Detail předmětu

Procesy čištění odpadních vod

Akademický rok 2023/24

NCB007 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV zimní semestr 2. ročník

Druhy odpadních vod dle jejich původu, extrakce, stripování, čiření, adsorpce, srážecí procesy, neutralizace, odlučování lehkých částic, dělicí metody na principu polopropustných membrán, filtrace, pokročilé oxidační procesy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je získat znalosti o funkci a využití chemických a fyzikálně chemických procesů při čištění odpadních vod.

Student zvládne cíl předmětu, tj. základní procesy a postupy čištění odpadních vod: iontová výměna, extrakce, stripování, čiření, adsorpce, srážecí procesy, neutralizace, odlučování lehkých částic, dělicí metody na principu polopropustných membrán, filtrace, anaerobní reaktory, odstraňování dusíku a fosforu a k chemii a technologii vody.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, tj. základní procesy a postupy čištění odpadních vod: iontová výměna, extrakce, stripování, čiření, adsorpce, srážecí procesy, neutralizace, odlučování lehkých částic, dělicí metody na principu polopropustných membrán, filtrace, anaerobní reaktory, odstraňování dusíku a fosforu.a k chemii a technologii vody.

Osnova

1. Druhy odpadních vod, dle původu.
2. Extrakce.
3. Stripování.
4. Čiření.
5. Adsorpce.
6. Srážecí procesy.
7. Neutralizace.
8. Odlučování lehkých částic.
9. Dělicí metody na principu polopropustných membrán.
10. Pokročilé oxidační procesy.

Prerekvizity

Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, charakteristika složení vod, plyny ve vodách, pH, neutralizační kapacita, vápenato-uhličitanová rovnováha, tvrdost vody, životní podmínky mikroorganizmů ve vodách, biochemické procesy ve vodách, přirozené způsoby čištění odpadních vod, anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Druhy odpadních vod, dle původu.

2. Extrakce.

3. Stripování.

4. Čiření.

5. Adsorpce.

6. Srážecí procesy.

7. Neutralizace.

8. Odlučování lehkých částic.

9. Dělicí metody na principu polopropustných membrán.

10. Pokročilé oxidační procesy.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní hodina, bezpečnost a organizace práce v laboratoři, počítání příkladů.

2. Stripování amoniaku.

3. Čiření organickým koagulantem.

4. Adsorpce na aktivní uhlí.

5. Odlučování nepolárních extrahovatelných látek.

6. Odstraňování mědi cementací.

7. Oxygenační kapacita aerační nádrže.

8. Srážení kyanidů síranem železnatým.

9. Stanovení rychlosti volné sedimentace kalu, Kalový index.

10. Stanovení filtrační rychlosti suspenze, zápočtový test.