Ing. arch.

Viktor Svojanovský

ARC – asistent

+420 541 147 478
Viktor.Svojanovsky@vut.cz

Výuka

Garantované předměty Akademický rok 2023/24

BGB039 Tradiční stavební řemesla

Zaměření pedagogické činnosti

  • Atelier architektonické tvorby