Ing.

Tomáš Říha

ZEL – odborný asistent

+420 541 147 339
riha.t@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity