Detail předmětu

Základy deskriptivní geometrie

Akademický rok 2023/24

VAC001 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Volitelné předměty zimní semestr

Eukleidovské konstrukce v rovině, shodná a podobná zobrazení v rovině, konstrukce elipsy na základě ohniskových vlastností, základy stereometrie, základy rovnoběžného a středového promítání, perspektivní afinita, perspektivní kolineace, křivka afinní ke kružnici. kótované promítání, základy kolmé axonometrie.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Zvládnout eukleidovské konstrukce, shodná a podobná zobrazení v rovině. Zvládnout konstrukci elipsy na základě ohniskových vlastností. Zvládnout základy stereometrie. Zvládnout základy rovnoběžného a středového promítání. Pochopit princip perspektivní afinity, perspektivní kolineace a umět perspektivní afinitu a kolineaci použít při řešení příkladů. Pochopit a zvládnout základy promítání: kótovaného, kolmé axonometrie. Rozvinout prostorovou představivost a zvládnout prostorové řešení jednoduchých úloh. Umět zobrazit jednoduchá geometrická tělesa a plochy v jednotlivých projekcích.

Znalosti

Student zvládne konstrukci elipsy, základy stereometrie a perspektivní afinity, perspektivní kolineace, základy rovnoběžného a středového promítání. Zvládne základy kótovaného promítání a kolmé axonometrie, konstrukci základních úloh a zobrazí jednoduchá geometrická tělesa v těchto projekcích.

Osnova

1. Konstrukce základních útvarů v rovině (eukleidovské konstrukce, shodná a podobná zobrazení). Rozšířený eukl. prostor. Konstrukce elipsy.

2. Princip promítání středového a rovnoběžného. Perspektivní afinita, perspektivní kolineace, příklady.

3. Afinní obraz kružnice. Základy stereometrie. Jednoduchá tělesa - rozbor. Systém základních úloh. Úvod do kótovaného promítání.

4. Kótované promítání. Základní úlohy.

5. Kótované promítání. Průmět kružnice. Konstruktivní úlohy.

6. Kótované promítání. Konstruktivní úlohy. Zobrazení tělesa.

7. Kótované promítání. Zobrazení tělesa.

8. Základy kolmé axonometrie.

9. Kolmá axonometrie. Úlohy polohy.

10. Zápočty.

Prerekvizity

Základní znalosti geometrie v rovině a základy stereometrie v rozsahu střední školy.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Konstrukce základních útvarů v rovině (eukleidovské konstrukce, shodná a podobná zobrazení). Rozšířený eukl. prostor. Konstrukce elipsy.

2. Princip promítání středového a rovnoběžného. Perspektivní afinita, perspektivní kolineace, příklady.

3. Afinní obraz kružnice. Základy stereometrie. Jednoduchá tělesa - rozbor. Systém základních úloh. Úvod do kótovaného promítání.

4. Kótované promítání. Základní úlohy.

5. Kótované promítání. Průmět kružnice. Konstruktivní úlohy.

6. Kótované promítání. Konstruktivní úlohy. Zobrazení tělesa.

7. Kótované promítání. Zobrazení tělesa.

8. Základy kolmé axonometrie.

9. Kolmá axonometrie. Úlohy polohy.

10. Zápočty.