Organizační struktura

Ústav vodních staveb

Odborné zaměření

 • Ústav vodních staveb
 • matematické modelování proudění vody v zemním a horninovém prostředí
 • matematické modelování kvality vody v síti vodních toků
 • matematické modelování prouděni vody v objektech vodních děl
 • matematické modelování napjatosti, přetvoření, stability a spolehlivosti vodohospodářských objektů
 • Laboratoř vodohospodářského výzkumu:
 • laboratorní modelový výzkum jezů, přehrad, vodních elektráren, plavebních zařízení vodních toků, odlehčovacích komor a vírových separátorů ve stokových sítích
 • hydraulický a modelový výzkum pevných a pohyblivých vzdouvacích konstrukcí - vtoků a vytoků hydraulických děl - proudění v zájmových úsecích vodních toků - splaveninového režimu a stability dna toků - prvků hydraulických tlakových okruhů
 • rozbor struktury proudu přesným měřením parametrů
 • kalibrace měřidel rychlosti a průtoku
 • přesné měření parametrů proudu na modelech a dílech