Ing.

Eva Hyánková

Ph.D.

VHK – odborný asistent

+420 541 147 775
Eva.Hyankova@vut.cz

Výuka

Konzultační hodiny

pátek 10:00 - 12:00

Garantované předměty Akademický rok 2023/24

AS001 Aplikovaná ekologie
BSA005 Pedologie a závlahy
BSA012 Nauka o krajině
BS004 Pedologie a závlahy
GS01 Nauka o krajině
HS51 Ekologické inženýrství
NSB020 Revitalizace a stabilita krajiny
NSB022 Revitalizace a stabilita krajiny
TS51 Revitalizace a stabilita krajiny

Zaměření pedagogické činnosti

  • přednášky i cvičení BSA005 Pedologie a závlahy - část Závlahy a závlahové systémy
  • přednášky i cvičení NSB020 Revitalizace a stabilita krajiny
  • přednášky i cvičení NSA013 Vybrané statě z vodního hospodářství krajiny - část fluviální geomorfologie, revitalizace drobných vodních toků
  • přednášky BSA012 Nauka o krajině
  • projekt BSA007 Projekt vodní hospodářství krajiny - téma Závlahy
  • cvičení BSB010 Rybníky a účelové nádrže