Komise a rady děkana

Komise pedagogická pro BSP a NSP

Kontaktní údaje

Veveří 331/95
602 00 Brno

Členové

Ing. Karolína Jakubíková

člen zástupce Studentské komory Akademického senátu