĚ JÍLOVCŮ LOŽISKA BŘEZINKA A PERSPEKTIVY VÝPALU LUPKŮ V ŠACHTOVÝCH PECÍCH. In Suroviny 2013. Praha: Silikátová společnost, 2013. s. 35-42. ISBN: 978-80-02-02478- 1.
  Detail

  VŠIANSKÝ, D.; NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M. EXAMINATION OF REFRACTORY SILICA BRICKS EXPOSED IN VARIOUS CONDITIONS. In 56th International Colloquium on Refractories 2013. Německo: ECREF, 2013. s. 168-172. ISBN: 978-3- 9815813.
  Detail

  PETRÁNEK, V.; NEVŘIVOVÁ, L.; GUZII, S.; SOTIRIADIS, K. Properties of Geocement Based Thermal Insulating Materials for High Temperature Technical Appliances. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 734, s. 2356-2359. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; TVRDÍK, L.; LANG, K.; ŠOUKAL, F.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P. Problematika vývoje a aplikací nových žárovzdorných materiálů v hutnictví. In 29. ročník konference o teorii a praxi výroby a zpracování oceli. Ostrava: VŠB - TU OSTRAVA, FMMI, 2013. s. 10-17. ISBN: 978-80-87294-37- 6.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; VŠIANSKÝ, D. SUROVINY PRO VÝROBU DINASU. In Suroviny 2013. Praha: Silikátová společnost, 2013. s. 58-65. ISBN: 978-80-02-02478- 1.
  Detail

 • 2012

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; VAŠICA, L. Hutný dinas – vlastnosti, výroba a perspektivy. In Sborník referátov Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie. 2012. s. 71-76. ISBN: 978-80-553-0899- 9.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; TVRDÍK, L.; LANG, K. Tvarové izolační žáromateriály pro sklářský průmysl, možnosti výroby a zkoušení jejich vlastností. In Sborník. 2012. s. 150-157. ISBN: 978-80-553-0899- 9.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.; TVRDÍK, L. Pálený lupek z lokality Březina, tradiční surovina pro výrobu žárovzdorných materiálů. In Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie. 2012. s. 143-149. ISBN: 978-80-553-0899- 9.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; STROUHAL, T.; TVRDÍK, L.; KOVÁŘ, P. Insulating Refractory Bricks for Glass Industry, Possibilities of Production and Testing of their Properties. INTERCERAM, 2012, roč. 12, č. 4, s. 77-80. ISSN: 0020- 5214.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; VAŠICA, L. DINAS – TRADIČNÍ ŽÁROVZDORNÝ MATERIÁL PRO KOKSÁRENSKÉ BATERIE. Paliva. Vysoká škola chemicko- technologická v Praze JE JF, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 106-110. ISSN: 1804- 2058.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; NEVŘIVOVÁ, L.; VODOVÁ, L.; GRYGAROVÁ, S. Žárovzdorné jíly v ČR a metodika posuzování jejich vlastností. 1. 1. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2012. 184 s. ISBN: 978-80-7204-817- 5.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; KRIVENKO, P.; ROVNANÍK, P.; GUZIY, S. Low temperature building ceramics based on alkaline aluminosilicates. In 18. International Baustofftagung, IBAUSIL. Německo: 2012. s. 1131-1138. ISBN: 978-3-00-034075- 8.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; TVRDÍK, L.; LANG, K. ŽÁROMATERIÁLY – NEDÍLNÁ SOUČÁST VÝROBY CEMENTU. In Sborník konference Maltoviny 2012. ČR: VUT Brno, 2012. s. 141-147. ISBN: 978-80-214-4657- 1.
  Detail

  PETRÁNEK, V.; NEVŘIVOVÁ, L.; KOSÍKOVÁ, J. PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI FONDY ZKVALITŇUJÍ VÝUKU I VÝZKUM NA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ. In Zborník príspevkov z XVIII. mezinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2012. 2012. s. 142-149. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

 • 2011

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P.; LANG, K. Insulating Silica, Production, Properties and Fields of Application. INTERCERAM, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 124-127. ISSN: 0020- 5214.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.; KOTOUČEK, M. Thermal Insulation Silica Bricks, Production, Properties and Application. In Sborník konference. Praha: Czech Silicate society, 2011. s. 39-47. ISBN: 978-80-02-02309- 8.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; KOVÁŘ, P. Isolační dinas; výroba, vlastnosti a použití. Sklář a keramik, 2011, roč. 61, č. 3, 4, s. 55-59. ISSN: 0037- 637X.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K.; TVRDÍK, L.; PTÁČEK, P. The sol- gel proces in manufacture of refractory materials. Chemické listy. Brno: VUT v Brně, FCH, 2011. s. 917-918. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOTOUČEK, M.; LANG, K. Použití, vlastnosti a vývoj koksárenského dinasu. Keramický zpravodaj, 2011, roč. 27, č. 2, s. 13-20. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. Evropské strukturální fondy pomáhají zkvalitňovat výuku na oboru Stavebně materiálového inženýrství. In CONSTRUMAT 2011 Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2011. s. 145-152. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. LUPEK Z LOKALITY BŘEZINKA, TRADIČNÍ SUROVINA PRO VÝROBU ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ. In Sborník Maltoviny. Brno: 2011. s. 57-62. ISBN: 978-80-214-4372- 3.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M. Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice. Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2011. s. 1-100. ISBN: 978-80-7204-758- 1.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. Mineralogické složení žárovzdorných jílů. In CONSTRUMAT 2011 ZBORNÍK príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2011. s. 137-144. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
  Detail

