Přechozí ročníky

Stavební inženýrství
Konstrukce a dopravní stavby

prezenční 4 roky zakončeno titulem Bc.

Naučíte se, jak dobře vymyslet a realizovat silnice, železnice a ostatní liniové stavby včetně nádherných mostů. Budete tvořit efektivní a bezpečné trasy, které spojí lidi a místa s odpovědností k nim i krajině.

Detaily programu: Stavební inženýrství.
Alternativní programy: Stavební inženýrství (kombinované studium).

Klíčem k fungování naší civilizace je promyšlená a kvalitně postavená infrastruktura.

Přijímací řízení

Do kdy je možné podat přihlášku a co tě čeká na přijímačkách?

Přijímačky

Pojďte na FAST!

E-přihláška