Ing.

Eva Hyánková

Ph.D.

VHK – odborný asistent

+420 541 147 775
Eva.Hyankova@vut.cz

Publikace

 • 2021

  HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ZEDNÍK, O.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Irrigation with Treated Wastewater as an Alternative Nutrient Source (for Crop): Numerical Simulation. Agriculture, 2021, roč. 11, č. 10, s. 1-20. ISSN: 2077-0472.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2018

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.; HYÁNKOVÁ, E. The Influence of Ammonia on Groundwater Quality during Wastewater Irrigation. Soil and Water Research, 2018, roč. 13, č. 3, s. 161-169. ISSN: 1801-5395.
  Detail Odkaz

 • 2013

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E. Vliv umístění rozrážecí stěny v komoře septiku na odtokové parametry. In ČOV pro objekty v horách Přírodní řešení nebo high tech?. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. s. 89-110. ISBN: 978-80-214-4746- 2.
  Detail

 • 2007

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E. Přírodní technologie čištění pro málo znečištěné odpadní vody. In Sborník přednášek odborného semináře "Decentralizované nakládání s odpadními vodami". Brno: ARDEC, s.r.o., 2007. s. 55-62. ISBN: 80-86020-53- 3.
  Detail

 • 2006

  HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ROZKOŠNÝ, M.; ŠÁLEK, J. The Knowledge Based on the Research of the Filtration Properties of the Filter Media and on the Determination of Clogging Causes. In 10th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control. Lisabon: 2006. s. 1331-1338. ISBN: 989-20-0361- 6.
  Detail

 • 2005

  ŠÁLEK, J.; ROZKOŠNÝ, M.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E. Function of natural and constructed wetlands in the nutrient removal process with a focus on the ammonia nitrogen. In International Symposium on Wetland pollutant Dynamics and Control. Gent: Niels De Pauw, Filip Tack, 2005. s. 25-30.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E.; ŠÁLEK, J.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Clogging in waste water treatment plants used natural ways for cleaning of polluted water. In Enviro Nitra 2005. Nitra: SPU Nitra, 2005. s. 37-37. ISBN: 80-8069-507- 5.
  Detail

  ŠÁLEK, J.; HYÁNKOVÁ, E.; MALÝ, J. Utilization of closed capped landfills for leachate recirculation. In Enviro Nitra 2005. Nitra: SPU Nitra, 2005. s. 73-73. ISBN: 80-8069-507- 5.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E.; HŘEBÍČKOVÁ, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J. Kolmatace ve vegetačních kořenových čistírnách a její vliv na životnost zařízení. In Přírodní způsoby čištění vod IV. Brno: FAST VUT v Brně, 2005. s. 25-30. ISBN: 80-214-3023- 0.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E. Vegetační kořenové čistírny - kolmatace a prognóza životnosti. In Vodní hospodářství krajiny. Černice: ČVUT Praha, 2005. s. 321-328. ISBN: 80-01-03326- 0.
  Detail

  ŠÁLEK, J., ROZKOŠNÝ, M., HYÁNKOVÁ, E., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. The knowledge gained by the research of the substrate clogging of natural and artificial types of wetland. In International Symposium on Wetland pollutant Dynamics and Control. 1. Gent: Niels De Pauw, Filip Tack, 2005. s. 242-243.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E.; HŘEBÍČKOVÁ, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J. Prognóza kolmace umělých mokřadů. In Říční krajina 3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 120-127. ISBN: 80-244-1162- 8.
  Detail

 • 2004

  HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Poznatky z výzkumu kolmace filtračního prostředí zemních filtrů. In Zborník z konferencie Odpadové vody 2004. Nitra: AČE SR, 2004. s. 329 ( s.)ISBN: 80-89088-33- 3.
  Detail

  CÁSKOVÁ, K., HYÁNKOVÁ, E. JANDORA, J., RUČKA, J. 4. Vodohospodářská konfrence 2004. Sborník příspěvků. 4. Vodohospodářská konfrence 2004. Sešit 6. Brno: 2004. ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. Výzkum kolmace filtračního prostředí v aluviích. In Říční krajina 2004. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2004. s. 253 ( s.)ISBN: 80-244-0942- 9.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E. Výsledky poloprovozního a provozního výzkumu kolmace filtračního prostředí vegetačních kořenových čistíren. In 4. vodohospodářská konference 2004 - sborník příspěvků. Brno: CERM, s.r.o., 2004. s. 177 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  ŠÁLEK, J., MALÝ, J., HYÁNKOVÁ, E., ROZKOŠNÝ, M., ŠTENCEL, M. Přírodní způsoby čištění odpadních vod druhé generace. In Zborník z konferencie Odpadové vody 2004. Tatranské Zruby: AČE SR, 2004. s. 103 ( s.)ISBN: 80-89088-33- 3.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E. Výzkum kolmace filtračního prostředí vegetačních kořenových čistíren. In Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2004. Brno: FAST VUT Brno, 2004. s. 230 ( s.)ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

 • 2003

  ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E., ŠTENCEL, M. Non- traditional ways of solving the landscape water management. Ekológia, 2003, roč. 22, č. suppl. 2, s. 275 ( s.)ISSN: 1335- 342X.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E. Model research of filtration media clogging in reed bed treatment plants. In International Conference of Water Service Science ICWSS 2003. Brno: VUT Brno, 2003. s. 132 ( s.)ISBN: 80-214-2358- 7.
  Detail

