Detail předmětu

Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)

Akademický rok 2023/24

BYA002 předmět zařazen v 12 studijních plánech

NPC-SIV letní semestr 1. ročník

NPC-SIS letní semestr 1. ročník

NPC-SIR letní semestr 1. ročník

NPC-SIM letní semestr 1. ročník

NPC-SIK letní semestr 1. ročník

NPC-SIE letní semestr 1. ročník

NPC-GK letní semestr 1. ročník

NKC-SIS letní semestr 1. ročník

BPC-EVB letní semestr 3. ročník

NPA-SIS letní semestr 1. ročník

BPC-APS zimní semestr 3. ročník

NPC-MI zimní semestr 1. ročník

K předmětu (zkoušce) se vypisují volitelné předměty od vstupní úrovně mírně pokročilých až do úrovně středně pokročilé Angličtina pro středně pokročilé 1 a Angličtina pro středně pokročilé 2, ve kterých studenti v rámci semestrální výuky získají požadované znalosti a dovednosti k absolvování zkoušky.
Zkouška je ústní (cca. 25 min).
Zkouška prověřuje komunikační schopnosti, jako jsou interakce, výslovnost a schopnost vytvářet navazující věty při předávání informací na určité téma.
Testuje také schopnost poslechu, gramatiku a slovní zásobu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem této zkoušky je ohodnotit, zda studenti magisterského studia dosáhli pokročilosti B1 podle stupnice CEF (Common European Framework), která je stanovena institucí Council of Europe. Krátký přehled požadavků pro pokročilost B1 je uveden v Anotaci.

Znalosti

Student, který úspěšně složí zkoušku BY51, prokáže jazykovou znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni, na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce CEF, vypracovaného Radou Evropy.

Osnova

K absolvování předmětu pro studenty s nižší úrovní angličtiny než B1 vypisuje Ústav společenských věd doporučené volitelné předměty Angličtina pro středně pokročilé 1 a Angličtina pro středně pokročilé 2 se semestrální výukou.
Student se ke zkoušce registruje v intranetu k termínu zkoušky ve zkouškovém období.
Ohledně uznání předmětu viz Doplňující informace v kartě předmětu.

Prerekvizity

Vstupní úroveň B1 dle Spol. evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Studenti by měli umět používat minulý a přítomný čas (včetně předpřítomného času) v běžné komunikaci a budoucí čas pro vyjádření plánů. Měli by umět tvořit otázky, poskytovat osobní informace, rozumět spisovné angličtině týkající se známých témat. Měli by umět srovnávat věci pomocí přídavných jmen, zvládnout základní podmínkové věty, používat počitatelná/nepočitatelná podstatná jména a některá modální slovesa. Měli by zvládnout jednoduchou komunikaci v obchodech, restauraci nebo při cestování. Měli by umět používat: předpřítomný čas k vyjádření zážitků a také popisovat dlouhodobé a krátkodobé situace ze svého života, používat modální slovesa k vyjádření povolení a povinnosti v souvislosti s pravidly a chováním, pasivní formy k vyjádření procesů, původů a materiálů, budoucí tvary při předvídání a plánování akcí v budoucnosti a podmínkových vět k vyjádření budoucích situací a obecných teoretických možností.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT