Ing.

Tomáš Říha

ZEL – odborný asistent

+420 541 147 339
riha.t@fce.vutbr.cz

Odborné zaměření

  • Projektování železničních staveb
  • Projektování tramvajových tratí