Detail předmětu

Psychologie ve firemní praxi

Akademický rok 2023/24

NZB014 předmět zařazen v 9 studijních plánech

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

NPC-SIM letní semestr 1. ročník

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

NPC-MI letní semestr 1. ročník

NPC-GK letní semestr 2. ročník

NPC-SIS zimní semestr 2. ročník

NPC-SIR zimní semestr 2. ročník

NKC-SIS zimní semestr 2. ročník

NPA-SIS zimní semestr 2. ročník

Předmět zabezpečuje orientaci v měkkých dovednostech ve firemní praxi, zvyšuje uplatnitelnost a konkurenceschopnost absolventa. Předmět průřezově seznamuje studenty se základními měkkými dovednostmi, které zefektivňují kariérní i osobnostní růst absolventa.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Orientace v mezilidských situacích (s ohledem na manažerskou pozici), schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě.

Znalosti

Student bude schopen vhledu do problémů personálního řízení.

Osnova

1. Měkké dovednosti (soft-skills), vymezení, užití v praxi, důležitost pro konkurenceschopnost. Inovace a kreativita, jejich podpora ve směru zvýšení vlastního výkonu a tvůrčí činnosti.
2. Asertivita a přístup k druhému, asertivita jako možnost změny vztahů a spolupráce s druhými, sebehodnocení, respekt k sobě, k druhým.
3. Komunikace, empatie, čtení neverbality, zlozvyky v komunikaci.
4. Jednání s problémovými typy, jejich identifikace a jejich specifika v komunikaci.
5. Konflikt a vyjednávání, strategie jednání s ohledem na výsledek jednání.
6. Prezentace výsledků vlastní práce odborné i laické veřejnosti. Práce s publikem.
7. Sociální skupina versus tým, dynamika a složení týmů.
8. Pracovní prostředí a související psychologické aspekty. Hygiena pracovního prostředí.
9. Problémové jednání na pracovišti. Identifikace a řešení pro stavební praxi.
10. Prokrastinace a Self-management jako zvyšování osobní výkonnosti.
11. Time – management 4. a 5. generace, výkonnost a priority.
12. Stres, jeho fyziologie a relaxační techniky. Redukce stresu.
13. Pracovní pohovor, životopis a motivační dopis.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti psychologie a sociologie ze střední školy (z předmětů Základy společenských věd nebo Občanská nauka). Základní orientace v pojmech obecné psychologie, sociologie a sociálních skupin.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Měkké dovednosti (soft-skills), vymezení, užití v praxi, důležitost pro konkurenceschopnost. Inovace a kreativita, jejich podpora ve směru zvýšení vlastního výkonu a tvůrčí činnosti. 2. Asertivita a přístup k druhému, asertivita jako možnost změny vztahů a spolupráce s druhými, sebehodnocení, respekt k sobě, k druhým. 3. Komunikace, empatie, čtení neverbality, zlozvyky v komunikaci. 4. Jednání s problémovými typy, jejich identifikace a jejich specifika v komunikaci. 5. Konflikt a vyjednávání, strategie jednání s ohledem na výsledek jednání. 6. Prezentace výsledků vlastní práce odborné i laické veřejnosti. Práce s publikem. 7. Sociální skupina versus tým, dynamika a složení týmů. 8. Pracovní prostředí a související psychologické aspekty. Hygiena pracovního prostředí. 9. Problémové jednání na pracovišti. Identifikace a řešení pro stavební praxi. 10. Prokrastinace a Self-management jako zvyšování osobní výkonnosti. 11. Time – management 4. a 5. generace, výkonnost a priority. 12. Stres, jeho fyziologie a relaxační techniky. Redukce stresu. 13. Pracovní pohovor, životopis a motivační dopis.