Ing.

Karel Hrich

Ph.D.

CHE – odborný asistent

+420 541 147 645
Karel.Hrich@vut.cz

Publikace

 • 2023

  HRICH, K.; MALÁ, J.; MARKOVÁ, J. Náběhová fáze autotrofních denitrifikačních bioreaktorů s náplní síra-vápenec. 15. bienální konference VODA 2023. Brno: Asociace pro vodu ČR z.s., 2023. s. 487-490. ISBN: 978-80-908629-3-7.
  Detail

 • 2022

  MALÁ, J.; HRICH, K.; VACULÍKOVÁ, K.; LEJSKA, S. Multicriterial approach to the determination of buffer zones for the Moravian Karst protected landscape area in the Czech Republic. Environmental Monitoring and Assessment, 2022, roč. 194, č. 2, s. 1-11. ISSN: 1573-2959.
  Detail Odkaz

 • 2020

  MALÁ, J.; HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; BÍLKOVÁ, Z. Production of sulphides in denitrifying woodchip bioreactors. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2020, roč. 27, č. 32, s. 40769-40776. ISSN: 0944-1344.
  Detail Odkaz

 • 2019

  HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; PÁNIKOVÁ, K.; MOSNÁ, S. Ovlivnění denitrifikačních vlastností aktivovaného kalu atrazinem. 13. bienální konference VODA 2019. Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení. Brno: CzWA service s.r.o., 2019. s. 461-464. ISSN: 2694-7013.
  Detail

  BÍLKOVÁ, Z.; MALÁ, J.; HRICH, K. Fate and behaviour of veterinary sulphonamides under denitrifying conditions. Science of the Total Environment, 2019, č. 695, s. 1-12. ISSN: 0048-9697.
  Detail Odkaz

 • 2018

  BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Start-Up Phase of Denitrifying Bioreactors Used For Agricultural Runoff Treatment. International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture, Book of Abstracts, Land Reclamation, Earth Observation and Surveying, Environmental Engineering. Bucharest, Romania: UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & VETERINARY MEDICINE BUCHAREST, 59 MARASTI BOULEVARD, DISTRICT 1, BUCHAREST, 011464, ROMANIA, 2018. s. 19-19. ISSN: 2457-3248.
  Detail

  SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K. Organic substances in woodchip aqueous leachates and their ecotoxicity. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 597-604. ISBN: 978-619-7408-46-1. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Start-up phase of denitrifying bioreactors used for agricultural runoff treatment. SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION & SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2018, roč. VII, č. 2018, s. 24-31. ISSN: 2285-6064.
  Detail Odkaz

  SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K. Denitrifying woodchip bioreactor shutdown during dry periods. In MendelNet 2018 - Proceedings of 25th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2018. s. 246-251. ISBN: 978-80-7509-597-8.
  Detail Odkaz

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K. The filter materials for denitrification barriers. In 16th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control. Conference Proceedings. Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain: The Internationa Water Association, 2018. s. 656-656. ISBN: 978-84-17098-53-7.
  Detail

  HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Návrh in situ denitrifikačního bioreaktoru. In Odpadové vody 2018 Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. s. 93-98. ISBN: 978-80-973196-0-1.
  Detail

  SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Phosphorus removal from agricultural runoff by enhanced denitrifying woodchip bioreactors. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 645-652. ISBN: 978-619-7408-46-1. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2017

  MALÁ, J.; SCHRIMPELOVÁ, K.; TŮMA, A;, BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K. Assessment of river water quality in the Moravian Karst, Czech Republic. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 81-88. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  SCHRIMPELOVÁ, K.; MARŠÁLKOVÁ, E.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K. Leachability of denitrifying bioreactor fillings. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. 613-620. ISBN: 978-619-7408-09-6. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K. Numerical prediction of nitrates concetrations using natural treatment for agricultural water. In 10th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetland. Třeboň: ENKI, o.p.s, Třeboň, 2017. s. 49-51. ISBN: 978-80-905483-3-6.
  Detail

  BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J. Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů. Sborník přednášek a posterových sdělení z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017. 2017. s. 215-218. ISBN: 978-80-263-1322-9.
  Detail

  SCHRIMPELOVÁ, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K. Suitability of denitrifying woodchip bioreactor outflows for use in irrigation. In MendelNet 2017 - Proceedings of 24th International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 465-470. ISBN: 978-80-7509-529-9.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, K.; SCHRIMPELOVÁ, K.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ŠEREŠ, M. Sustainability of denitrifying bioreactors with various fill media. Plant, Soil and Environment (PSE), 2017, roč. 63, č. 10, s. 442-448. ISSN: 1805-9368.
  Detail Odkaz

 • 2016

  MALÁ, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HRICH, K.; KRÁLOVÁ, H.; BÍLKOVÁ, Z.; SCHRIMPELOVÁ, K. Náplně bioreaktorů pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ. In Odpadové vody 2016 Zborník prdnášok 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 67-72. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; NĚMCOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K.; OLEJNÍČKOVÁ, Z. Extensive technology used for the nitrates removal from agricultural runoffs in Czech Republic. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Ecology, Economics, Education and Legislation. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 373-380. ISBN: 978-6-1971-0566-7. ISSN: 1314-2704.
  Detail Odkaz

  HRICH, K.; MALÁ, J.; BÍLKOVÁ, Z.; HRICH, R. Halogenované organické látky na ČOV Brno. In Odpadové vody 2016 Zborník posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 161-166. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
  Detail

