Ing.

Tomáš Říha

ZEL – odborný asistent

+420 541 147 339
riha.t@fce.vutbr.cz

Výuka

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny jsou zveřejněny v rozvrhu. Konzultace mimo uvedené časy si prosím domlouvejte pomocí osobních zpráv v aplikaci Microsoft Teams. Osoby mimo VUT si mohou domluvit konzultaci přes e-mail. Děkuji za pochopení

Vyučované předměty

BN002 Železniční stavby 2
BNA002 Železniční stavby 1
BOA001 Konstrukce a dopravní stavby
NNA009 Železniční konstrukce 1
NNB010 Železniční stanice a uzly 1 (DST)
NNB011 Diplomový seminář (K-ZEL)

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • BOA001 - Konstrukce a dopravní stavby
  • BN001 - Železniční stavby I
  • BN002 - Železniční stavby II
  • BN003 - Výuka v terénu
  • NNA009 - Železniční konstrukce I
  • NNB010 - Železniční stanice a uzly I