Mgr.

Jan Šafařík

Ph.D.

MAT – odborný asistent

+420 541 147 606
safarik.j@fce.vutbr.cz

Výuka

Konzultační hodiny

Aktuální úřední a konzultační hodiny naleznete na webu http://vyuka.safarikovi.org/

Garantované předměty

AD7 Deskriptivní geometrie
AD8 Deskriptivní geometrie
BAA007 Deskriptivní geometrie
GA02 Deskriptivní geometrie

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Vyučované předměty

BAA007 Deskriptivní geometrie
BAA008 Matematika 1 (G)
BAA009 Matematika 2 (G)
VAC001 Základy deskriptivní geometrie

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • Výuka matematiky inženýrského a bakalářského studia všeobecného zaměření,
  • výuka matematiky bakalářského studia na oboru Geodézie a kartografie,
  • výuka matematiky bakalářského studia na oboru Architektura pozemních staveb,
  • výuka konstruktivní geometrie bakalářského studia všeobecného zaměření,
  • výuka deskriptivní geometrie inženýrského a bakalářského studia všeobecného zaměření,
  • výuka deskriptivní geometrie inženýrského a bakalářského studia na oboru Geodézie a kartografie,
  • výuka deskriptivní geometrie inženýrského a bakalářského studia – kombinovaná forma studia.