Ing.

Eva Hyánková

Ph.D.

VHK – odborný asistent

+420 541 147 775
Eva.Hyankova@vut.cz

Odborné zaměření

  • závlahy a závlahové systémy
  • stabilita a revitalizace krajiny
  • hydroekologický monitoring, hydromorfologie toků
  • revitalizace drobných vodotečí