 • 2010

  NEVŘIVOVÁ, L. Mikrostruktura žárovzdorných jílů a pálených lupků z lokality Březinka. In Construmat 2010. Bratislava: STU v Bratislave, 2010. s. 117-124. ISBN: 978-80-227-3297- 0.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; TVRDÍK, L. PERSPEKTIVY VÝROBY PÁLENÝCH LUPKŮ V ŠACHTOVÝCH PECÍCH. In Sborník konference SUROVINY 2010. Praha: Silikátová společnost ČR, 2010. s. 105-111. ISBN: 978-80-02-02267- 1.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. Využití železitých odprašků při výrobě dinasu. In Maltoviny 2010. 2010. s. 106-110. ISBN: 978-80-214-4204- 7.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. BENTONIT - JEDNA Z BEZPEČNOSTNÍCH BARIÉR ÚLOŽIŠTĚ JADERNÉHO ODPADU. Zpravodaj WTA CZ, 2010, roč. 4, č. 3- 4, s. 10-12. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P. Vlastnosti isolačních žáromateriálů používaných pro stavby sklářských pecí. In Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie. Vysoké Tatry: 2010. s. 181-186. ISBN: 978-80-553-0387- 1.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. Reologické vlastnosti bentonitu. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 359-365. ISBN: 978-80-214-4144- 6.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; TVRDÍK, L.; LANG, K. PERSPEKTIVY "NESTANDARDNÍCH" POJIV V ŽÁROPRŮMYSLU. In Maltoviny 2010. 2010. s. 214-221. ISBN: 978-80-214-4204- 7.
  Detail

 • 2009

  NEVŘIVOVÁ, L. SLEDOVÁNÍ CHOVÁNÍ VIBROLITÝCH ŽÁROMATERIÁLŮ V PRŮBĚHU TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VÝROBY. In XII Mezinárodní vědecká konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 119-122. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P.; TVRDÍK, L. MIKROSTRUKTURA ŠAMOTOVÝCH OSTŘIV. In Sborník. Praha: silikátový svaz, 2009. s. 85-91. ISBN: 978-80-02-02172- 8.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. TECHNOLOGIE NAPĚŇOVÁNÍ PŘI VÝROBĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍHO ŠAMOTU. In Maltoviny 2009 sborník. ČR: VUT V Brně, 2009. s. 50-55. ISBN: 978-80-214-3995- 5.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M. Speciální požadavky na žáromateriály pro koksárenské baterie. In Sborník přednášek "Hutní keramika 2009". 2009. s. 1-2. ISBN: 978-80-86840-37- 6.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K. MIKROSTRUKTURA ŠAMOTOVÝCH OSTŘIV. Keramický zpravodaj, 2009, roč. 25, č. 6, s. 14-19. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. VLIV VÝPALU NA MIKROSTRUKTURU DINASU. In Construmat 2009. Praha: ČVUT, 2009. s. 253-257. ISBN: 978-80-01-04355- 4.
  Detail

 • 2008

  NEVŘIVOVÁ, L. Alkalická koroze žáromateriálů. In Construmat 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 59-60. ISBN: 978-80-214-3660- 2.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P. PRODUCTION OF HEAT INSULATING REFRACTORIES USING WASTE PRODUCTS. In Proceedings. Praha: Český silikátový svaz, 2008. s. 97-102. ISBN: 978-80-02-02021- 9.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K. TEPELNĚ ISOLAČNÍ ŽÁROMATERIÁLY VYRÁBĚNÉ ZA POUŽITÍ ODPADNÍCH SUROVIN. Silika, 2008, roč. 18, č. 1- 2, s. 51-54. ISSN: 1213- 3930.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P. Production of Heat Insulating Refractories using Waste Products. INTERCERAM, 2008, roč. 2008, č. 10, s. 83-86. ISSN: 0020- 5214.
  Detail

 • 2007

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P.; LANG, K. STUDIE CHEMICKÉ KOROZE ŽÁROMATERIÁLŮ. In Sborník. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 46-52. ISBN: 978-80-86840-37- 6.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K. MICROSTRUCTURE OF SILICA BRICK. In Sborník. Krakow, Polsko: 2007. s. 374-380. ISBN: 978-83-7242-429- 7.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. POSOUZENÍ RŮZNÝCH DRUHŮ ŽÁROMATERIÁLŮ PRO VÝROBU KOTEVNÍCH PRVKŮ. In Sborník konference. Rejvíz: 2007. s. 100-104. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. ENERGETIC IMPACT IN PRODUCTION OF REFRACTORIES. In Sborník. Košice, Slovensko: 2007. s. 49-54. ISBN: 978-80-8073-806- 8.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. ODPADNÍ MATERIÁLY JAKO PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ LEHČIVO V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH ŽÁROMATERIÁLECH. In Sborník konference. Brno: 2007. s. 108-116. ISBN: 978-80-214-3475- 2.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. Investigation of mechanical properties of castable with respect to their application as ceramic anchor elements. In Sborník. Rumunsko: 2007. s. 600-607. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail

