Ing.

Eva Hyánková

Ph.D.

VHK – odborný asistent

+420 541 147 775
hyankova.e@fce.vutbr.cz

Výuka

Konzultační hodiny

pátek 10:00 - 12:00

Garantované předměty

BS004 Pedologie a závlahy
BSA005 Pedologie a závlahy
BSA012 Nauka o krajině
HS51 Ekologické inženýrství
NSB020 Revitalizace a stabilita krajiny
NSB021 Ekologické inženýrství
NSB022 Revitalizace a stabilita krajiny
TS51 Revitalizace a stabilita krajiny

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Vyučované předměty

BP053 Bakalářský seminář (V)
BS007 Projekt vodní hospodářství krajiny
NSA013 Vybrané statě z vodního hospodářství krajiny
NSB018 Diplomový seminář (V-VHK)
NSB020 Revitalizace a stabilita krajiny

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • přednášky i cvičení BS004 Pedologie a závlahy - část Závlahy a závlahové systémy
  • přednášky i cvičení NSB020 Revitalizace a stabilita krajiny
  • přednášky i cvičení NSA013 Vybrané statě z vodního hospodářství krajiny - část fluviální geomorfologie, revitalizace drobných vodních toků
  • přednášky GS01 Nauka o krajině
  • projekt BS007 Projekt vodní hospodářství krajiny - téma Závlahy
  • cvičení BS053 Rybníky a účelové nádrže