Detail předmětu

Hydrobiologie a ekotoxikologie

Akademický rok 2023/24

NCA005 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

Základní hydrobiologické pojmy, biologie stojatých a tekoucích vod, procesy samočištění v povrchových vodách, eutrofizace, hodnocení saprobity povrchových vod, biologie podzemních vod, biologické indikátory znečištění.
Základní ekotoxikologické pojmy, typy toxického účinku, faktory ovlivňující toxicitu, toxikologické vlastnosti vybraných sloučenin, problematika xenobiotik, monitoring životního prostředí, ekotoxikologické biotesty, související legislativa.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Vybrané kapitoly z hydrobiologie a vodní ekotoxikologie.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu - vybrané kapitoly z hydrobiologie a vodní ekotoxikologie.

Osnova

1. Základní hydrobiologické a ekologické pojmy.
2. Hydrobiologie stojatých a tekoucích vod, samočištění.
3. Klasifikace vod podle trofie.
4. Saprobní systém hodnocení kvality povrchových vod.
5. Biologie podzemních vod.
6. Biologické indikátory znečištění.
7. Základní ekotoxikologické pojmy, druhy toxicity, faktory ovlivňující toxicitu.
8. Prioritní polutanty v prostředí.
9. Působení xenobiotik na organismy.
10. Odběr a příprava reprezentativních vzorků, faktory ovlivňující výsledky testů.
11. Ekotoxikologické biotesty.
12. Způsoby hodnocení testů toxicity, interpretace výsledků.
13. Legislativa. Seznámení s vybranými ekotoxikologickými biotesty pomocí audiovizuální techniky.

Prerekvizity

obecné znalosti biologie, schopnost vykonávat laboratorní činnost, schopnost vyhodnotit laboratorní výsledky, zapsat protokol o činnosti, matematicky zpracovat výsledky měření

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní hydrobiologické a ekologické pojmy.

2. Hydrobiologie stojatých a tekoucích vod, samočištění.

3. Klasifikace vod podle trofie.

4. Saprobní systém hodnocení kvality povrchových vod.

5. Biologie podzemních vod.

6. Biologické indikátory znečištění.

7. Základní ekotoxikologické pojmy, druhy toxicity, faktory ovlivňující toxicitu.

8. Prioritní polutanty v prostředí.

9. Působení xenobiotik na organismy.

10. Odběr a příprava reprezentativních vzorků, faktory ovlivňující výsledky testů.

11. Ekotoxikologické biotesty.

12. Způsoby hodnocení testů toxicity, interpretace výsledků.

13. Legislativa. Seznámení s vybranými ekotoxikologickými biotesty pomocí audiovizuální techniky.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Školení o bezpečnosti. Terénní a experimentální zápisy, odběrový protokol.

2. Mikroskopie – příprava preparátu a mikroskopické pozorování. Zpracování pozorování do protokolu.

3. Ekotoxikologický biotest – využití Hořčice bílé Sinapis alba.

4. Ekotoxikologický biotest – využití Okřehku menšího Lemna minor.

5. Metody odběru vzorků vody a sedimentu.

6. Antropogenně ovlivněné stojaté, tekoucí vody.