  PROKEŠOVÁ, L., HYÁNKOVÁ, E. Problematika řešení vegetačních kořenových čistíren. In Sborník příspěvků z konference Venkovská krajina. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2003. s. 103 ( s.)ISBN: 80-239-0763- 8.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E. Vegetační kořenové čistírny odpadních vod – problematika kolmace. In Problematika vodního hospodářství 2003. Praha: ČVUT Praha, 2003. s. 68 ( s.)ISBN: 80-01-02844- 5.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J. Poznatky z výzkumu kolmace filtračního prostředí vegetačních kořenových čistíren s vertikálním prouděním. In 3. vodohospodářská konference 2003. Brno: FAST VUT Brno, 2003. s. 441 ( s.)ISBN: 80-86433-26- 9.
  Detail

  ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E., ŠTENCEL, M. Netradiční způsoby řešení vodního hospodářství krajiny. In Nové trendy v karjinnej ekológii. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2003. s. 363 ( s.)ISBN: 80-223-1876- 0.
  Detail

  ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E., PROKEŠOVÁ, L., ŠTENCEL, M. Vývoj vegetačních čistíren druhé generace. Acta horticulturae et regiotecturae, 2003, roč. 6, č. 6, s. 75 ( s.)ISSN: 1335- 2563.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J. Příčiny kolmace filtračního prostředí vegetačních kořenových čistíren a metody prevence. In Přírodní způsoby čištění odpadních vod III. Brno: FAST VUT Brno, 2003. s. 103 ( s.)ISBN: 80-214-2474- 5.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E. Použití fyzikálního modelu s horizontálním průtokem při výzkumu kolmace ve vegetačních kořenových čistírnách. In Přírodní způsoby čištění odpadních vod III. Brno: FAST VUT Brno, 2003. s. 109 ( s.)ISBN: 80-214-2474- 5.
  Detail

 • 2002

  ŠÁLEK, J., KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M., HYÁNKOVÁ, E. Těsnění biologických nádrží. In Stabilizační a dešťové nádrže. 1. Brno: FAST VUT, 2002. s. 39-44. ISBN: 80-214-2218- 1.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J. Fyzikální vlastnosti filtračního prostředí vegetačních kořenových čistíren odpadních vod. In Sborník vědeckých a odborných spisů Stavební fakulty Vysokého učení technického 2001/ 2002. Sborník vědeckých a odborných spisů Stavební fakulty Vysokého učení technického. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. s. 173 ( s.)ISBN: 80-214-2251- 3.
  Detail

 • 2001

  HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J. Modelový výzkum kolmace filtračního prostředí. In Přírodní způsoby čištění odpadních vod II. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHK - Kabinet životního prostředí, 2001. s. 43 ( s.)ISBN: 80-214-1862- 1.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E. Poznatky z výzkumu kolmace filtračních náplní vegetačních kořenových čistíren. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských systémů. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2001. s. 258 ( s.)ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E. Přírodní čistící procesy v krajině a jejich vliv na jakost vody. In EKOTREND - trvale udržitelný rozvoj. České Budějovice: JČU Zemědělská fakulta, 2001. s. 139 ( s.)ISBN: 80-7040-487- 6.
  Detail

 • 2000

  HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J. Filtrační prostředí vegetačních kořenových čistíren, vlastnosti a možnosti jeho narušení. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. s. 65 ( s.)ISBN: 80-214-1463- 4.
  Detail

  HYÁNKOVÁ, E., ŠÁLEK, J. Kolmatace ve filtračním prostředí vegetačních čistíren. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů - výsledky výzkumu v roce 2000. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. s. 116 ( s.)ISBN: 80-214-1752- 8.
  Detail

  ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E. Poznatky z výzkumu kolmace mokřadního prostředí. In Mokřady 2000. Olomouc: CHKO Litovelské Pomoraví, 2000. s. 130 ( s.)ISBN: 80-86143-20- 1.
  Detail

 • 1999

  HYÁNKOVÁ, E. Nové směry v řešení vegetačních kořenových čistíren. Vodní hospodářství, 1999, roč. 1999, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E. Poznatky z výzkumu filtračního prostředí vegetační čistírny. In 11 th International Scientific Conference. Brno: FAST VUT, 1999. s. 167 ( s.)
  Detail

  ŠÁLEK, J., FADRUS, H., HYÁNKOVÁ, E. Vlastnosti filtračních materiálů pro přírodní způsoby čištění odpadních vod v krajině. In Krajina, meliorace a vodní hospodářství na přelomu tisíciletí. Brno: VUT, MZLU, ICID, 1999. s. 259 ( s.)
  Detail

  ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E. Využití přírodních způsobů čištění při ochraně nádrží na pitnou vodu. In Pitná voda z údolních nádrží. Tábor: x, 1999. s. 329 ( s.)
  Detail

 • 1998

  ŠÁLEK, J., HYÁNKOVÁ, E., HANZL, T. Stanovení fyzikálních vlastností filtračních materiálů vegetačních kořenových čistíren. In Nové poznatky při řešení vegetačních kořenových čistíren. Brno: FAST VUT, 1998. s. 100 ( s.)ISBN: 80-214-1265- 8.
  Detail