Ing.

Lenka Nevřivová

Ph.D.

THD – odborný asistent

+420 541 147 510
Lenka.Nevrivova@vut.cz

Projekty

 • Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně
  Detail

 • Studium mikrostruktury žárobetonů připravených metodou sol-gel
  Detail

 • Studium vlivu gelačních činidel na koloidní roztoky SiO2 a Al2O3 a posouzení možnosti jejich využití při přípravě matrixu ULCC a NCC žárobetonů.
  Detail

 • Studium korozní odolnosti netvarových žáromateriálů
  Detail

 • Výzkum možnosti využití metody sol-gel v bezcementových žárobetonech
  Detail

 • Effects of mechano-chemical activation on the process of formation, structure and stability of selected clinker minerals
  Detail

 • GA18-25035S, Studium účinků proudících kapalin na opotřebení cementových kompozitů a následné modelování mechanické koroze
  Detail

 • TH02020321, Výroba mullitových ostřiv v šachtové peci
  Detail

 • TA02010084, Vývoj dinasu s optimalizovanými vlastnostmi s důrazem na odolnost proti korozi
  Detail

 • TA02021231, Vývoj ostrovního solárního systému s koncentrátorem ve formě speciální optické čočky, s využitím optických vláken pro přenos energie a úložištěm energie pro celoroční provoz .
  Detail

 • TA01011034, Výzkum možností využití druhotných surovin jako plniv do progresivních vícevrstvých podlahových nátěrových systémů
  Detail

 • Modernizace výuky studijního předmětu "Keramika - laboratoře"
  Detail

 • Technologické vlastnosti žárovzdorných jílů v České republice
  Detail