Jana Žáková

VST – prac. děln. povolání

+420 541 147 287
zakova.j@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity