Detail předmětu

Matematika 4

Akademický rok 2024/25

BAA004 předmět zařazen v 9 studijních plánech

BPC-SI / S zimní semestr 3. ročník

BPC-SI / K zimní semestr 3. ročník

BPC-SI / E zimní semestr 3. ročník

BPC-SI / M zimní semestr 3. ročník

BPC-SI / V zimní semestr 3. ročník

BPC-MI zimní semestr 2. ročník

BPC-EVB zimní semestr 3. ročník

BKC-SI zimní semestr 3. ročník

BPA-SI zimní semestr 3. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

 1. Diskrétní a spojitá náhodná veličina (náhodný vektor), rozdělovací funkce. Pravděpodobnost.
 2. Vlastnosti pravděpodobnosti. Distribuční funkce. Vlastnosti distribuční funkce.
 3. Vztahy mezi rozdělovací a distribuční funkcí náhodné veličiny. Marginální náhodný vektor. Nezávislé náhodné veličiny.
 4. Číselné charakteristiky náhodných veličin: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient, modus, kvantily. Pravidla pro výpočet střední hodnoty a rozptylu.
 5. Číselné charakteristiky náhodných vektorů: kovariance, korelační koeficient, kovarianční a korelační matice.
 6. Některé zákony diskrétního rozdělení – klasické, alternativní, binomické, Poissonovo, hypergeometrické – definice, použití.
 7. Některé zákony spojitého rozdělení – rovnoměrné, exponenciální, normální i vícerozměrné - definice, použití.
 8. Chí-kvadrát rozdělení, Studentovo rozdělení – vznik, použití. Náhodný výběr. Výběrové statistiky.
 9. Rozdělení výběrových statistik. Bodový odhad parametrů rozdělení. Požadované vlastnosti odhadu.
 10. Intervalový odhad parametrů rozdělení.
 11. Testování statistických hypotéz - podstata. Testy o parametrech normálního rozdělení. Asymptotický test o parametru alternativního rozdělení.
 12. Testy dobré shody. Chí – kvadrát test. Základní pojmy regresní analýzy.
 13. Lineární model.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

 1. Výběrová rozdělovací funkce. Histogram. 
 2. Rozdělovací funkce náhodné veličiny. Pravděpodobnost. 
 3. Distribuční funkce. Vztahy mezi rozdělovací a distribuční funkcí.
 4. Transformace náhodných veličin – pouze na cvičení.
 5. Marginální a simultánní náhodný vektor. Nezávislost náhodných veličin.
 6. Výpočet střední hodnoty, rozptylu, směrodatné odchylky, variačního koeficientu, modu a kvantilů náhodné veličiny. Pravidla pro výpočet střední hodnoty a rozptylu.
 7. Korelační koeficient. Písemka.
 8. Výpočet pravděpodobnosti v případech speciálních zákonů rozdělení pravděpodobnosti - alternativní, binomické, Poissonovo, hypergeometrické.
 9. Výpočet pravděpodobnosti v případě normálního rozdělení. Práce se statistickými tabulkami.
 10. Výpočet realizací výběrových statistik. Aplikační příklady na jejich rozdělení.
 11. Výpočet realizací intervalového odhadu parametrů normálního rozdělení.
 12. Testování hypotéz o hodnotách parametrů normálního rozdělení. Asymptotický test o parametru alternativního rozdělení.
 13. Testy dobré shody. Zápočet.