Ing.

Eva Hyánková

Ph.D.

VHK – odborný asistent

+420 541 147 775
Eva.Hyankova@vut.cz

Projekty

 • Modelování a optimalizace srážko-odtokových a erozních procesů v krajině
  Detail

 • Zachování funkcí a kvality vody ve vodním toku za snížených průtoků
  Detail

 • Možnosti zlepšení kvality vody ve vodních tocích při nízkých vodních stavech
  Detail

 • Efektivní nakládání s vodními zdroji na jižní Moravě
  Detail

 • Využití vyčištěných odpadních vod pro závlahu a jejich vliv na kvalitu podzemních vod.
  Detail

 • SL/8/59/04, Výzkum vodních ekosystémů v rámci povodí
  Detail