Detail předmětu

Statika 2

Akademický rok 2024/25

BDA007 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

BPC-SI / S zimní semestr 3. ročník

BPC-SI / K zimní semestr 3. ročník

BKC-SI zimní semestr 3. ročník

BPA-SI zimní semestr 3. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, obsah a osnova předmětu. Podstata deformační metody, vznik a vývoj, varianty deformační metody. Výpočtový model a stupeň přetvárné neurčitosti. 2. Obecná deformační metoda pro rovinné prutové konstrukce. Podmínky rovnováhy, parametry deformace, vázané uzly. Skalární a maticová forma. 3. Analýza přímého prutu proměnného průřezu: primární a sekundární stav. 4. Lokální veličiny, primární vektor a matice tuhosti. Prut kloubově připojený, konzola. 5. Prut konstantního průřezu. Geometrická transformace, globální matice prutu. 6. Analýza prutové soustavy, sestavení soustavy rovnic, kódové číslo a lokalizace. 7. Dokončení řešení prutů – výpočet vnitřních sil a deformací na prutech. Určení reakcí a kontrola řešení. Chyby při řešení rámů deformační metodou. Jiná varianta sestavování rovnic. 8. Zvláštnosti řešení pravoúhlých rámů a spojitých nosníků. Teplotní vlivy, popuštění podpor. 9. Příhradový nosník obecnou deformační metodou. 10. Prut proměnného průřezu, výškový přímkový náběh, určení deformačních součinitelů (analytické řešení, numerická integrace). 11. Řešení prostorových rámů obecnou deformační metodou. 12. Výpočtový model pro zjednodušenou deformační metodu ve skalárním tvaru. 13. Koncové momenty, vnitřní síly. Styčníková a patrová rovnice.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Opakování řešení jednoduchých staticky neurčitých soustav silovou metodou. Průběhy vnitřních sil. Rozbor statické a kinematické určitosti prutových soustav. 2. Výpočtové modely prutových konstrukcí pro deformační metodu, analýza přetvárné neurčitosti. Řešení lomeného staticky určitého nosníku se silovým zatížením obecnou deformační metodou. 3. Dokončení řešení lomeného staticky určitého nosníku se silovým zatížením, koncové síly, průběhy vnitřních sil a reakce. 4. Řešení spojitého nosníku se silovým zatížením obecnou deformační metodou. 5. Řešení složitějšího staticky neurčitého rámu obecnou deformační metodou. 6. Dokončení řešení složitějšího rámu – soustava rovnic, koncové síly, průběhy vnitřních sil a reakce. Kontrolní test 1. 7. Řešení nosníku se silovým a deformačním zatížením. 8. Komplexní řešení staticky neurčitého rámu obecnou deformační metodou. 9. Dokončení řešení komplexního rámu – soustava rovnic, koncové síly, průběhy vnitřních sil a reakce. Kontrolní test 2. 10. Příhradová soustava řešená obecnou deformační metodou. 11. Dokončení řešení příhradové soustavy. Opravný test. Zápočty. 12. RFEM–SCIA: Seznámení s prostředím systému, zadání nového projektu, jednotek, materiálů, průřezů. Zadání a výpočet spojitého nosníku včetně konzoly. Zatěžovací stavy a jejich kombinace. 13. RFEM–SCIA: Rovinný rám – šachovnicové zatížení, zatížení teplotou a poklesem podpor, vyhodnocení výsledků.