Ing. arch.

Viktor Svojanovský

ARC – asistent

+420 541 147 478
svojanovsky.v@fce.vutbr.cz

Výuka

Garantované předměty

BGB039 Tradiční stavební řemesla

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • Atelier architektonické tvorby