 • 2006

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOVÁŘ, P. Tepelně izolační žáromateriály - výroba, vlastnosti, použití. In sborník. Štrbské Pleso: Technická univerzita v Košicích, 2006. s. 147-152. ISBN: 80-8073-511- 5.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. Using computer technology for laboratory results (data) evaluation. In sborník. Iasi, Romania: 2006. s. 328-335. ISBN: 973-7962-89- 3.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P. ODPADNÍ SUROVINY V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH ŽÁROMATERIÁLECH. In sborník. Praha: 2006. s. 73-78. ISBN: 80-02-01846- X.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. Technická termodynamika Modul BJ M05 Termodynamika vlhkého vzduchu. 2006. s. 1-34.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. VYUŽITÍ ODPADŮ Z TEPELNÝCH ELEKTRÁREN PŘI VÝROBĚ ŠAMOTU. In sborník. Ostrava: 2006. s. 129-133. ISBN: 80-248-1214- 2.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. TECHNICKÁ TERMODYNAMIKA, MODUL BJ11 M06 SUŠENÍ. 2006. s. 1-56.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K. SUROVINY A ŽÁROMATERIÁLY NA BÁZI SIO2. In sborník. Štrbské Pleso: Technická univerzita v Košicích, 2006. s. 95-100. ISBN: 80-8073-511- 5.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. TEPLÁRENSKÁ A ELEKTRÁRENSKÁ STRUSKA JAKO LEHČIVO V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH ŹÁROMATERIÁLECH. In sborník. Slovensko: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2006. s. 60-62. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. SPECIÁLNÍ KERAMIKA , MODUL BJ14 M04 ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY. 2006. s. 1-68.
  Detail

 • 2005

  NEVŘIVOVÁ, L., KOVÁŘ, P. Nové možnosti lehčení šamotu. Keramický zpravodaj, 2005, roč. 21, č. 1, s. 10-15. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, Lenka; KOVÁŘ, Pavel; BÝČEK, Martin. Využití odpadních surovin při výrobě tepelně izolačního šamotu. Keramický zpravodaj, 2005, roč. 21, č. 5, s. 8-12. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. Studium mikrostruktury žárovzdorných materiálů. 2005. s. 1-152.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, Lenka. Vliv vápna na fyzikálně mechanické vlastnosti dinasu. In Sborník Construmat. Rajecké teplice: 2005. s. 136-138. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L.; KOVÁŘ, P. Ověření možnosti použití cenosfér jako lehčiva v šamotových materiálech. In Sborník Juniorstav. Brno: 2005. s. 180-185. ISBN: 80-214-2831- 7.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, Lenka; DOSOUDIL, Tomáš. REGULACE MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ DINASU. Keramický zpravodaj, 2005, roč. 21, č. 6, s. 5-9. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. Mineralogické složení dinasu a možnosti jeho regulace. In Sborník Juniorstav. VUT FAST, 2005. s. 176-179. ISBN: 80-214-2831- 7.
  Detail

 • 2004

  NEVŘIVOVÁ, L. Cenosféry, nová možnost lehčení žárovzdorných materiálů. In Juniorstav 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 290 ( s.)ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. Cenosféry -vlastnosti, použití, tuzemské zdroje. Keramický zpravodaj, 2004, roč. 20, č. 5, s. 5 ( s.)ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. Vliv teploty výpalu na tridymitaci sklářského dinasu. In Construmat 2004. Košice: TU v Košicích, 2004. s. 104 ( s.)ISBN: 80-8073-175- 6.
  Detail

 • 2003

  NEVŘIVOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R., MEDVECOVÁ, J. Mikrostruktura lehčeného dinasového střepu. In XIV. konference o žárovzdorných materiálech. Praha: SSČR, 2003. s. 86 ( s.)ISBN: 80-02-15-52- 5.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. MIKROSTRUKTURA IZOLAČNÍHO DINASU A MOŽNOSTI JEJÍHO STANOVENÍ. In Stavebné materiály a skúšobníctvo. Stupava: TU Bratislava, 2003. s. 161 ( s.)ISBN: 80-7099-991- 8.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L., MEDVECOVÁ, J. Parametry izolačního dinasu v kontextu s technologií zkoušenou v P- D Refractories CZ. In 5. Odborná konference doktorského studia. Brno: Cerm, 2003. s. 61 ( s.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L. Tavení skla, nový systém oxy- tavení. In 5. Odborná konference doktorského studia. Brno: Cerm, 2003. s. 92 ( s.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

 • 2002

  NEVŘIVOVÁ, L. Problematika dinasu používaného v pecích s hořáky "OXIFLAME" řešená ve spolupráci s MŠLZ Velké Opatovice. In 4.odborná konference doktorského studia, sborník. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2002. s. 98 ( s.)ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail