Petr Hon

VST – prac. děln. povolání

+420 541 147 285
hon.p@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 207044
Fakultní účet hon.p
Ústav vodních staveb

prac. děln. povolání

E-mail hon.p@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 147 285
Místnost B159 Veveří 331/95, 602 00 Brno