Celoživotní vzdělávání (CŽV) není ukončeno získáním akademického titulu a zahrnuje krátkodobé kurzy, semináře, konference, profesně zaměřené studium a další možnosti rozšíření kvalifikace či znalostí z oboru stavebnictví. Je vhodné zejména pro uchazeče z praxe, uchazeče o zájmové studium nebo studenty akreditovaných studijních programů, kteří museli studium ukončit a hodlají znovu žádat o přijetí.

Aktuálně otevřené programy a kurzy celoživotního vzdělávání

Nové profesně zaměřené programy Master of Science

Civil Engineering & Environmental Engineering

Podat e-Přihlášku