Komise a rady děkana

Komise pedagogická pro BSP a NSP

Kontaktní údaje

Veveří 331/95
602 00 Brno

Členové

Bc. David Sopoušek

člen / zástupce Studentské komory Akademického senátu