Detail předmětu

Kovové konstrukce 1

Akademický rok 2024/25

BOA008 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

BPC-SI / K letní semestr 3. ročník

BPC-SI / S zimní semestr 3. ročník

BKC-SI zimní semestr 3. ročník

BPA-SI zimní semestr 3. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Dispoziční řešení a zatížení 2. Halové konstrukce: Skladebné uspořádání, střešní konstrukce(střešní plášť, krokve). 3. Vaznice prosté plnostěnné a příhradové; vaznice kloubové, spojité, vzpěrkové a zavěšené. 4. Vazníky plnostěnné a příhradové, střešní ztužidla. 5. Ložiska a doplňkové konstrukce. 6. Systémy jeřábových drah v halových objektech. Jeřábové dráhy pro mostové jeřáby: zatížení, kolejnice, konstrukce větve jeřábové dráhy. 7. Dimenzování a konstrukční řešení hlavního a vodorovného výztužného nosníku jeřábovcé dráhy. Přenos brzdné síly mostového jeřábu do spodní stavby. 8. Soustavy příčných vazeb halových konstrukcí. 9. Řešení sloupové příčné vazby haly. Zásady navrhování plnostěnných a příhradových sloupů. 10. Patky sloupů a systémy kotvení kovových konstrukcí. Prostorová tuhost halového systému. Příčné (větrové) ztužidlo, ztužení haly se všemi kyvnými sloupy. 11. Konstrukce obvodových a vnitřních stěn halového objektu, dimenzování nadokenních a nadvratových překladů. Technologie výroby a provádění kovových konstrukcí. Montáž kovových konstrukcí, udržování, přestavby a zesilování kovových konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Individuální zadání projektu halového průmyslového objektu. Dispoziční řešení a zatížení. 2. Střešní konstrukce. 3. Vaznice a vazníky, střešní ztužidla. 4. Dimenzování a konstrukční řešení hlavního a vodorovného výztužného nosníku jeřábové dráhy. Přenos brzdné síly mostového jeřábu do spodní stavby. 5. Řešení sloupové příčné vazby haly. 6. Patky sloupů a systémy kotvení kovových konstrukcí. 7. Prostorová tuhost halového systému a ztužidla. 8.–11. Řešení detailů a výkresové dokumentace.