Ing.

Lenka Nevřivová

Ph.D.

THD – odborný asistent

+420 541 147 510
Lenka.Nevrivova@vut.cz

Tvůrčí aktivity

  • NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.: SL 11P 115; tepelně izolační šamotový materiál. D235. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)

  • NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.: SL10P-115; Tepelně izolační šamotový materiál. D235. (funkční vzorek)

  • NEVŘIVOVÁ, L.; LANG, K.; KOTOUČEK, M.; VŠIANSKÝ, D.: DOLL 1; Sklářský dinas DOLL-1. P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice, divize 06 Dinaska Svitavy. (funkční vzorek)

  • NEVŘIVOVÁ, L.; VŠIANSKÝ, D.; KOTOUČEK, M.; LANG, K.: DOLL-2; Sklářský dinas DOLL-2. P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice, divize 06 Dinaska Svitavy. (funkční vzorek)

  • ŠŤASTNÍK, S.; NEVŘIVOVÁ, L.: Heat Storage 01; Funkční vzorek tepelného zásobníku. Alumistr Developement s.r.o., U výzkumu 603, Hrušovany u Brna, 664 62. (funkční vzorek)

  • ŽIŽKOVÁ, N.; JEŘÁBEK, Z.; KEPRDOVÁ, Š.; NEVŘIVOVÁ, L.; SOKOLA, L.: TN01000056/04-V25; Zelený bioticky odolný kompozit využívající energii na bázi latentního tepla materiálu s fázovou přeměnou. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)