Jana Žáková

VST – prac. děln. povolání

+420 541 147 287
zakova.j@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 1969
Fakultní účet zakova.j
Ústav vodních staveb

prac. děln. povolání

E-mail zakova.j@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 147 287
+420 541 147 287
Místnost B134 Veveří 331/95, 602 00 Brno