Ing. arch.

Viktor Svojanovský

ARC – asistent

+420 541 147 478
svojanovsky.v@fce.vutbr.cz

Projekty

  • Odpadní plast jako zdroj a jeho inovativní využití
    Detail