Ing.

Karel Hrich

Ph.D.

CHE – odborný asistent

+420 541 147 645
hrich.k@fce.vutbr.cz

Výuka

Konzultační hodiny

Pá 9:00 - 11:00

Garantované předměty

NCA005 Hydrobiologie a ekotoxikologie
NCB007 Procesy čištění odpadních vod

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Vyučované předměty

BCA001 Stavební chemie
BCA004 Chemie prostředí
BP053 Bakalářský seminář (V)
NCA005 Hydrobiologie a ekotoxikologie
NCB007 Procesy čištění odpadních vod

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • Hydrobiologie a ekotoxikologie
  • Procesy čištění odpadních vod
  • Stavební chemie (cvičení)
  • Chemie a technologie vody (cvičení)
  • Složení a vlastnosti přírodních vod (cvičení)