Profesní vzdělávání

Studijní programy Master of Science

Studium v rámci MSc programů spadá do oblasti dlouhodobých kurzů celoživotního/profesního vzdělávání. Jejich výuka probíhá v délce nejméně dvou semestrů a jsou organizovány přes jeden a více akademických let/ročníků. V IS VUT je tento typ studia označován zkratkou C3.

Aktuálně otevřené MSc programy

Nové profesně zaměřené programy Master of Science

Civil Engineering & Environmental Engineering

Více informací o studiu