 • 2015

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T. Možnosti odstaňování dusičnanů ze zemědělských smyvů in situ. In Sborník přednášek a posterových sdělení z 11. bienální konference a výstavy, VODA 2015. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2015. s. 217-220. ISBN: 978 80 263 0971 0.
  Detail

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MALÁ, J.; KRÁLOVÁ, H.; HRICH, K.; NĚMCOVÁ, M.; SCHRIMPELOVÁ, K.; HNÁTKOVÁ, T. Nové technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů. SOVAK, 2015, roč. 2015, č. 12, s. 12-16. ISSN: 1210- 3039.
  Detail Odkaz

  HRICH, K.; MALÁ, J.; HRICH, R. Inhibice nitrifikace a denitrifikace vybranými látkami. In Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod. Brno: Tribun EU s.r.o., 2015. s. 49-57. ISBN: 978-80-263-0884- 3.
  Detail

 • 2013

  HRICH, K. Rozklad aminokyselin v aktivovaném kalu. In VODA 2013 Sborník přednášek a posterových sdělení. Brno: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 339-342. ISBN: 978-80-263-0506- 4.
  Detail

 • 2011

  HRICH, K.; GRODA, B. Content changes of adsorbable organically bound halogens during sludge centrifugation and drying. Research in agricultural engineering, 2011, roč. 57, č. 1, s. 30-36. ISSN: 1212-9151.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HRICH, K.; MALÁ, J.; HRICH, R. Dusíkaté organické látky v komunálních odpadních vodách. In VODA 2011 Sborník přednášek a posterových sdělení. Brno: Tribun EU s.r.o., 2011. s. 39-42. ISBN: 978-80-263-0045- 8.
  Detail

 • 2010

  LAGOVÁ, M.; HRICH, K. Vybrané jakostní ukazatele příměstského toku. Sborník anotací konference Juniorstav 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 258-258. ISBN: 978-80-214-4042-5.
  Detail

  HRICH, K.; GRODA, B. Relationship Between Centrifugation and Drying of Sludge and The Organic Halogenes. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. 58, č. 5, s. 185-190. ISSN: 1211-8516.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  MALÁ, J.; MALÝ, J.; HRICH, K.; VYBÍRALOVÁ, P. Denitrifikace v oxickýxh podmínkách. In Odpadové vody 2010. Vydavaťelstvo VÚP-NOI, Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2010. s. 198-203. ISBN: 978-80-89088-94- 2.
  Detail

 • 2009

  KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; MICHELČÍKOVÁ, B.; PAŘIL, P.; HRICH, K. Questions and Possibilities for Suburban Watercourse Restoration. The RIVER RESTORATION CENTRE’S 10th ANNUAL NETWORK CONFERENCE. Nottingham: University of Nottingham, England, 2009. s. 28-28.
  Detail

  LAGOVÁ, M.; MALÁ, J.; HRICH, K. Studie vybraných indikátorů v malých vodních tocích. In Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 109-112. ISBN: 978-80-7204-629-4.
  Detail

  MALÁ, J.; HRICH, K.; MALÝ, J. Kinetika přeměn dusíkatých sloučenin v SB reaktoru. In Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod. Brno: Asociace čistírenských expertů České Republiky, 2009. s. 18-29. ISBN: 978-80-7399-687- 1.
  Detail

  HRICH, K.; MALÁ, J.; LAGOVÁ, M. Sledování a porovnání kvality sedimentů v malých příměstských tocích. In Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2009. s. 65-68. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  HRICH, K.; MALÁ, J. Vliv vypouštění nečištěných splaškových vod na malý vodní tok. In Odpadové vody 2008 - sborník posterov. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2008. s. 39-47. ISBN: 978-80-89088-68- 3.
  Detail

  HRICH, K. MONITOROVÁNÍ AOX V KALU A ODPADNÍCH VODÁCH. Juniorstav 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 273-273. ISBN: 978-80-86433-45-5.
  Detail

  KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; HRICH, K.; PAŘIL, P.; SUKAČOVÁ, K. Malé vodní toky v zemědělské krajině. Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků. Olomouc: 2008. s. 118-119. ISBN: 978-80-244-1890-2.
  Detail

  KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; HRICH, K.; SVOBODOVÁ, Z.; BEKLOVÁ, M.; PAŘIL, P.; SUKAČOVÁ, K. Comprehensive approach to restoration of small water courses in suburban areas (case study from the Czech Republic). 4th ECRR International Conference on River Restoration. Venice: European Centre for River Restoration, 2008. s. 231-240.
  Detail

  MALÁ, J.; HRICH, K.; ŠIROKÝ, P. Úbytek dusíku v procesu biologické nitrifikace. In Odpadové vody 2008 - sborník posterov. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2008. s. 101-108. ISBN: 978-80-89088-68- 3.
  Detail

 • 2007

  MALÁ, J.; HRICH, K.; KELNAROVÁ, T. Vodní tok znečištěný splaškovými vodami. Rizika ve vodním hospodářství. Brno: CERM, 2007. s. 376-385.
  Detail

  KRÁLOVÁ, H.; MALÁ, J.; ŠIROKÝ, P.; HRICH, K.; MODRÁ, H. Hlavní polutanty malých toků v zemědělské krajině. Rizika ve vodním hospodářství, sborník příspěvků. Brno: CERM, 2007. s. 365-375. ISBN: 978-80-86433-43-1.
  Detail