Ing. arch.

Viktor Svojanovský

ARC – asistent

+420 541 147 478
svojanovsky.v@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

  • SVOJANOVSKÝ, V.: Novostavba rodinného domu Níhov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2020 - 01.12.2020. (architektura)

  • SVOJANOVSKÝ, V.: Rekonstrukce vily v Brně Černých Polích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.05.2020 - 01.12.2020. (architektura)

  • SVOJANOVSKÝ, V.: Interiér firmy IS4U. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.08.2020 - 31.08.2020. (architektura)