Termíny podávání informací a uzavírání smluv, dodatku ke smlouvám

Datum Čas Místnost

9.00 – 11.00 hod. A224

9.00 – 11.00 hod. A224

Nezapomeňte

Chce-li být účastník CŽV opětovně přijat ke studiu akreditovaného studijního programu v akademickém roce 2021/22, je povinen podat ve stanoveném termínu přihlášku ke studiu:

  • pro bakalářský studijní program Architektura pozemních staveb do ,
  • pro bakalářské studijní programy s prezenční i kombinovanou formou studia Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie a pro bakalářské studijní programy s prezenční formou studia Městské inženýrství a Environmentálně vyspělé budovy do ,
  • pro navazující magisterské studijní programy s prezenční i kombinovanou formou studia Stavební inženýrství a pro navazující magisterské studijní programy s prezenční formou studia Architektura a rozvoj sídel, Geodézie a kartografie, Městské inženýrství a Environmentálně vyspělé budovy do .