Petr Hon

VST – prac. děln. povolání

+420 541 147 285
hon.p@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity