Ing.

Karel Hrich

Ph.D.

CHE – odborný asistent

+420 541 147 645
Karel.Hrich@vut.cz

Tvůrčí aktivity

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K.; HNÁTKOVÁ, T.: Kolona dusičnan; Laboratorní filtrační kolony s organickou náplní pro snížení koncentrace dusičnanů ve vodě. Klimatizovaná laboratoř UVHK Z057, Žižkova 17, Brno. (funkční vzorek)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K.; ŠEREŠ, M.: Deniro VP; Denitrifikační bioreaktor. Výzkumný pozemek ústavu vodního hospodářství krajiny. (poloprovoz)

Patenty

 • 2018

  užitný vzor
  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; MALÁ, J.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Denitrifikační bariéra v podpovrchových odtocích ze zemědělských půd. 32426, užitný vzor. (2018)
  Detail

 • 2016

  užitný vzor
  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; MALÁ, J.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; ŠEREŠ, M.; HNÁTKOVÁ, T.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Dekonta, a.s., Stehelčeves, CZ: Denitrifikační vertikální bioreaktor. 30185, užitný vzor. (2016)
  Detail